Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsrytm från ett språk till ett annat : en fallstudie om rytmöverföring i översättningen till svenska av Isaac Rosas roman La mano invisible

Jansson, Katja LU (2015) FÖUM02 20151
Spanish Studies
Translation Program
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen tar avstamp i det föga utforskade område som översättning av prosarytm utgör. En fallstudie görs på romanen La mano invisible av den spanske författaren Isaac Rosa med syfte att undersöka i vilken utsträckning rytmen har kunnat överföras i den svenska översättningen. Mot bakgrund av den ringa forskning som finns kring prosarytm generellt görs en sammanställning av element med rytmiserande effekt som sedan ligger till grund för själva studien. Tre delundersökningar görs där den första utreder vari källtextens rytm består. Här visas att olika rytmtekniker används varierande genom hela texten och att rytmen tydligt samverkar med det som gestaltas för att ge uttryck för det som romanen vill förmedla. Den andra... (More)
Den här uppsatsen tar avstamp i det föga utforskade område som översättning av prosarytm utgör. En fallstudie görs på romanen La mano invisible av den spanske författaren Isaac Rosa med syfte att undersöka i vilken utsträckning rytmen har kunnat överföras i den svenska översättningen. Mot bakgrund av den ringa forskning som finns kring prosarytm generellt görs en sammanställning av element med rytmiserande effekt som sedan ligger till grund för själva studien. Tre delundersökningar görs där den första utreder vari källtextens rytm består. Här visas att olika rytmtekniker används varierande genom hela texten och att rytmen tydligt samverkar med det som gestaltas för att ge uttryck för det som romanen vill förmedla. Den andra delundersökningen är en kvantitativ undersökning av den grafiska rytmen på ett större texturval i källtexten och måltexten, med syfte att se om det skett förändringar i de rytmelement som präglar hela texten och som går att kvantifiera. Resultaten visar att förändringar har gjorts på den övergripande nivån: måltexten har färre små skiljetecken och fler stora. En av slutsatserna är att måltexten har fler grafiska meningar men längre segment inom den grafiska meningen. Ofta är det inte språkspecifika skillnader som avgör utan det verkar finnas en tendens till normalisering av meningsbyggnad och interpunktion. I den sista delundersökningen görs en näranalys av en utvald passage där överföringen av samtliga rytmelement analyseras mer detaljerat. Generellt har mycket av rytmen översatts enligt den imitativa strategi som översättaren verkar ha följt, men näranalysen visar ändå att en relativt stor andel rytmelement inte har överförts där anledningarna ömsom är skillnader i språken, ömsom förbiseende av rytmen. Om liknande förändringar görs i stora delar av dessa rytmiska passager så blir konsekvensen att läsaren inte lika starkt känner arbetarnas mentala och arbetets fysiska rytm vilka är romanens ledmotiv. Slutsatsen dras att medvetenheten om rytm är av yttersta vikt vid översättning av prosa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Katja LU
supervisor
organization
course
FÖUM02 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Annakarin Thorburn, arbetsrytm, Den osynliga handen, Isaac Rosa, La mano invisible, prosarytm, rytmelement, översättning.
language
Swedish
id
5471929
date added to LUP
2015-06-22 09:27:37
date last changed
2015-06-22 09:27:37
@misc{5471929,
 abstract   = {Den här uppsatsen tar avstamp i det föga utforskade område som översättning av prosarytm utgör. En fallstudie görs på romanen La mano invisible av den spanske författaren Isaac Rosa med syfte att undersöka i vilken utsträckning rytmen har kunnat överföras i den svenska översättningen. Mot bakgrund av den ringa forskning som finns kring prosarytm generellt görs en sammanställning av element med rytmiserande effekt som sedan ligger till grund för själva studien. Tre delundersökningar görs där den första utreder vari källtextens rytm består. Här visas att olika rytmtekniker används varierande genom hela texten och att rytmen tydligt samverkar med det som gestaltas för att ge uttryck för det som romanen vill förmedla. Den andra delundersökningen är en kvantitativ undersökning av den grafiska rytmen på ett större texturval i källtexten och måltexten, med syfte att se om det skett förändringar i de rytmelement som präglar hela texten och som går att kvantifiera. Resultaten visar att förändringar har gjorts på den övergripande nivån: måltexten har färre små skiljetecken och fler stora. En av slutsatserna är att måltexten har fler grafiska meningar men längre segment inom den grafiska meningen. Ofta är det inte språkspecifika skillnader som avgör utan det verkar finnas en tendens till normalisering av meningsbyggnad och interpunktion. I den sista delundersökningen görs en näranalys av en utvald passage där överföringen av samtliga rytmelement analyseras mer detaljerat. Generellt har mycket av rytmen översatts enligt den imitativa strategi som översättaren verkar ha följt, men näranalysen visar ändå att en relativt stor andel rytmelement inte har överförts där anledningarna ömsom är skillnader i språken, ömsom förbiseende av rytmen. Om liknande förändringar görs i stora delar av dessa rytmiska passager så blir konsekvensen att läsaren inte lika starkt känner arbetarnas mentala och arbetets fysiska rytm vilka är romanens ledmotiv. Slutsatsen dras att medvetenheten om rytm är av yttersta vikt vid översättning av prosa.},
 author    = {Jansson, Katja},
 keyword   = {Annakarin Thorburn,arbetsrytm,Den osynliga handen,Isaac Rosa,La mano invisible,prosarytm,rytmelement,översättning.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsrytm från ett språk till ett annat : en fallstudie om rytmöverföring i översättningen till svenska av Isaac Rosas roman La mano invisible},
 year     = {2015},
}