Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lille Luis och galenpannan : hanteringen av spanskt diminutiv vid översättning till svenska

Nyrell, Sofie LU (2015) FÖUM02 20151
Spanish Studies
Translation Program
Abstract (Swedish)
Till grund för denna uppsats ligger en undersökning om översättning av spanskt diminutiv till svenska. Syftet med undersökningen är att ge en deskriptiv bild av vilka översättningsstrategier som är de mest förekommande vid översättning av diminutiv och att undersöka huruvida översättarna lyckas överföra den diminutiva funktionen till de svenska översättningarna eller ej. Uppsatsen inleds med en genomgång av diminutivets former och användning, tidigare forskning kring ämnet och en diskussion kring lokala översättningsstrategier. Därefter följer en presentation av de fyra källtexter med respektive översättningar som undersökts och hur jag gått tillväga. Sedan presenteras resultatet av
undersökningen utifrån ett flertal tabeller. Resultatet... (More)
Till grund för denna uppsats ligger en undersökning om översättning av spanskt diminutiv till svenska. Syftet med undersökningen är att ge en deskriptiv bild av vilka översättningsstrategier som är de mest förekommande vid översättning av diminutiv och att undersöka huruvida översättarna lyckas överföra den diminutiva funktionen till de svenska översättningarna eller ej. Uppsatsen inleds med en genomgång av diminutivets former och användning, tidigare forskning kring ämnet och en diskussion kring lokala översättningsstrategier. Därefter följer en presentation av de fyra källtexter med respektive översättningar som undersökts och hur jag gått tillväga. Sedan presenteras resultatet av
undersökningen utifrån ett flertal tabeller. Resultatet visar att den översättningsstrategi som dominerar vid översättning av spanskt diminutiv är att endast översätta diminutivets huvudord till svenska, och den följs sedan av strategin att översätta diminutivet till ett framförställt
diminuerande adjektivattribut i anslutning till huvudordet. Undersökningen har även visat att nära hälften av de diminutivöversättningar som undersökts leder till förlust av den diminutiva funktionen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyrell, Sofie LU
supervisor
organization
course
FÖUM02 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
ekvivalens, översättningsstrategi, suffix, översättning, spanskt diminutiv, förlust
language
Swedish
id
7439567
date added to LUP
2015-06-23 13:54:17
date last changed
2015-06-23 13:54:17
@misc{7439567,
 abstract   = {Till grund för denna uppsats ligger en undersökning om översättning av spanskt diminutiv till svenska. Syftet med undersökningen är att ge en deskriptiv bild av vilka översättningsstrategier som är de mest förekommande vid översättning av diminutiv och att undersöka huruvida översättarna lyckas överföra den diminutiva funktionen till de svenska översättningarna eller ej. Uppsatsen inleds med en genomgång av diminutivets former och användning, tidigare forskning kring ämnet och en diskussion kring lokala översättningsstrategier. Därefter följer en presentation av de fyra källtexter med respektive översättningar som undersökts och hur jag gått tillväga. Sedan presenteras resultatet av
undersökningen utifrån ett flertal tabeller. Resultatet visar att den översättningsstrategi som dominerar vid översättning av spanskt diminutiv är att endast översätta diminutivets huvudord till svenska, och den följs sedan av strategin att översätta diminutivet till ett framförställt
diminuerande adjektivattribut i anslutning till huvudordet. Undersökningen har även visat att nära hälften av de diminutivöversättningar som undersökts leder till förlust av den diminutiva funktionen.},
 author    = {Nyrell, Sofie},
 keyword   = {ekvivalens,översättningsstrategi,suffix,översättning,spanskt diminutiv,förlust},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lille Luis och galenpannan : hanteringen av spanskt diminutiv vid översättning till svenska},
 year     = {2015},
}