Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Generationsutmaningar i digital marknadsföring – En kvantitativ studie av generationssegmentering i digital media

Kulle, Julia LU ; Ingelström, Eric LU and Gornik, Agata Anna LU (2015) FEKH29 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Generationsutmaningar i digital marknadsföring – En kvantitativ studie av generationssegmentering i digital media

Seminariedatum: 4 juni 2015

Kurs: FEKH29
Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 hp

Författare: Agata Anna Gornik, Eric Ingelström, Julia Kulle

Handledare: Clara Gustafsson

Nyckelord: Generationssegmentering, Baby Boomers, Generation Z, Digital marknadsföring, Tillit, Skepticism

Syfte: Denna uppsats syftar till att utöka kunskapen kring segmentering och tillit till digital marknadsföring genom att undersöka skillnader i Generation Zs respektive Generation Baby Boomers tillit till fiktiva reklaminsatser från en privatperson respektive ett företag.

Metod: En kvantitativ... (More)
Titel: Generationsutmaningar i digital marknadsföring – En kvantitativ studie av generationssegmentering i digital media

Seminariedatum: 4 juni 2015

Kurs: FEKH29
Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 hp

Författare: Agata Anna Gornik, Eric Ingelström, Julia Kulle

Handledare: Clara Gustafsson

Nyckelord: Generationssegmentering, Baby Boomers, Generation Z, Digital marknadsföring, Tillit, Skepticism

Syfte: Denna uppsats syftar till att utöka kunskapen kring segmentering och tillit till digital marknadsföring genom att undersöka skillnader i Generation Zs respektive Generation Baby Boomers tillit till fiktiva reklaminsatser från en privatperson respektive ett företag.

Metod: En kvantitativ forskningsdesign har valts med en inriktning på en deduktiv ansats. Data samlades in genom strukturerade enkät där begrepp operationaliserats för att besvara olika hypoteser.

Teori: Ett teoretiskt ramverk gällande tillit till marknadsföring och generationstillhörighet har konstruerats för att ge grund för att besvara studiens syfte.

Data: Empirin som studien bygger sitt kunskapsbidrag på är insamlad på köpcentret Emporia i Malmö. Data består av individer från både Baby Boomers och Generation Z.

Resultat: Resultatet visar att det inte finns generationsspecifika skillnader i tillit till digital marknadsföring. Det är därmed inte effektivt att generationssegmentera om målet är att uppnå tillit. Skillnader som finns är snarare åldersspecifika. (Less)
Popular Abstract
Title: The Generation Challenge – a Quantitative Study of Generational Market Segmentation within the Field of Digital Marketing

Seminar Date: June 4th, 2015

Course: FEKH29 Business Administration:
Degree Project in Marketing, Undergraduate Level, 15 ECTS

Authors: Agata Anna Gornik, Eric Ingelström, and Julia Kulle

Advisor: Clara Gustafsson

Keywords: Generational Market Segmentation, Baby Boomers, Generation Z, Digital Marketing, Trust, Scepticism

Purpose: This bachelor thesis aims to study the differences in Baby Boomers and Generation Zs trust towards two fictional examples of digital marketing, in order to contribute to the field of generational market segmentation.

Methodology: A deductive process... (More)
Title: The Generation Challenge – a Quantitative Study of Generational Market Segmentation within the Field of Digital Marketing

Seminar Date: June 4th, 2015

Course: FEKH29 Business Administration:
Degree Project in Marketing, Undergraduate Level, 15 ECTS

Authors: Agata Anna Gornik, Eric Ingelström, and Julia Kulle

Advisor: Clara Gustafsson

Keywords: Generational Market Segmentation, Baby Boomers, Generation Z, Digital Marketing, Trust, Scepticism

Purpose: This bachelor thesis aims to study the differences in Baby Boomers and Generation Zs trust towards two fictional examples of digital marketing, in order to contribute to the field of generational market segmentation.

Methodology: A deductive process saturates the quantitative method of the study. The data collection took place by operationalization of the key words within the field, in order to find answers to the hypothesis.

Theoretical: The theoretical perspective of the study is based on theories within the field of trust and generation, which made it possible to understand, and answer the purpose of the study.

Data: The data, which this thesis is based on, was collected in Emporia Shopping Mall in Malmö. The data includes people from Baby Boomers Generation and Generation Z.

Conclusion: We were not able to make any conclusions on generation-specific characteristics that could prove differences in how Baby Boomers and Generation Z trust the digital marketing environment. The findings show that differences between the generations potentially is age-based. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kulle, Julia LU ; Ingelström, Eric LU and Gornik, Agata Anna LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Generational Market Segmentation, Baby Boomers, Generation Z, Digital Marketing, Trust, Scepticism
language
Swedish
id
7470922
date added to LUP
2015-06-30 15:22:55
date last changed
2015-06-30 15:22:55
@misc{7470922,
 abstract   = {Titel:	Generationsutmaningar i digital marknadsföring – En kvantitativ studie av generationssegmentering i digital media

Seminariedatum: 	4 juni 2015

Kurs: 			FEKH29
Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 hp

Författare: 		Agata Anna Gornik, Eric Ingelström, Julia Kulle

Handledare: 		Clara Gustafsson

Nyckelord:	Generationssegmentering, Baby Boomers, Generation Z, Digital marknadsföring, Tillit, Skepticism		

Syfte:	Denna uppsats syftar till att utöka kunskapen kring segmentering och tillit till digital marknadsföring genom att undersöka skillnader i Generation Zs respektive Generation Baby Boomers tillit till fiktiva reklaminsatser från en privatperson respektive ett företag.

Metod: 	En kvantitativ forskningsdesign har valts med en inriktning på en deduktiv ansats. Data samlades in genom strukturerade enkät där begrepp operationaliserats för att besvara olika hypoteser.	

Teori:	Ett teoretiskt ramverk gällande tillit till marknadsföring och generationstillhörighet har konstruerats för att ge grund för att besvara studiens syfte.

Data:	Empirin som studien bygger sitt kunskapsbidrag på är insamlad på köpcentret Emporia i Malmö. Data består av individer från både Baby Boomers och Generation Z.

Resultat:	Resultatet visar att det inte finns generationsspecifika skillnader i tillit till digital marknadsföring. Det är därmed inte effektivt att generationssegmentera om målet är att uppnå tillit. Skillnader som finns är snarare åldersspecifika.},
 author    = {Kulle, Julia and Ingelström, Eric and Gornik, Agata Anna},
 keyword   = {Generational Market Segmentation,Baby Boomers,Generation Z,Digital Marketing,Trust,Scepticism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Generationsutmaningar i digital marknadsföring – En kvantitativ studie av generationssegmentering i digital media},
 year     = {2015},
}