Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ratingverktygets betydelse för styrningen av plattformsföretag i delningsekonomin

Brahme, Cecila and Hentschel, Lisen LU (2015) FEKN90 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Ratingverktygets betydelse för styrningen av plattformsföretag i delningsekonomin

Seminariedatum: 27-05-2015

Ämne/kurs: FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 Högskolepoäng

Författare: Cecilia Brahme & Lisen Hentschel

Handledare: Jon Bertilsson

Nyckelord: Styrning, Tjänster, Delningsekonomin, Plattformsföretag, Rating

Syfte: Studiens syfte är att undersöka ratingverktygets betydelse för styrningen av aktiviteter och kvalitet i förmedlingen av tjänster via plattformar inom delningsekonomin.

Metod: Kvalitativ metod med en abduktiv ansats. Studien är en inbäddad fallstudie med en komparativ design och dataanalys skedde genom grundad teori. Insamling av primärdata genomfördes med hjälp av... (More)
Examensarbetets titel: Ratingverktygets betydelse för styrningen av plattformsföretag i delningsekonomin

Seminariedatum: 27-05-2015

Ämne/kurs: FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 Högskolepoäng

Författare: Cecilia Brahme & Lisen Hentschel

Handledare: Jon Bertilsson

Nyckelord: Styrning, Tjänster, Delningsekonomin, Plattformsföretag, Rating

Syfte: Studiens syfte är att undersöka ratingverktygets betydelse för styrningen av aktiviteter och kvalitet i förmedlingen av tjänster via plattformar inom delningsekonomin.

Metod: Kvalitativ metod med en abduktiv ansats. Studien är en inbäddad fallstudie med en komparativ design och dataanalys skedde genom grundad teori. Insamling av primärdata genomfördes med hjälp av semi-strukturerade intervjuer och sekundärdata samlades in från elektroniska källor.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska bas grundar sig i tidigare studier kring ratingverktyget. För att möjliggöra en analys av hur funktionen kan användas som ett styrmedel studerades en rad teorier som under studiens abduktiva tillvägagångssätt trädde följande fram som betydelsefulla: Panpoticon, Agentteorin, Tjänsteteorier, The cult[ure] of the customer, Reifikation & Varufetischism, Community-teorier och Nätverksvarumärken.

Empiri: Insamling av empiri skedde genom 25 semi-strukturerade intervjuer från ett tredimensionellt perspektiv, med utgångpunkt internt på de två företagen Airbnb och Uber, samt externt från såväl tjänsteförmedlare som konsumenter på respektive plattform.

Resultat: Studiens resultat visar att ratingverktyget spelar en viktig roll i styrningen av plattformsföretag och kan bidra till att såväl övervaka aktiviteter och aktörer som att kvalitetssäkra plattformens tjänsteerbjudanden. (Less)
Popular Abstract
Title: The importance of rating and reviews in the governance of platforms - One tool to rule the sharing economy

Seminar date: 27-05-2015

Course: FEKN90, Degree Project, Master of Science in Business and Economics, 30 ECTS

Authors: Cecilia Brahme & Lisen Hentschel

Advisor: Jon Bertilsson

Key words: Governance, Services, The Sharing Economy, Platform Companies, Rating

Purpose: The aim of the study is to investigate how the rating tool serves to govern the activities and quality in a services company, using a platform business model, in the sharing economy.

Methodology: A qualitative embedded case study with a comparative design, based on grounded theory. Primary data was collected through semi-structured interviews... (More)
Title: The importance of rating and reviews in the governance of platforms - One tool to rule the sharing economy

Seminar date: 27-05-2015

Course: FEKN90, Degree Project, Master of Science in Business and Economics, 30 ECTS

Authors: Cecilia Brahme & Lisen Hentschel

Advisor: Jon Bertilsson

Key words: Governance, Services, The Sharing Economy, Platform Companies, Rating

Purpose: The aim of the study is to investigate how the rating tool serves to govern the activities and quality in a services company, using a platform business model, in the sharing economy.

Methodology: A qualitative embedded case study with a comparative design, based on grounded theory. Primary data was collected through semi-structured interviews and secondary data through electronic sources.

Theoretical perspectives: The theoretical foundation of this study is based on previous research about the rating tool. Further, a collection of theories were gathered in order to enable an analysis of the phenomena and its role in the governance of platforms: Panopticon, Agency Theory, Service Management and Marketing, The cult[ure] of the Customer, Reification & Commodity Fetishism, Brand-Orientated Networks.

Empirical foundation: Gathered through 25 semi-structured interviews from a triangular perspective, with an empirical foundation based on respondents internally from the two companies Airbnb and Uber, as well as an external perspective through the service brokers and customers.

Conclusions: The results of this study show that the rating tool plays an important role in the governance of platform companies within the sharing economy. The rating tool can help companies to both surveil the activities on the platform, as well as secure the quality of platforms service offerings. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brahme, Cecila and Hentschel, Lisen LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Styrning, Tjänster, Delningsekonomin, Plattformsföretag, Rating
language
Swedish
id
7616049
date added to LUP
2015-08-12 18:12:11
date last changed
2015-08-12 18:12:11
@misc{7616049,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Ratingverktygets betydelse för styrningen av plattformsföretag i delningsekonomin

Seminariedatum: 27-05-2015

Ämne/kurs: FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 Högskolepoäng

Författare: Cecilia Brahme & Lisen Hentschel

Handledare: Jon Bertilsson

Nyckelord: Styrning, Tjänster, Delningsekonomin, Plattformsföretag, Rating

Syfte: Studiens syfte är att undersöka ratingverktygets betydelse för styrningen av aktiviteter och kvalitet i förmedlingen av tjänster via plattformar inom delningsekonomin.

Metod: Kvalitativ metod med en abduktiv ansats. Studien är en inbäddad fallstudie med en komparativ design och dataanalys skedde genom grundad teori. Insamling av primärdata genomfördes med hjälp av semi-strukturerade intervjuer och sekundärdata samlades in från elektroniska källor.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska bas grundar sig i tidigare studier kring ratingverktyget. För att möjliggöra en analys av hur funktionen kan användas som ett styrmedel studerades en rad teorier som under studiens abduktiva tillvägagångssätt trädde följande fram som betydelsefulla: Panpoticon, Agentteorin, Tjänsteteorier, The cult[ure] of the customer, Reifikation & Varufetischism, Community-teorier och Nätverksvarumärken.

Empiri: Insamling av empiri skedde genom 25 semi-strukturerade intervjuer från ett tredimensionellt perspektiv, med utgångpunkt internt på de två företagen Airbnb och Uber, samt externt från såväl tjänsteförmedlare som konsumenter på respektive plattform.

Resultat: Studiens resultat visar att ratingverktyget spelar en viktig roll i styrningen av plattformsföretag och kan bidra till att såväl övervaka aktiviteter och aktörer som att kvalitetssäkra plattformens tjänsteerbjudanden.},
 author    = {Brahme, Cecila and Hentschel, Lisen},
 keyword   = {Styrning,Tjänster,Delningsekonomin,Plattformsföretag,Rating},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ratingverktygets betydelse för styrningen av plattformsföretag i delningsekonomin},
 year     = {2015},
}