Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Svenska humorinstrument i marknadsföring

Lind, Andreas LU (2015) FEKH29 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Svenska humorinstrument i marknadsföring – en analys ur ett semiotisk-och mytperspektiv.
Seminariedatum: 2015-06-04
Ämne/kurs: FEKH29 Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 HP
Författare: Andreas Lind
Handledare: Jon Bertilsson
Fem nyckelord: Humor, Myter, kulturella föreställningar, Tecken, Marknadskommunikation
Syfte: Syftet med studien kommer att vara att utveckla förståelse för etablerade samhällskulturella föreställningar som gör sig uttryckt i myter, och hur de framställs i marknadsföringskommunikation för att generera ett humoristiskt element. Samt genom en analys av marknadsföringsmaterialet utifrån underliggande semiologiska budskap och myter få förståelse för hur de används.
Metod: Denna... (More)
Examensarbetets titel: Svenska humorinstrument i marknadsföring – en analys ur ett semiotisk-och mytperspektiv.
Seminariedatum: 2015-06-04
Ämne/kurs: FEKH29 Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 HP
Författare: Andreas Lind
Handledare: Jon Bertilsson
Fem nyckelord: Humor, Myter, kulturella föreställningar, Tecken, Marknadskommunikation
Syfte: Syftet med studien kommer att vara att utveckla förståelse för etablerade samhällskulturella föreställningar som gör sig uttryckt i myter, och hur de framställs i marknadsföringskommunikation för att generera ett humoristiskt element. Samt genom en analys av marknadsföringsmaterialet utifrån underliggande semiologiska budskap och myter få förståelse för hur de används.
Metod: Denna kvalitativa uppsats är en dokumentstudie med en abduktiv ansats. Det insamlade empiriska materialet har granskats med hjälp av en semiotisk analys och det teoretiska ramverket.
Teoretiskt perspektiv: Det teoretiska ramverket är uppbyggt av semiologisk teori med sitt ursprung i lingvistiken och teori om hur marknadsföring kommunicerar ett värde till en kultur.
Empiri: Materialet består av fyra stycken reklamfilmer som har blivit belönade med en utmärkelse av institutionen Guldägget.
Resultat: De mytbildningar som har identifierats utifrån svenska kulturella föreställningar är bland annat, ”Svensson”, ”den otekniska äldre”, ”den teknologiska utvecklingen”. För att framställa ett humoristiskt element kan myten antingen överdrivas, kontrasteras eller motsägas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lind, Andreas LU
supervisor
organization
alternative title
-En analys ur ett semiotiskt-och mytperspektiv
course
FEKH29 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Humor, Myter, kulturella föreställningar, Tecken, Marknadskommunikation
language
Swedish
id
7753033
date added to LUP
2015-08-24 14:26:59
date last changed
2015-08-24 14:26:59
@misc{7753033,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Svenska humorinstrument i marknadsföring – en analys ur ett semiotisk-och mytperspektiv.
Seminariedatum: 2015-06-04
Ämne/kurs: FEKH29 Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 HP
Författare: Andreas Lind
Handledare: Jon Bertilsson
Fem nyckelord: Humor, Myter, kulturella föreställningar, Tecken, Marknadskommunikation
Syfte: Syftet med studien kommer att vara att utveckla förståelse för etablerade samhällskulturella föreställningar som gör sig uttryckt i myter, och hur de framställs i marknadsföringskommunikation för att generera ett humoristiskt element. Samt genom en analys av marknadsföringsmaterialet utifrån underliggande semiologiska budskap och myter få förståelse för hur de används. 
Metod: Denna kvalitativa uppsats är en dokumentstudie med en abduktiv ansats. Det insamlade empiriska materialet har granskats med hjälp av en semiotisk analys och det teoretiska ramverket. 
Teoretiskt perspektiv: Det teoretiska ramverket är uppbyggt av semiologisk teori med sitt ursprung i lingvistiken och teori om hur marknadsföring kommunicerar ett värde till en kultur. 
Empiri: Materialet består av fyra stycken reklamfilmer som har blivit belönade med en utmärkelse av institutionen Guldägget. 
Resultat: De mytbildningar som har identifierats utifrån svenska kulturella föreställningar är bland annat, ”Svensson”, ”den otekniska äldre”, ”den teknologiska utvecklingen”. För att framställa ett humoristiskt element kan myten antingen överdrivas, kontrasteras eller motsägas.},
 author    = {Lind, Andreas},
 keyword   = {Humor,Myter,kulturella föreställningar,Tecken,Marknadskommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svenska humorinstrument i marknadsföring},
 year     = {2015},
}