Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förbättrad hygienstatus på havremjöl - åtgärdsplan för minskade kostnader på grund av omklassificeringar

Rosén, Lisa LU (2015) KMB820 20151
Biotechnology
Abstract (Swedish)
Under flera års tid har återkommande förhöjda halter mikroorganismer förekommit i havremjöl på en av Lantmännen Cerealias verksamheter i Järna.
Detta har lett till ett begränsat användningsområde och ökade kostnader. Syftet med utredningen var att upparbeta en åtgärdsplan för att förbättra hygienstatusen och minska de kostnader som de förhöjda halterna inneburit.
Historisk data har granskats, en riskanalys över processflödet har genomförts samt mikrobiella provtagningar för att påvisa grundorsaken till problematiken. Störst problem påvisades vid datagranskningen beröra aeroba sporbildare i havremjöl som autoklaverats. Utifrån riskanalysen identifierades torkning, malning och slutlig lagring som de potentiellt mest riskfyllda... (More)
Under flera års tid har återkommande förhöjda halter mikroorganismer förekommit i havremjöl på en av Lantmännen Cerealias verksamheter i Järna.
Detta har lett till ett begränsat användningsområde och ökade kostnader. Syftet med utredningen var att upparbeta en åtgärdsplan för att förbättra hygienstatusen och minska de kostnader som de förhöjda halterna inneburit.
Historisk data har granskats, en riskanalys över processflödet har genomförts samt mikrobiella provtagningar för att påvisa grundorsaken till problematiken. Störst problem påvisades vid datagranskningen beröra aeroba sporbildare i havremjöl som autoklaverats. Utifrån riskanalysen identifierades torkning, malning och slutlig lagring som de potentiellt mest riskfyllda processtegen. Provtagningar indikerade på att de förhöjda värdena uppstår efter malning samt ytterligare i färdig produkt. Malning kräver en stor mängd omgivningsluft och luftanalyser visade att miljontals
bakterier kommer i kontakt med produkt varje timme. Ytterligare kontakt med luft sker vid transport till siktar och slutlig behållare. Eftersom aeroba sporbildare är vanligt förekommande i luft ansågs detta vara den troliga orsaken till de förhöjda halterna. Att endast autoklaverat mjöl drabbats antogs bero på att den tryck- och värmebehandling som produkten utsätts för dels eliminerar all konkurrens från övriga mikroorganismer, men också påverkar stärkelsen i havrekärnan så att den blir mer mottaglig för bakterieangrepp. För att komma till rätta med problemen föreslås åtgärder för att minska spridningen av luften mellan anläggningens utrymmen samt utreda möjligheten till filtrering av transportluften. Ytterligare utredning i form av stambestämning föreslås för att
identifiera bakteriernas ursprung. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Stora variationer i halterna mikroorganismer har länge förbryllat tillverkare av havremjöl. Utan förklaring har mycket låga halter följts av nivåer som överstiger de tillåtna gränsvärdena. En granskning av problemen kan nu ha hittat orsaken till variationerna och hur de ska undvikas. Resultatet kan leda till både en förbättrad hygienstatus på produkten och minskade kostnader för producenten.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosén, Lisa LU
supervisor
organization
course
KMB820 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Riskanalys, Kvalitetsförbättring, havremjöl, HACCP, havre, teknisk mikrobiologi, Aeroba sporbildare, Bacillus cereus, applied microbiology
language
Swedish
id
7866156
date added to LUP
2015-10-08 09:38:50
date last changed
2015-10-08 09:38:50
@misc{7866156,
 abstract   = {Under flera års tid har återkommande förhöjda halter mikroorganismer förekommit i havremjöl på en av Lantmännen Cerealias verksamheter i Järna.
Detta har lett till ett begränsat användningsområde och ökade kostnader. Syftet med utredningen var att upparbeta en åtgärdsplan för att förbättra hygienstatusen och minska de kostnader som de förhöjda halterna inneburit. 
Historisk data har granskats, en riskanalys över processflödet har genomförts samt mikrobiella provtagningar för att påvisa grundorsaken till problematiken. Störst problem påvisades vid datagranskningen beröra aeroba sporbildare i havremjöl som autoklaverats. Utifrån riskanalysen identifierades torkning, malning och slutlig lagring som de potentiellt mest riskfyllda processtegen. Provtagningar indikerade på att de förhöjda värdena uppstår efter malning samt ytterligare i färdig produkt. Malning kräver en stor mängd omgivningsluft och luftanalyser visade att miljontals 
bakterier kommer i kontakt med produkt varje timme. Ytterligare kontakt med luft sker vid transport till siktar och slutlig behållare. Eftersom aeroba sporbildare är vanligt förekommande i luft ansågs detta vara den troliga orsaken till de förhöjda halterna. Att endast autoklaverat mjöl drabbats antogs bero på att den tryck- och värmebehandling som produkten utsätts för dels eliminerar all konkurrens från övriga mikroorganismer, men också påverkar stärkelsen i havrekärnan så att den blir mer mottaglig för bakterieangrepp. För att komma till rätta med problemen föreslås åtgärder för att minska spridningen av luften mellan anläggningens utrymmen samt utreda möjligheten till filtrering av transportluften. Ytterligare utredning i form av stambestämning föreslås för att 
identifiera bakteriernas ursprung.},
 author    = {Rosén, Lisa},
 keyword   = {Riskanalys,Kvalitetsförbättring,havremjöl,HACCP,havre,teknisk mikrobiologi,Aeroba sporbildare,Bacillus cereus,applied microbiology},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förbättrad hygienstatus på havremjöl - åtgärdsplan för minskade kostnader på grund av omklassificeringar},
 year     = {2015},
}