Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvalitetsgranskningarna och förskoleverksamheternas utveckling- En kvalitativ undersökning av förskolechefers och förskollärares erfarenheter

Karlsson, Ingrid Camilla LU (2016) PEDM22 20152
Education
Abstract (Swedish)
Syftet är att undersöka vilka erfarenheter professionella har av kvalitetsarbete i förskolan och av vilka verkningar det skärpta kravet på systematiskt kvalitetsarbete har för professionen. Ansatsen är kvalitativ och empirin består av åtta semistrukturerade intervjuer av nio professionellas erfarenheter av att bedriva systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Urvalet består av förskollärare och förskolechefer med lång erfarenhet av att arbeta både i större och mindre förskole organisationer. Undersökningen tar sin utgångspunkt i New Public Management, den nya Skollagen från 2010 samt den reviderade läroplanen för förskolan. Analysen av materialet görs med hjälp av professionsteorier och organisations- och ledarskapsteori. Resultatet visar... (More)
Syftet är att undersöka vilka erfarenheter professionella har av kvalitetsarbete i förskolan och av vilka verkningar det skärpta kravet på systematiskt kvalitetsarbete har för professionen. Ansatsen är kvalitativ och empirin består av åtta semistrukturerade intervjuer av nio professionellas erfarenheter av att bedriva systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Urvalet består av förskollärare och förskolechefer med lång erfarenhet av att arbeta både i större och mindre förskole organisationer. Undersökningen tar sin utgångspunkt i New Public Management, den nya Skollagen från 2010 samt den reviderade läroplanen för förskolan. Analysen av materialet görs med hjälp av professionsteorier och organisations- och ledarskapsteori. Resultatet visar att det krävs ökad kompetens hos pedagoger i förskolan, i form av analytisk förmåga, vilket kan tolkas bero på att förskolans alltmer ses som viktig för att barn ska nå höga kunskapsresultat senare i grundskolan. Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet tar mycket tid i anspråk för de verksamma och försko-lecheferna försöker skapa gemensamma mål och visioner hos medarbetarna genom en normativ styrning. Den nya skollagen och revideringen av läroplanen leder också till ökad kontroll och ansvarsutkrävande av de verksamma i förskolan vilket leder till att mer resurser läggs på att syn-liggöra arbetet och redovisa resultatet till de olika aktörer som finns i förskolan, inte minst förskolebarnens vårdnadshavare. Den ökade transparensen och olika aktörers infly-tande i förskolan är i grunden något bra men risken finns att detta inkräktar på de professionellas autonomi och arbetssätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Ingrid Camilla LU
supervisor
organization
course
PEDM22 20152
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Kvalitetsarbete, NPM, förskola, profession, erfarenheter, reviderad läroplan, skollag, förskolechefer, förskolelärare normativ styrning, mål- och resultatstyrning
language
Swedish
id
8565050
date added to LUP
2016-03-16 13:05:33
date last changed
2016-03-16 13:05:34
@misc{8565050,
 abstract   = {Syftet är att undersöka vilka erfarenheter professionella har av kvalitetsarbete i förskolan och av vilka verkningar det skärpta kravet på systematiskt kvalitetsarbete har för professionen. Ansatsen är kvalitativ och empirin består av åtta semistrukturerade intervjuer av nio professionellas erfarenheter av att bedriva systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Urvalet består av förskollärare och förskolechefer med lång erfarenhet av att arbeta både i större och mindre förskole organisationer. Undersökningen tar sin utgångspunkt i New Public Management, den nya Skollagen från 2010 samt den reviderade läroplanen för förskolan. Analysen av materialet görs med hjälp av professionsteorier och organisations- och ledarskapsteori. Resultatet visar att det krävs ökad kompetens hos pedagoger i förskolan, i form av analytisk förmåga, vilket kan tolkas bero på att förskolans alltmer ses som viktig för att barn ska nå höga kunskapsresultat senare i grundskolan. Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet tar mycket tid i anspråk för de verksamma och försko-lecheferna försöker skapa gemensamma mål och visioner hos medarbetarna genom en normativ styrning. Den nya skollagen och revideringen av läroplanen leder också till ökad kontroll och ansvarsutkrävande av de verksamma i förskolan vilket leder till att mer resurser läggs på att syn-liggöra arbetet och redovisa resultatet till de olika aktörer som finns i förskolan, inte minst förskolebarnens vårdnadshavare. Den ökade transparensen och olika aktörers infly-tande i förskolan är i grunden något bra men risken finns att detta inkräktar på de professionellas autonomi och arbetssätt.},
 author    = {Karlsson, Ingrid Camilla},
 keyword   = {Kvalitetsarbete,NPM,förskola,profession,erfarenheter,reviderad läroplan,skollag,förskolechefer,förskolelärare normativ styrning,mål- och resultatstyrning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvalitetsgranskningarna och förskoleverksamheternas utveckling- En kvalitativ undersökning av förskolechefers och förskollärares erfarenheter},
 year     = {2016},
}