Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Climate Resilient Food Systems: An agroecological approach to Climate Resilient Pathways

Larsson, Ylva LU (2016) MVEM30 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
Human interference with the climate system imposes a significant threat to the future capacity of ecosystems to sustain ecosystem services vital for food production. Agroecology is increasingly seen a way to meet these challenges. The aim of this study is to investigate if the IPCC conceptual model of Climate Resilient Pathways (CRP) could be adapted to a food system context, by illustrating an agroecological approach to climate resilient development. Furthermore, the purpose is to create a new combined framework for assessing climate resilience in different agricultural systems and food system structures. To do this a literature study and a database search were conducted, investigating the agroecological approach to development of climate... (More)
Human interference with the climate system imposes a significant threat to the future capacity of ecosystems to sustain ecosystem services vital for food production. Agroecology is increasingly seen a way to meet these challenges. The aim of this study is to investigate if the IPCC conceptual model of Climate Resilient Pathways (CRP) could be adapted to a food system context, by illustrating an agroecological approach to climate resilient development. Furthermore, the purpose is to create a new combined framework for assessing climate resilience in different agricultural systems and food system structures. To do this a literature study and a database search were conducted, investigating the agroecological approach to development of climate resilience in food systems. The results of the literature study motivated the use of Gliessman’s (2015) Levels of conversion to illustrate the agroecological approach to climate resilient development. A new adapted model was then created by combining Gliessman’s Levels of conversion with IPCC’s Climate Resilient Pathways. In this study I argue that the combination of these two concepts can form a new conceptual framework, illustrating the relationship between agroecological integration and climate resilience in food systems, while taking into account climate change complexity where actions and consequences are often separated in both time and space. I also argue that this new framework could be used to facilitate strategic management and choices concerning food system development. The new model could be used to evaluate current state of development, and to create new strategies for the future. It could also be used by farmers and farmer networks to communicate the significance of their work and their need for support from the wider community, as well as the importance of agroecology to build resilience for a sustainable future.


Key words: adaption, agriculture, agroecological integration, agroecology, climate change, climate resilient pathways, food security, food system, levels of conversion, mitigation, resilience, transformation. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Ylva Larsson

Klimatresilient utveckling av livsmedelssystem
- ett agroekologiskt perspektiv på IPCCs
Climate Resilient Pathways

Människans påverkan på klimatsystemet utgör ett betydande hot mot ekosystemens långsiktiga förmåga att upprätthålla ekosystemtjänster viktiga för t.ex matproduktion. Den senaste rapporten från IPCC bedömer att alla aspekter av säker livsmedelsförsörjning kommer att påverkas av klimatförändringarna. Agroekologi som vetenskap och praxis ses allt mer som ett lovande sätt att möta dessa utmaningar, och har ett brett stöd inom forskningssamfundet som ett mer hållbart alternativ till konventionellt jordbruk.

Agroekologi har som syfte att stödja en hållbar utveckling genom att förbättra traditionella... (More)
Ylva Larsson

Klimatresilient utveckling av livsmedelssystem
- ett agroekologiskt perspektiv på IPCCs
Climate Resilient Pathways

Människans påverkan på klimatsystemet utgör ett betydande hot mot ekosystemens långsiktiga förmåga att upprätthålla ekosystemtjänster viktiga för t.ex matproduktion. Den senaste rapporten från IPCC bedömer att alla aspekter av säker livsmedelsförsörjning kommer att påverkas av klimatförändringarna. Agroekologi som vetenskap och praxis ses allt mer som ett lovande sätt att möta dessa utmaningar, och har ett brett stöd inom forskningssamfundet som ett mer hållbart alternativ till konventionellt jordbruk.

Agroekologi har som syfte att stödja en hållbar utveckling genom att förbättra traditionella jordbruksmetoder i kombination med ny vetenskap, tillhandahålla tillräckligt med mat för en växande befolkning och samtidigt bevara naturresurser och biologisk mångfald. Agroekologi som vetenskap definieras som "integrerad studie av ekologin i hela livsmedelssystemet, omfattande ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner" (översatt från Francis et al, 2003:100). I mer praktiska termer definieras det översatt från Gliessman (2007:18) som "tillämpningen av ekologiska begrepp och principer för utformning och förvaltning av hållbara livsmedelssystem”. Det grundläggande inslaget i agroekologiska hållbarhetsstrategier är förverkligandet av agroekologiska principer genom implementering av plats-specifika metoder, anpassade till lokala miljö- och socioekonomiska förhållanden. Agroekologiska principer bygger främst på att efterlikna ekosystemens naturliga processer för att skapa fördelaktiga biologiska interaktioner och synergieffekter (De Shutter, 2010). Studier visar att agroekologiska system är mer klimatresilienta än konventionella livsmedelssystem. Det holistiska förhållningssättet i agroekologisk hållbarhetsstrategi gör att lantbrukarna kan klara av både miljörelaterad- och social stress på ett mer effektivt sätt, vilket är särskilt viktigt eftersom dessa fenomen förväntas bli allt vanligare och allvarligare i och med klimatförändringarna.

I den senaste IPCC rapporten från 2014, presenteras ett nytt förhållningssätt till hållbar utveckling som de kallar Climate Resilient Pathways (CRP). Detta konceptuella ramverk definieras som ”hållbara utvecklingsbanor som kombinerar klimatanpassning och utsläppsminskning för att minska klimatförändringarna och dess inverkan” (översatt från IPCC, 2014b:25). I den här studien används CRP och tillhörande modell som ett teoretiskt ramverk, utifrån vilken analysen utförs.

Syftet med studien var att undersöka om IPCCs konceptuella ramverk för CRP skulle kunna anpassas till att specifikt gälla utvecklingen av livsmedelssystem, genom att integrera en agroekologiskt förhållningssätt till klimatresilient utveckling. Detta syfte var i huvudsak ämnat för att åstadkomma följande:

Att anpassa den ursprungliga CRP modellen till att specifikt gälla utvecklingen av livsmedelssystem för att tillföra en mer specifik och praktisk användning.
Att visuellt illustrera en agroekologisk syn på att bygga klimatresiliens för en hållbar utveckling av livsmedelssystem.
Att skapa en nytt kombinerat ramverk för att från en agroekologiskt perspektiv kunna bedöma klimatresiliensen i olika jordbruks-och livsmedelssystem.
I ett större sammanhang integrera agroekologi i debatt om CRP, och på så sätt bidra till att stärka länken mellan agroekologi och klimatstrategi.


För att åstadkomma detta gjordes en litteraturstudie för att undersöka det agroekologiska förhållningssättet till hållbarhet och klimatresiliens. De gemensamma nämnarna mellan det agroekologi och CRP, motiverade användningen av Gliessman (2015) omvandlingsnivåer ”Levels of conversion” för att illustrera det agroekologiska perspektivet på klimatresilient utvecklingsstrategi.

Ett nytt kombinerat ramverket och konceptuell modell
En ny kombinerad modell kunde sedan skapas genom att integrera Gliessmans omvandlingsnivåer i IPCCs konceptuella modell för CRP. Kombinationen av dessa två begrepp bildade tillsammans ett nytt konceptuellt ramverk som visar förhållandet mellan agroekologiska principer och klimatresiliens, samtidigt som hänsyn tas till klimatförändringarnas komplexitet, där handlingar och konsekvenser ofta är åtskilda i både tid och rum.

Jag anser att det nya ramverket skulle kunna användas för att underlätta strategiskt arbete och val gällande utveckling av livsmedelssystem. Den nya modellen kan användas för att utvärdera nuvarande utvecklingsbanor, och att skapa nya strategier för framtiden. Den kan användas för att illustrera vikten av agroekologi för att bygga klimatresiliens och hållbar livsmedelsförsörjning på lång sikt. Ramverket skulle också kunna användas av bönder och lantbrukarnätverk för att kommunicera betydelsen av deras arbete, samt deras behov av stöd från samhället.

Handledare: Maria Hansson
Examensarbete 30 hp i Miljövetenskap 2015
Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Ylva LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
adaption, agriculture, agroecological integration, agroecology, climate change, climate resilient pathways, food security, food system, levels of conversion, mitigation, resilience, transformation.
language
English
id
8626411
date added to LUP
2016-02-12 20:18:28
date last changed
2016-02-12 20:18:28
@misc{8626411,
 abstract   = {Human interference with the climate system imposes a significant threat to the future capacity of ecosystems to sustain ecosystem services vital for food production. Agroecology is increasingly seen a way to meet these challenges. The aim of this study is to investigate if the IPCC conceptual model of Climate Resilient Pathways (CRP) could be adapted to a food system context, by illustrating an agroecological approach to climate resilient development. Furthermore, the purpose is to create a new combined framework for assessing climate resilience in different agricultural systems and food system structures. To do this a literature study and a database search were conducted, investigating the agroecological approach to development of climate resilience in food systems. The results of the literature study motivated the use of Gliessman’s (2015) Levels of conversion to illustrate the agroecological approach to climate resilient development. A new adapted model was then created by combining Gliessman’s Levels of conversion with IPCC’s Climate Resilient Pathways. In this study I argue that the combination of these two concepts can form a new conceptual framework, illustrating the relationship between agroecological integration and climate resilience in food systems, while taking into account climate change complexity where actions and consequences are often separated in both time and space. I also argue that this new framework could be used to facilitate strategic management and choices concerning food system development. The new model could be used to evaluate current state of development, and to create new strategies for the future. It could also be used by farmers and farmer networks to communicate the significance of their work and their need for support from the wider community, as well as the importance of agroecology to build resilience for a sustainable future.


Key words: adaption, agriculture, agroecological integration, agroecology, climate change, climate resilient pathways, food security, food system, levels of conversion, mitigation, resilience, transformation.},
 author    = {Larsson, Ylva},
 keyword   = {adaption,agriculture,agroecological integration,agroecology,climate change,climate resilient pathways,food security,food system,levels of conversion,mitigation,resilience,transformation.},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Climate Resilient Food Systems: An agroecological approach to Climate Resilient Pathways},
 year     = {2016},
}