Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Musikskapandets utvecklingsmöjligheter

Bergström, Gustav LU (2016) LAMN90 20152
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Denna undersökning är en fallstudie av hur nio elever i årskurs nio och deras lärare har arbetat med musikskapande. Momentet musikskapande förekommer ytterst sparsamt i musikundervisningen i svenska grundskolor, trots att det enligt kursplanen ska bedömas. Denna undersökning genomfördes på en skola där musikskapande utförs i stor omfattning, alltså en skola som sticker ut. Syftet var att undersöka elevernas och lärarens syn på arbetet med musikskapande och jämföra dessa med varandra för att identifiera utvecklingsmöjligheter. För att svara på mina forskningsfrågor som handlar om hur informanterna resonerar kring sitt arbete med musikskapande och vilka utvecklingsmöjligheter som finns gällande detsamma har jag genomfört en kvalitativ studie... (More)
Denna undersökning är en fallstudie av hur nio elever i årskurs nio och deras lärare har arbetat med musikskapande. Momentet musikskapande förekommer ytterst sparsamt i musikundervisningen i svenska grundskolor, trots att det enligt kursplanen ska bedömas. Denna undersökning genomfördes på en skola där musikskapande utförs i stor omfattning, alltså en skola som sticker ut. Syftet var att undersöka elevernas och lärarens syn på arbetet med musikskapande och jämföra dessa med varandra för att identifiera utvecklingsmöjligheter. För att svara på mina forskningsfrågor som handlar om hur informanterna resonerar kring sitt arbete med musikskapande och vilka utvecklingsmöjligheter som finns gällande detsamma har jag genomfört en kvalitativ studie i form av en observation och fem intervjuer. De utvecklingsmöjligheter som jag identifierade handlade bland annat om digitala hjälpmedel för musikskapande, hur uppgiften bör vara utformad samt arbetsprocessen. (Less)
Abstract
This is a case study of how nine ninth grade students and their music teacher have been working with composition. The element of composition is very uncommon in Swedish elementary schools, in spite of the fact that it should be a part of the assessment. This study is conducted in a school where they work extensivley with composition. The aim was to study the students and the teachers’ view on the process of composition and compare them with each other to identify opportunities of development. In order to answer my research questions about the informants rationale for their work with composition and the development opportunities that exist within the field of musical creativity, I conducted a qualitative study in the form of one observation... (More)
This is a case study of how nine ninth grade students and their music teacher have been working with composition. The element of composition is very uncommon in Swedish elementary schools, in spite of the fact that it should be a part of the assessment. This study is conducted in a school where they work extensivley with composition. The aim was to study the students and the teachers’ view on the process of composition and compare them with each other to identify opportunities of development. In order to answer my research questions about the informants rationale for their work with composition and the development opportunities that exist within the field of musical creativity, I conducted a qualitative study in the form of one observation and five interviews. Among the development opportunities that I identified were digital tools for music creation, how the task should be designed and work progess. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergström, Gustav LU
supervisor
organization
course
LAMN90 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Music Education, Fallstudie Educational Science, Digitala verktyg, Musikundervisning, Musikskapande, Komponera, Musikpedagogik, Utbildningsvetenskap, Musical creativity, Composition, Digital tools, Case study
language
Swedish
id
8627704
date added to LUP
2016-02-16 12:10:00
date last changed
2016-02-16 12:10:00
@misc{8627704,
 abstract   = {This is a case study of how nine ninth grade students and their music teacher have been working with composition. The element of composition is very uncommon in Swedish elementary schools, in spite of the fact that it should be a part of the assessment. This study is conducted in a school where they work extensivley with composition. The aim was to study the students and the teachers’ view on the process of composition and compare them with each other to identify opportunities of development. In order to answer my research questions about the informants rationale for their work with composition and the development opportunities that exist within the field of musical creativity, I conducted a qualitative study in the form of one observation and five interviews. Among the development opportunities that I identified were digital tools for music creation, how the task should be designed and work progess.},
 author    = {Bergström, Gustav},
 keyword   = {Music Education,Fallstudie Educational Science,Digitala verktyg,Musikundervisning,Musikskapande,Komponera,Musikpedagogik,Utbildningsvetenskap,Musical creativity,Composition,Digital tools,Case study},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Musikskapandets utvecklingsmöjligheter},
 year     = {2016},
}