Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Varför handla ekologiskt? - Gröna konsumenters självidentitet och riskmedvetenhet

Jönsson, Rickard LU and Karlsson, Viktor LU (2016) KSKK01 20161
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att ta reda på varför vissa konsumenter väljer att handla ekologiskt och vad som är deras drivkrafter. För att undersöka dessa motivationsfaktorer används en kvalitativ metod där tio ekologiska konsumenter har djupintervjuats och en fokusgruppintervju med fyra konsumenter har genomförts. Det empiriska materialet utgörs av kunder som kontinuerligt handlar i butikerna Sju Bönor i Helsingborg och Rydebäck, vilka enbart säljer ekologiska livsmedel. För att svara på studiens frågor har Ulrich Becks teorier om risk och Anthony Giddens teorier om självidentitet, samt kompletterande teoretiker och forskare inom samma fält, använts. Grundar dessa medvetna gröna konsumenter sina köp i form av en riskmedvetenhet och oro... (More)
Syftet med denna studie är att ta reda på varför vissa konsumenter väljer att handla ekologiskt och vad som är deras drivkrafter. För att undersöka dessa motivationsfaktorer används en kvalitativ metod där tio ekologiska konsumenter har djupintervjuats och en fokusgruppintervju med fyra konsumenter har genomförts. Det empiriska materialet utgörs av kunder som kontinuerligt handlar i butikerna Sju Bönor i Helsingborg och Rydebäck, vilka enbart säljer ekologiska livsmedel. För att svara på studiens frågor har Ulrich Becks teorier om risk och Anthony Giddens teorier om självidentitet, samt kompletterande teoretiker och forskare inom samma fält, använts. Grundar dessa medvetna gröna konsumenter sina köp i form av en riskmedvetenhet och oro inför framtiden, och/eller beror det på att de vill undvika ohälsa för sig själv och andra? Finns det en koppling mellan konsumenternas riskmedvetenhet och bekräftelse av deras självidentitet? Efter att det empiriska materialet har analyserats kunde fyra centrala motivationsfaktorer åskådliggöras. Den första motivationsfaktorn var att undvika risken att få i sig gifter och hälsofarliga kemikalier som konventionella produkter kan innehålla. Den andra faktorn var att konsumenterna visade en oro inför den framtida miljöutvecklingen och att de handlade ekologiskt till förmån för planetens hälsa. Den tredje anledningen till ekologisk konsumtion byggde på ett moraliskt ansvar och en oro kring arbetsförhållandena för de människor som arbetar med och odlar de konventionella produkterna. Den sista motivationsfaktorn handlade om att konsumenterna kunde bekräfta sin livsstil och sitt levnadssätt genom att handla ekologiskt. Det gick också att se att det fanns en koppling mellan att vara riskmedveten och att bekräfta sin självidentitet. När konsumenterna gör det ekologiska valet uppstår en bekräftelse av hur de ser på sig själva, nämligen som risk- och hälsomedvetna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Rickard LU and Karlsson, Viktor LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Riskmedvetenhet, Grön konsumtion, Ekologisk konsumtion, Självidentitet
language
Swedish
id
8878319
date added to LUP
2016-08-26 10:26:30
date last changed
2016-08-26 10:26:30
@misc{8878319,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att ta reda på varför vissa konsumenter väljer att handla ekologiskt och vad som är deras drivkrafter. För att undersöka dessa motivationsfaktorer används en kvalitativ metod där tio ekologiska konsumenter har djupintervjuats och en fokusgruppintervju med fyra konsumenter har genomförts. Det empiriska materialet utgörs av kunder som kontinuerligt handlar i butikerna Sju Bönor i Helsingborg och Rydebäck, vilka enbart säljer ekologiska livsmedel. För att svara på studiens frågor har Ulrich Becks teorier om risk och Anthony Giddens teorier om självidentitet, samt kompletterande teoretiker och forskare inom samma fält, använts. Grundar dessa medvetna gröna konsumenter sina köp i form av en riskmedvetenhet och oro inför framtiden, och/eller beror det på att de vill undvika ohälsa för sig själv och andra? Finns det en koppling mellan konsumenternas riskmedvetenhet och bekräftelse av deras självidentitet? Efter att det empiriska materialet har analyserats kunde fyra centrala motivationsfaktorer åskådliggöras. Den första motivationsfaktorn var att undvika risken att få i sig gifter och hälsofarliga kemikalier som konventionella produkter kan innehålla. Den andra faktorn var att konsumenterna visade en oro inför den framtida miljöutvecklingen och att de handlade ekologiskt till förmån för planetens hälsa. Den tredje anledningen till ekologisk konsumtion byggde på ett moraliskt ansvar och en oro kring arbetsförhållandena för de människor som arbetar med och odlar de konventionella produkterna. Den sista motivationsfaktorn handlade om att konsumenterna kunde bekräfta sin livsstil och sitt levnadssätt genom att handla ekologiskt. Det gick också att se att det fanns en koppling mellan att vara riskmedveten och att bekräfta sin självidentitet. När konsumenterna gör det ekologiska valet uppstår en bekräftelse av hur de ser på sig själva, nämligen som risk- och hälsomedvetna.},
 author    = {Jönsson, Rickard and Karlsson, Viktor},
 keyword   = {Riskmedvetenhet,Grön konsumtion,Ekologisk konsumtion,Självidentitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varför handla ekologiskt? - Gröna konsumenters självidentitet och riskmedvetenhet},
 year     = {2016},
}