Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Borgbygge och satsbygge – En funktionell översättning av den komplexa satsbyggnaden i en populärvetenskaplig bok om borgar

Bjervås, Anni LU (2016) FÖUM11 20161
Translation Program
Abstract (Swedish)
Denna magisteruppsats bygger på en översättning av ca 6000 ord ur den populärvetenskapliga boken Life in a Medieval Castle av Joseph och Frances Gies. Uppsatsen är indelad i tre avsnitt, varav det första avsnittet utgörs av en textanalys av källtexten. Denna analys baseras på Hellspong och Ledins (1997) modell. I avsnittet som följer textanalysen diskuteras den globala översättningsstrategin utifrån Lundquists (2007) termer. Den sista delen av uppsatsen utgörs av en fördjupning, där fokus är på de formförändrade översättningsmotsvarigheter som använts för att anpassa källtextens komplexa satsbyggnad till idiomatisk svenska och på så vis mottagaranpassa måltexten. Analysen i fördjupningen utgår från fem exempel, och utgångspunkten i... (More)
Denna magisteruppsats bygger på en översättning av ca 6000 ord ur den populärvetenskapliga boken Life in a Medieval Castle av Joseph och Frances Gies. Uppsatsen är indelad i tre avsnitt, varav det första avsnittet utgörs av en textanalys av källtexten. Denna analys baseras på Hellspong och Ledins (1997) modell. I avsnittet som följer textanalysen diskuteras den globala översättningsstrategin utifrån Lundquists (2007) termer. Den sista delen av uppsatsen utgörs av en fördjupning, där fokus är på de formförändrade översättningsmotsvarigheter som använts för att anpassa källtextens komplexa satsbyggnad till idiomatisk svenska och på så vis mottagaranpassa måltexten. Analysen i fördjupningen utgår från fem exempel, och utgångspunkten i analysen av dem är följande syntaktiska konstruktioner: lösa appositioner, participfraser som efterställda attribut samt supplement clauses. Syftet med denna analys är att påvisa att valet av översättningsmotsvarigheter avgörs av de kringliggande syntaktiska konstruktionerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bjervås, Anni LU
supervisor
organization
alternative title
Castle Structure and Clause Structure – A Functional Translation of the Complex Clause Structure in a Popular History of Medieval Castles
course
FÖUM11 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Funktionell översättningsstrategi, komplex satsbyggnad, inskott, vänstertyngd, lös apposition, participfras som efterställt attribut, supplement clause, postmodifier complex
language
Swedish
id
8882362
date added to LUP
2016-10-04 09:14:34
date last changed
2016-10-04 09:14:34
@misc{8882362,
 abstract   = {Denna magisteruppsats bygger på en översättning av ca 6000 ord ur den populärvetenskapliga boken Life in a Medieval Castle av Joseph och Frances Gies. Uppsatsen är indelad i tre avsnitt, varav det första avsnittet utgörs av en textanalys av källtexten. Denna analys baseras på Hellspong och Ledins (1997) modell. I avsnittet som följer textanalysen diskuteras den globala översättningsstrategin utifrån Lundquists (2007) termer. Den sista delen av uppsatsen utgörs av en fördjupning, där fokus är på de formförändrade översättningsmotsvarigheter som använts för att anpassa källtextens komplexa satsbyggnad till idiomatisk svenska och på så vis mottagaranpassa måltexten. Analysen i fördjupningen utgår från fem exempel, och utgångspunkten i analysen av dem är följande syntaktiska konstruktioner: lösa appositioner, participfraser som efterställda attribut samt supplement clauses. Syftet med denna analys är att påvisa att valet av översättningsmotsvarigheter avgörs av de kringliggande syntaktiska konstruktionerna.},
 author    = {Bjervås, Anni},
 keyword   = {Funktionell översättningsstrategi,komplex satsbyggnad,inskott,vänstertyngd,lös apposition,participfras som efterställt attribut,supplement clause,postmodifier complex},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Borgbygge och satsbygge – En funktionell översättning av den komplexa satsbyggnaden i en populärvetenskaplig bok om borgar},
 year     = {2016},
}