Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att komponera sig till kunskap i musikteori

Almcrantz, Ylva LU (2016) LAMS71 20161
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
I min musikaliska utveckling har komposition hjälpt mig att hitta motivationen till att utveckla mina musikteoretiska kunskaper. Därför har jag valt att undersöka om det kan vara så att det finns någonting i komponerandet som väcker intresset för att lära sig musikteori? Kan man stärka lärandet i musikteori genom komposition?

Föreliggande studie syftar till att undersöka hur fem elever från en folkhögskola upplever användandet av mina framställda kompositionsuppgifter som hjälp till att utveckla sina kunskaper och motivation inom ämnet musikteori. Studiens datainsamling består av kvalitativa intervjuer och de skriftliga reflektioner informanterna fört under studiens gång. Insamlad data har analyserats och jämförts med tidigare... (More)
I min musikaliska utveckling har komposition hjälpt mig att hitta motivationen till att utveckla mina musikteoretiska kunskaper. Därför har jag valt att undersöka om det kan vara så att det finns någonting i komponerandet som väcker intresset för att lära sig musikteori? Kan man stärka lärandet i musikteori genom komposition?

Föreliggande studie syftar till att undersöka hur fem elever från en folkhögskola upplever användandet av mina framställda kompositionsuppgifter som hjälp till att utveckla sina kunskaper och motivation inom ämnet musikteori. Studiens datainsamling består av kvalitativa intervjuer och de skriftliga reflektioner informanterna fört under studiens gång. Insamlad data har analyserats och jämförts med tidigare litteratur.

I reflektionerna beskriver informanterna sina upplevelser och utvärderar därigenom det framställda kompositionsmaterial som jag presenterat. Resultatet av studien visar att det finns många positiva aspekter i att använda komposition inom ämnet musikteori. Komposition inom ämnet musikteori kan till exempel skapa möjligheter för eleverna att få arbeta kreativt, bli inspirerade och få utrymme för sitt musikaliska uttryck inom musikskapande, allt inom ramen för musikteoriundervisning. (Less)
Popular Abstract
In my musical development, composition has always helped me to find the motivation to develop my music theoretical knowledge. I have therefore chosen to examine whether it could be that there is something in composing music that arouses the interest to learn music theory? Can you enhance learning music theory through musical composition?

The present study aims to examine how five students from a folkhögskola made use of my composition exercises and if they helped to develop the students knowledge and motivation in music theory. The study's data collection consists of qualitative interviews and reflections written by the informants during the study. The collected data have been analyzed and compared with previous literature.

In the... (More)
In my musical development, composition has always helped me to find the motivation to develop my music theoretical knowledge. I have therefore chosen to examine whether it could be that there is something in composing music that arouses the interest to learn music theory? Can you enhance learning music theory through musical composition?

The present study aims to examine how five students from a folkhögskola made use of my composition exercises and if they helped to develop the students knowledge and motivation in music theory. The study's data collection consists of qualitative interviews and reflections written by the informants during the study. The collected data have been analyzed and compared with previous literature.

In the reflections interviewees describe their experiences and thereby evaluate the composition material that I presented. The results of the study show that there are many positive aspects of using musical composition when learning music theory. Composition can create opportunities for students to work creatively, be inspired and enable their musical expression in music creation, all within the contents of music theory. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Almcrantz, Ylva LU
supervisor
organization
alternative title
Learning music theory through composing
course
LAMS71 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Komposition, Motivation, Musikteori, Undervisning, Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik Composition, Education, Music theory, Educational Science, Music Education
language
Swedish
id
8887121
date added to LUP
2016-08-31 09:32:32
date last changed
2016-08-31 09:32:32
@misc{8887121,
 abstract   = {I min musikaliska utveckling har komposition hjälpt mig att hitta motivationen till att utveckla mina musikteoretiska kunskaper. Därför har jag valt att undersöka om det kan vara så att det finns någonting i komponerandet som väcker intresset för att lära sig musikteori? Kan man stärka lärandet i musikteori genom komposition? 

Föreliggande studie syftar till att undersöka hur fem elever från en folkhögskola upplever användandet av mina framställda kompositionsuppgifter som hjälp till att utveckla sina kunskaper och motivation inom ämnet musikteori. Studiens datainsamling består av kvalitativa intervjuer och de skriftliga reflektioner informanterna fört under studiens gång. Insamlad data har analyserats och jämförts med tidigare litteratur. 

I reflektionerna beskriver informanterna sina upplevelser och utvärderar därigenom det framställda kompositionsmaterial som jag presenterat. Resultatet av studien visar att det finns många positiva aspekter i att använda komposition inom ämnet musikteori. Komposition inom ämnet musikteori kan till exempel skapa möjligheter för eleverna att få arbeta kreativt, bli inspirerade och få utrymme för sitt musikaliska uttryck inom musikskapande, allt inom ramen för musikteoriundervisning.},
 author    = {Almcrantz, Ylva},
 keyword   = {Komposition,Motivation,Musikteori,Undervisning,Utbildningsvetenskap,Musikpedagogik Composition,Education,Music theory,Educational Science,Music Education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att komponera sig till kunskap i musikteori},
 year     = {2016},
}