Advanced

Lönediskriminering på grund av kön – en granskning av beviskraven

Noring, Rebecca LU and Walter, Mikaela LU (2017) HARH16 20162
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Ur ett internationellt perspektiv har Sverige ett högt anseende gällande jämställdhet mellan kvin- nor och män. Trots detta finns det en generell löneskillnad på 12,5 procent mellan könen. Att det finns oförklarade löneskillnader mellan kvinnor och män kan förklaras med att Sverige har en könssegregerad arbetsmarknad. Statistiskt sett finns det oförklarade löneskillnader, men Arbets- domstolen har inte avkunnat någon fällande dom avseende lönediskriminering sedan 1995.

Uppsatsens syfte är att studera och utreda rättsläget avseende lönediskriminering på grund av kön på den svenska arbetsmarknaden, och utifrån detta granska Arbetsdomstolens bedömning av kra- ven på bevisning rörande lönediskriminering mellan kvinnor och män. Sveriges... (More)
Ur ett internationellt perspektiv har Sverige ett högt anseende gällande jämställdhet mellan kvin- nor och män. Trots detta finns det en generell löneskillnad på 12,5 procent mellan könen. Att det finns oförklarade löneskillnader mellan kvinnor och män kan förklaras med att Sverige har en könssegregerad arbetsmarknad. Statistiskt sett finns det oförklarade löneskillnader, men Arbets- domstolen har inte avkunnat någon fällande dom avseende lönediskriminering sedan 1995.

Uppsatsens syfte är att studera och utreda rättsläget avseende lönediskriminering på grund av kön på den svenska arbetsmarknaden, och utifrån detta granska Arbetsdomstolens bedömning av kra- ven på bevisning rörande lönediskriminering mellan kvinnor och män. Sveriges medlemskap i EU innebär att EU-domstolens förhandsavgörande och de principer som fastställts som vägle- dande när det gäller beviskraven, har kommit att influera Arbetsdomstolens domar i mål avse- ende lönediskriminering.

Uppsatsen leder fram till slutsatsen att lönediskriminering på grund av kön är komplicerat ämne, och att kraven på motbevisning från arbetsgivarens sida är för lågt ställda. Dessa krav skulle kunna höjas genom att ställa relevanta motfrågor från Arbetsdomstolens sida avseende de om- ständigheter som arbetsgivaren lägger fram som motbevisning i mål avseende lönediskriminering på grund av kön. Sammanfattningsvis bör Arbetsdomstolen bedömning av kraven på arbetsgiva- rens motbevisning ses över och större vikt läggas vid syftet med EU-rättens förhandsavgörande och dess principer i framtida domar. (Less)
Abstract
Sweden is regarded as one of the top countries in the world in terms of equality between wom-en and men. Even so, there is a general pay gap of 12.5 % between the sexes. The unex-plained pay differences between women and men can be explained by a gender segregated labour market. Even though statistics show unexplained pay differences between the sexes, there has not been a single conviction of pay discrimination from the Labour Court since 1995.

The purpose of this essay is to study and investigate the legal framework regarding pay dis-crimi- nation based on sex in the Swedish labour market. The essay will also include a review of the Labour Courts assessment of the requirements for evidence, concerning pay discrimina-tion be- tween... (More)
Sweden is regarded as one of the top countries in the world in terms of equality between wom-en and men. Even so, there is a general pay gap of 12.5 % between the sexes. The unex-plained pay differences between women and men can be explained by a gender segregated labour market. Even though statistics show unexplained pay differences between the sexes, there has not been a single conviction of pay discrimination from the Labour Court since 1995.

The purpose of this essay is to study and investigate the legal framework regarding pay dis-crimi- nation based on sex in the Swedish labour market. The essay will also include a review of the Labour Courts assessment of the requirements for evidence, concerning pay discrimina-tion be- tween women and men. Since Sweden is a member of the EU, the Labour Court inter-prets the preliminary rulings and the principles set by the European Court of Justice, as guid-ance in judgements.

The conclusion of this essay is that pay discrimination based on sex is a complicated subject, and that the evidentiary for the employer is low. The Labour court could increase the require-ments for evidence, by asking relevant counter questions regarding the employer's rebuttal. In summary, the Labour Court's assessment of the employer's rebuttal needs some adjustment with reference to the purpose of EU law and its principles. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Noring, Rebecca LU and Walter, Mikaela LU
supervisor
organization
course
HARH16 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Lönediskriminering, oförklarade löneskillnader, beviskrav, principer för bevisning, marknadskrafter
language
Swedish
id
8899681
date added to LUP
2017-01-19 13:44:20
date last changed
2017-01-19 13:44:20
@misc{8899681,
 abstract   = {Sweden is regarded as one of the top countries in the world in terms of equality between wom-en and men. Even so, there is a general pay gap of 12.5 % between the sexes. The unex-plained pay differences between women and men can be explained by a gender segregated labour market. Even though statistics show unexplained pay differences between the sexes, there has not been a single conviction of pay discrimination from the Labour Court since 1995.

The purpose of this essay is to study and investigate the legal framework regarding pay dis-crimi- nation based on sex in the Swedish labour market. The essay will also include a review of the Labour Courts assessment of the requirements for evidence, concerning pay discrimina-tion be- tween women and men. Since Sweden is a member of the EU, the Labour Court inter-prets the preliminary rulings and the principles set by the European Court of Justice, as guid-ance in judgements.

The conclusion of this essay is that pay discrimination based on sex is a complicated subject, and that the evidentiary for the employer is low. The Labour court could increase the require-ments for evidence, by asking relevant counter questions regarding the employer's rebuttal. In summary, the Labour Court's assessment of the employer's rebuttal needs some adjustment with reference to the purpose of EU law and its principles.},
 author    = {Noring, Rebecca and Walter, Mikaela},
 keyword   = {Lönediskriminering,oförklarade löneskillnader,beviskrav,principer för bevisning,marknadskrafter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lönediskriminering på grund av kön – en granskning av beviskraven},
 year     = {2017},
}