Advanced

“Äntligen, de säger alltid äntligen…” En fallstudie om ett programöverskridande projekt mellan språkintroelever och elever i ordinarie klasser.

Amasalidis, Marcus and Dahlqvist, Pernilla LU (2017) PEDK01 20171
Education
Abstract (Swedish)
Syftet med vår uppsats har varit att undersöka språkintroelevers upplevelse av hur schemalagda programöverskridande aktiviteter påverkar inklusion samt hur detta tar sig uttryck. Bakgrunden till studien är den ökade globalisering vi står inför och den ökade rörligheten över nationsgränserna, som för många aldrig varit lättare men för andra innebär att riskera livet. Under 2015 fick Migrationsverket in 162 877 ansökningar om asyl varav 39 116 av dessa var gällande barn i åldrarna 13-17 år (Migrationsverket, 2016). Med den ökade rörligheten behöver vi även skolor som anpassar sig till den numera mångkulturella situationen i elevunderlaget, men även att ett interkulturellt synsätt anammas för att öka kunskapen om varandras skillnader och... (More)
Syftet med vår uppsats har varit att undersöka språkintroelevers upplevelse av hur schemalagda programöverskridande aktiviteter påverkar inklusion samt hur detta tar sig uttryck. Bakgrunden till studien är den ökade globalisering vi står inför och den ökade rörligheten över nationsgränserna, som för många aldrig varit lättare men för andra innebär att riskera livet. Under 2015 fick Migrationsverket in 162 877 ansökningar om asyl varav 39 116 av dessa var gällande barn i åldrarna 13-17 år (Migrationsverket, 2016). Med den ökade rörligheten behöver vi även skolor som anpassar sig till den numera mångkulturella situationen i elevunderlaget, men även att ett interkulturellt synsätt anammas för att öka kunskapen om varandras skillnader och likheter. Vi har gjort en fallstudie med syftet att undersöka språkintroelevers upplevelse av hur schemalagda programöverskridande aktiviteter påverkar inklusion samt hur detta tar sig uttryck. Vi har utgått från frågeställningarna hur upplever språkintroeleverna mötena med de ordinarie eleverna? Vad har språkintroeleverna för erfarenheter av att kommunicera med de ordinarie eleverna? Samt vad språkintroeleverna har för erfarenheter av inklusion i förhållande till de ordinarie eleverna? För att genomföra vår studie har vi intervjuat åtta stycken språkintroelever i åldern 16-18 år, samt två lärare, på en praktisk gymnasieskola i södra Sverige. Resultatet visade att kultur spelar en viktig roll för upplevelsen av inklusion likväl som kommunikation. I diskussionen resonerar vi kring projektets positiva och negativa effekter, så som att språkintroeleverna uppskattar möjligheten att praktisera sin svenska. Dock verkar den generella bilden vara att mötena inte leder till några nya kontakter mellan språkintroeleverna och de ordinarie eleverna. Förslag till vidare forskning är att studera ett liknande projekt men under en längre period, och då även ta del av de ordinarie elevernas uppfattningar av aktiviteterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Amasalidis, Marcus and Dahlqvist, Pernilla LU
supervisor
organization
course
PEDK01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kommunikation, kulturmöten, inklusion, nyanlända, språkintroelever
language
Swedish
id
8909799
date added to LUP
2017-06-09 10:42:34
date last changed
2017-06-09 10:42:34
@misc{8909799,
 abstract   = {Syftet med vår uppsats har varit att undersöka språkintroelevers upplevelse av hur schemalagda programöverskridande aktiviteter påverkar inklusion samt hur detta tar sig uttryck. Bakgrunden till studien är den ökade globalisering vi står inför och den ökade rörligheten över nationsgränserna, som för många aldrig varit lättare men för andra innebär att riskera livet. Under 2015 fick Migrationsverket in 162 877 ansökningar om asyl varav 39 116 av dessa var gällande barn i åldrarna 13-17 år (Migrationsverket, 2016). Med den ökade rörligheten behöver vi även skolor som anpassar sig till den numera mångkulturella situationen i elevunderlaget, men även att ett interkulturellt synsätt anammas för att öka kunskapen om varandras skillnader och likheter. Vi har gjort en fallstudie med syftet att undersöka språkintroelevers upplevelse av hur schemalagda programöverskridande aktiviteter påverkar inklusion samt hur detta tar sig uttryck. Vi har utgått från frågeställningarna hur upplever språkintroeleverna mötena med de ordinarie eleverna? Vad har språkintroeleverna för erfarenheter av att kommunicera med de ordinarie eleverna? Samt vad språkintroeleverna har för erfarenheter av inklusion i förhållande till de ordinarie eleverna? För att genomföra vår studie har vi intervjuat åtta stycken språkintroelever i åldern 16-18 år, samt två lärare, på en praktisk gymnasieskola i södra Sverige. Resultatet visade att kultur spelar en viktig roll för upplevelsen av inklusion likväl som kommunikation. I diskussionen resonerar vi kring projektets positiva och negativa effekter, så som att språkintroeleverna uppskattar möjligheten att praktisera sin svenska. Dock verkar den generella bilden vara att mötena inte leder till några nya kontakter mellan språkintroeleverna och de ordinarie eleverna. Förslag till vidare forskning är att studera ett liknande projekt men under en längre period, och då även ta del av de ordinarie elevernas uppfattningar av aktiviteterna.},
 author    = {Amasalidis, Marcus and Dahlqvist, Pernilla},
 keyword   = {kommunikation,kulturmöten,inklusion,nyanlända,språkintroelever},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {“Äntligen, de säger alltid äntligen…” En fallstudie om ett programöverskridande projekt mellan språkintroelever och elever i ordinarie klasser.},
 year     = {2017},
}