Advanced

Likvärdig bedömning - en utopi. En kvalitativ studie om gymnasiesvensklärares bedömningar av tre elevtexter.

Nelsson, Rebecca LU (2017) ÄSVM92 20171
Educational Sciences
Swedish
Abstract (Swedish)
Bedömning av elevtexter i svenskämnet på gymnasiet verkar vara komplicerat eftersom
nuvarande kunskapskrav ger utrymme för tolkning och därmed inte är helt tydliga. Vad en
lärare anser motsvarar kunskapskraven för de högre betygen anser kanske inte en annan
lärare. En likvärdig bedömning blir därför inte helt lätt att uppnå eftersom bedömningar utgår
från lärares individuella tolkningar av kunskapskraven. Studiens syfte är därför att undersöka
hur svensklärare bedömer elevtexter från kursen Svenska 3 för att vidare kunna urskilja om
det råder någon bedömarvariation mellan lärarna. Detta undersöks genom att sju svensklärare
bedömer tre elevtexter från Svenska 3; varje elevtext bedöms således sju gånger. Till sin hjälp
har lärarna... (More)
Bedömning av elevtexter i svenskämnet på gymnasiet verkar vara komplicerat eftersom
nuvarande kunskapskrav ger utrymme för tolkning och därmed inte är helt tydliga. Vad en
lärare anser motsvarar kunskapskraven för de högre betygen anser kanske inte en annan
lärare. En likvärdig bedömning blir därför inte helt lätt att uppnå eftersom bedömningar utgår
från lärares individuella tolkningar av kunskapskraven. Studiens syfte är därför att undersöka
hur svensklärare bedömer elevtexter från kursen Svenska 3 för att vidare kunna urskilja om
det råder någon bedömarvariation mellan lärarna. Detta undersöks genom att sju svensklärare
bedömer tre elevtexter från Svenska 3; varje elevtext bedöms således sju gånger. Till sin hjälp
har lärarna skrivuppgiftsinstruktionen som eleverna har skrivit sina texter utifrån samt en
bedömningsmatris. Resultatet visar att lärarna ofta bedömer olika. Detta kan bero på att de
tolkar kunskapskraven olika och/eller för att de inte vet vad de olika begreppen, i
kunskapskraven, innebär. Det råder en bedömarvariation lärarna emellan, vilket resulterar i att
en helt likvärdig bedömning är svår att uppnå. Förslag på hur likvärdig bedömning kan
uppnås är sambedömning där lärarna tillsammans bedömer en text, och inte individuellt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nelsson, Rebecca LU
supervisor
organization
course
ÄSVM92 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
kunskapskrav, svensklärare, bedömning, likvärdig bedömning, bedömningsaspekter
language
Swedish
id
8910866
date added to LUP
2017-08-14 10:36:39
date last changed
2017-08-14 10:36:39
@misc{8910866,
 abstract   = {Bedömning av elevtexter i svenskämnet på gymnasiet verkar vara komplicerat eftersom
nuvarande kunskapskrav ger utrymme för tolkning och därmed inte är helt tydliga. Vad en
lärare anser motsvarar kunskapskraven för de högre betygen anser kanske inte en annan
lärare. En likvärdig bedömning blir därför inte helt lätt att uppnå eftersom bedömningar utgår
från lärares individuella tolkningar av kunskapskraven. Studiens syfte är därför att undersöka
hur svensklärare bedömer elevtexter från kursen Svenska 3 för att vidare kunna urskilja om
det råder någon bedömarvariation mellan lärarna. Detta undersöks genom att sju svensklärare
bedömer tre elevtexter från Svenska 3; varje elevtext bedöms således sju gånger. Till sin hjälp
har lärarna skrivuppgiftsinstruktionen som eleverna har skrivit sina texter utifrån samt en
bedömningsmatris. Resultatet visar att lärarna ofta bedömer olika. Detta kan bero på att de
tolkar kunskapskraven olika och/eller för att de inte vet vad de olika begreppen, i
kunskapskraven, innebär. Det råder en bedömarvariation lärarna emellan, vilket resulterar i att
en helt likvärdig bedömning är svår att uppnå. Förslag på hur likvärdig bedömning kan
uppnås är sambedömning där lärarna tillsammans bedömer en text, och inte individuellt.},
 author    = {Nelsson, Rebecca},
 keyword   = {kunskapskrav,svensklärare,bedömning,likvärdig bedömning,bedömningsaspekter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Likvärdig bedömning - en utopi. En kvalitativ studie om gymnasiesvensklärares bedömningar av tre elevtexter.},
 year     = {2017},
}