Advanced

Flöjtpedagogiskt undervisningsmaterial i Sverige förr och nu - En studie om vilka undervisningsmaterial som använts i Sverige i tvärflöjtsundervisning, på vilket sätt det använts, samt vad materialen innehåller idag och tidigare

Melander, Ida LU (2017) LAMP72 20171
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka vilket pedagogiskt material flöjtärare i Sverige använder idag. Syftet var också att se vad materialet innehåller och fokuserar på samt att se på vilket svenskt material som använts historiskt och därefter jämföra de olika materialen. Det analyserade materialet går tillbaka till andra hälften av 1800-talet fram till idag. Detta val är motiverat av det faktum att 1847 var året den moderna flöjten, som användes i symfonisk musik idag, konstruerades och började undervisas (Ljungar-Chapelon, 2014a). Tidigare forskning, rörande historiska flöjtskolor, flöjtpedagogik, flöjtrepertoar och generell flöjtkultur i Sverige influerat av ett centraleuropeiskt flöjtideal på andra hälften av 1800-talet, kommer att... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka vilket pedagogiskt material flöjtärare i Sverige använder idag. Syftet var också att se vad materialet innehåller och fokuserar på samt att se på vilket svenskt material som använts historiskt och därefter jämföra de olika materialen. Det analyserade materialet går tillbaka till andra hälften av 1800-talet fram till idag. Detta val är motiverat av det faktum att 1847 var året den moderna flöjten, som användes i symfonisk musik idag, konstruerades och började undervisas (Ljungar-Chapelon, 2014a). Tidigare forskning, rörande historiska flöjtskolor, flöjtpedagogik, flöjtrepertoar och generell flöjtkultur i Sverige influerat av ett centraleuropeiskt flöjtideal på andra hälften av 1800-talet, kommer att presenteras. Här kommer bland annat ett stort fokus ligga på den svenska flöjtamatören Gustaf Widegren och hans tankar om flöjtundervisning. Metoder som används för genomförandet av studien består av kvalitativa intervjuer med flöjtlärare som arbetar i musikskolor runt om i Sverige samt en separat dokumentanalys. Denna studie visar att flöjtlärare idag använder mycket olika material med varierat fokus. Skillnaden mellan historiskt material för flöjt är signifikant jämfört med idag använda material, där den tidigare fokuserar på ett bredare utbud av tekniska övningar och snabbare progression, och sistnämnda mer fokuserar på musikalitet och repertoarkännedom, blandat med lättare tekniska övningar. (Less)
Abstract
The aim of this study was to examine which educational material for flute, teachers in Sweden use today. The aim was also to see what the focus of the content is, and to see which Swedish method books that has been used historically and to make a content comparison. The examined material goes back to the second half of the 19th century up to today. This selection is justified by the fact, that 1847 was the year when the Boehm flute, used in symphonic music today, was constructed and began to be taught (Ljungar-Chapelon, 2014a). Previous research is presented ordered by historical method books, and the influence of Central European flute ideas on Swedish flute culture of the second half of the 19th century. Herein a major focus will be on... (More)
The aim of this study was to examine which educational material for flute, teachers in Sweden use today. The aim was also to see what the focus of the content is, and to see which Swedish method books that has been used historically and to make a content comparison. The examined material goes back to the second half of the 19th century up to today. This selection is justified by the fact, that 1847 was the year when the Boehm flute, used in symphonic music today, was constructed and began to be taught (Ljungar-Chapelon, 2014a). Previous research is presented ordered by historical method books, and the influence of Central European flute ideas on Swedish flute culture of the second half of the 19th century. Herein a major focus will be on the Swedish flute amateur Gustaf Widegren and his thoughts on flute-education. The method used for the implementation of the study consists of four qualitative interviews with active flute teachers working in music schools around Sweden, and of a separate document analysis. This study shows that flute teachers today use very different materials with a varied focus. The difference between historical educational material for flute is significant compared with today’s, where the former focuses on a wider variety of technical content, in greater detail and faster progression, and the latter focuses on musicality and playing, interspersed with lighter technical aspects. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Melander, Ida LU
supervisor
organization
course
LAMP72 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Flöjt, Tvärflöj, Flöjtpedagogik, Svensk flöjthistoria, Flöjtmaterial, Flöjtmetodik, Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik, Flute, Flute education, Swedish flute history, Flute material, Flute methodology, Educational Science, Music Education
language
Swedish
id
8914998
date added to LUP
2017-06-21 15:36:26
date last changed
2017-06-21 15:36:26
@misc{8914998,
 abstract   = {The aim of this study was to examine which educational material for flute, teachers in Sweden use today. The aim was also to see what the focus of the content is, and to see which Swedish method books that has been used historically and to make a content comparison. The examined material goes back to the second half of the 19th century up to today. This selection is justified by the fact, that 1847 was the year when the Boehm flute, used in symphonic music today, was constructed and began to be taught (Ljungar-Chapelon, 2014a). Previous research is presented ordered by historical method books, and the influence of Central European flute ideas on Swedish flute culture of the second half of the 19th century. Herein a major focus will be on the Swedish flute amateur Gustaf Widegren and his thoughts on flute-education. The method used for the implementation of the study consists of four qualitative interviews with active flute teachers working in music schools around Sweden, and of a separate document analysis. This study shows that flute teachers today use very different materials with a varied focus. The difference between historical educational material for flute is significant compared with today’s, where the former focuses on a wider variety of technical content, in greater detail and faster progression, and the latter focuses on musicality and playing, interspersed with lighter technical aspects.},
 author    = {Melander, Ida},
 keyword   = {Flöjt,Tvärflöj,Flöjtpedagogik,Svensk flöjthistoria,Flöjtmaterial,Flöjtmetodik,Utbildningsvetenskap,Musikpedagogik,Flute,Flute education,Swedish flute history,Flute material,Flute methodology,Educational Science,Music Education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Flöjtpedagogiskt undervisningsmaterial i Sverige förr och nu - En studie om vilka undervisningsmaterial som använts i Sverige i tvärflöjtsundervisning, på vilket sätt det använts, samt vad materialen innehåller idag och tidigare},
 year     = {2017},
}