Advanced

Att tolka interpretation - En studie om interpretation inom sång i teori och praktik

Rennéus Norén, Klara LU (2017) LAMP72 20171
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka hur sångpedagoger praktiskt arbetar med interpretation, samt om det finns någon koppling mellan deras arbete med interpretation i förhållande till genrer. Det är en kvalitativ studie som är baserad på intervjuer med tre sångpedagoger samt observationer av deras respektive lektionsarbete. Resultatet visar att sångpedagogerna arbetar och ser på interpretation på liknande sätt där begreppen tolkning och uttryck är centrala. Metoderna som de använder sig av är baserade på texttolkning samt metoder för att uttrycka känslor. Trots att metoderna och synen på interpretation är liknande hos de olika pedagogerna så påverkas interpretationsarbetet av den genre som sångaren befinner sig i.
Abstract
The purpose of this study is to investigate how vocal teachers work with interpretation, and whether there is any connection between their work with interpretation in relation to genres. It is a qualitative study based on interviews with three vocal teachers as well as observations of their respective singing lessons. The result shows that the vocal teachers work with, and define interpretation in a similar way where the concepts of interpretation and expression are central. The methods they use are based on text interpretation and methods for expressing feelings. Although the methods and the view of interpretation are similar to the different teachers, working with interpretation is influenced by the songs genre.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rennéus Norén, Klara LU
supervisor
organization
course
LAMP72 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Genre, Interpretation, Sång, Tolkning, Utförande, Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik Genre, Singing, Performance, Educational Science, Music Education
language
Swedish
id
8916615
date added to LUP
2017-06-27 09:47:09
date last changed
2017-06-27 09:47:09
@misc{8916615,
 abstract   = {The purpose of this study is to investigate how vocal teachers work with interpretation, and whether there is any connection between their work with interpretation in relation to genres. It is a qualitative study based on interviews with three vocal teachers as well as observations of their respective singing lessons. The result shows that the vocal teachers work with, and define interpretation in a similar way where the concepts of interpretation and expression are central. The methods they use are based on text interpretation and methods for expressing feelings. Although the methods and the view of interpretation are similar to the different teachers, working with interpretation is influenced by the songs genre.},
 author    = {Rennéus Norén, Klara},
 keyword   = {Genre,Interpretation,Sång,Tolkning,Utförande,Utbildningsvetenskap,Musikpedagogik Genre,Singing,Performance,Educational Science,Music Education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att tolka interpretation - En studie om interpretation inom sång i teori och praktik},
 year     = {2017},
}