Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Motivation i lärandet. Elevers upplevelser av motiverande faktorer i en lärandesituation

Sturesson, Mikael LU (2017) LAMP72 20171
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att undersöka hur lärare jobbar med att motivera sina elever och vad eleverna uppfattar som motiverande. Detta är gjort genom att intervjua fyra personer som har haft en musiklärare som har varit en betydelsefull motivationskälla för dem.
Studien är gjord med hjälp av semistrukturerade intervjuer, där jag har utgått ifrån kategorier inom motivation som är tydliga i tidigare forskning. Informanterna har genom metoden kunnat lägga större eller mindre fokus på olika områden, så som autonomi eller mål, beroende på vad hens lärare jobbade mest med samt vad eleven uppfattade som mer eller mindre motiverande.
Slutsatsen är att lärar- elevrelationer är viktiga för att skapa utrymme för motivation. Det gemensamma man kan se... (More)
Syftet med studien är att undersöka hur lärare jobbar med att motivera sina elever och vad eleverna uppfattar som motiverande. Detta är gjort genom att intervjua fyra personer som har haft en musiklärare som har varit en betydelsefull motivationskälla för dem.
Studien är gjord med hjälp av semistrukturerade intervjuer, där jag har utgått ifrån kategorier inom motivation som är tydliga i tidigare forskning. Informanterna har genom metoden kunnat lägga större eller mindre fokus på olika områden, så som autonomi eller mål, beroende på vad hens lärare jobbade mest med samt vad eleven uppfattade som mer eller mindre motiverande.
Slutsatsen är att lärar- elevrelationer är viktiga för att skapa utrymme för motivation. Det gemensamma man kan se i resultatet är att det är viktigt för informanternas motivation att de uppfattade sin lärare som engagerad. Autonomi var också viktigt, men ofta något som eleven själv fick lära sig. De elever som lärde sig det fick lätt att gå vidare i sitt eget lärande och kunde känna att de själva ägde sin kunskap. (Less)
Abstract
The purpose of the thesis is to study how teachers work to motivate their students and what the students perceive as motivating. This is done by interviewing students who have had a music teacher who has been a significant motivation source for them.
The study is done using semi-structured interviews, and is based on motivation categories that were clear in previous research. Through the method, the informants have been able to focus more or less on different areas, such as autonomy or goals, depending on what the teacher worked the most with and what the student perceived as more or less motivating.
The conclusion is that teacher-student relationships are important to create space for motivation. Something that all of the students who... (More)
The purpose of the thesis is to study how teachers work to motivate their students and what the students perceive as motivating. This is done by interviewing students who have had a music teacher who has been a significant motivation source for them.
The study is done using semi-structured interviews, and is based on motivation categories that were clear in previous research. Through the method, the informants have been able to focus more or less on different areas, such as autonomy or goals, depending on what the teacher worked the most with and what the student perceived as more or less motivating.
The conclusion is that teacher-student relationships are important to create space for motivation. Something that all of the students who are being interviewed says is that it is important for their motivation that they have commited teachers. Autonomy was also important, but often something that the student himself or herself learned. The students who learned this could easily move on in their own learning process and could feel that they themselves owned their knowledge. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sturesson, Mikael LU
supervisor
organization
course
LAMP72 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
motivation, autonomi, lärar- elevrelationer, mål, läxor, Utbildningsvetenskap, musikpedagogik motivation, autonomy, teacher-student relationships, goals, homework, Educational Science, Music Education
language
Swedish
id
8918307
date added to LUP
2017-06-27 09:46:20
date last changed
2017-06-27 09:46:20
@misc{8918307,
 abstract   = {{The purpose of the thesis is to study how teachers work to motivate their students and what the students perceive as motivating. This is done by interviewing students who have had a music teacher who has been a significant motivation source for them.
The study is done using semi-structured interviews, and is based on motivation categories that were clear in previous research. Through the method, the informants have been able to focus more or less on different areas, such as autonomy or goals, depending on what the teacher worked the most with and what the student perceived as more or less motivating.
The conclusion is that teacher-student relationships are important to create space for motivation. Something that all of the students who are being interviewed says is that it is important for their motivation that they have commited teachers. Autonomy was also important, but often something that the student himself or herself learned. The students who learned this could easily move on in their own learning process and could feel that they themselves owned their knowledge.}},
 author    = {{Sturesson, Mikael}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Motivation i lärandet. Elevers upplevelser av motiverande faktorer i en lärandesituation}},
 year     = {{2017}},
}