Advanced

Den hållbara organisationens ohållbarhet

Ljungblom, Johanna LU and Elmström, Fredrik (2017) KSMK65 20171
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Ansvarsfullt företagande har idag fått en allt större roll i hur företag bedriver sin dagliga verksamhet. Idag är det viktigt att ha i åtanke vilken typ av bild företaget utstrålar och hur det uppfattas av dess intressenter. Hållbarhet och begrepp som Corporate Social Responsibility har kommit att bli nästintill en självklarhet för att överleva den hårda konkurrensen i branschen. I denna uppsats är syftet att skapa en förståelse för problematiken som uppstår då företags vinstmaximering försöker förenas med ett hållbarhetsarbete.
Den empiriska utgångspunkt som legat i fokus för denna uppsats är kvalitativa intervjuer med ICA- handlare, detta för att kunna få en djupare uppfattning om livsmedelsbranschens problematik sett utifrån ett... (More)
Ansvarsfullt företagande har idag fått en allt större roll i hur företag bedriver sin dagliga verksamhet. Idag är det viktigt att ha i åtanke vilken typ av bild företaget utstrålar och hur det uppfattas av dess intressenter. Hållbarhet och begrepp som Corporate Social Responsibility har kommit att bli nästintill en självklarhet för att överleva den hårda konkurrensen i branschen. I denna uppsats är syftet att skapa en förståelse för problematiken som uppstår då företags vinstmaximering försöker förenas med ett hållbarhetsarbete.
Den empiriska utgångspunkt som legat i fokus för denna uppsats är kvalitativa intervjuer med ICA- handlare, detta för att kunna få en djupare uppfattning om livsmedelsbranschens problematik sett utifrån ett företagsperspektiv. Teorier som Carrolls The pyramid of Corporate Social Responsibility och Schwartz & Carrolls The three domain model of CSR har applicerats för att förklara empirin. Teorierna bryts ner i sina beståndsdelar, vilka är; ekonomiska, legala, etiska och filantropiska aspekter. Genom att göra detta kan vi jämföra vilka kriterier som väger tyngst vid företagande och vari problematiken ligger.
Resultatet av studien har resulterat i att ekonomiska aspekter oftast väger tyngst vid alla olika typer av beslut gällande hållbarhet. Varför detta faktum uppstår är då livsmedelskedjor är vinstmaximerande, och val som görs i butik baserat oftast på ett vinstmotiv. Frågor som uppstått är om det då är nödvändigt att allt hållbarhetsarbete som bedrivs är genuint och har en etisk- och filantropisk utgångspunkt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ljungblom, Johanna LU and Elmström, Fredrik
supervisor
organization
course
KSMK65 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8921222
date added to LUP
2017-07-04 14:48:54
date last changed
2017-07-04 14:48:54
@misc{8921222,
 abstract   = {Ansvarsfullt företagande har idag fått en allt större roll i hur företag bedriver sin dagliga verksamhet. Idag är det viktigt att ha i åtanke vilken typ av bild företaget utstrålar och hur det uppfattas av dess intressenter. Hållbarhet och begrepp som Corporate Social Responsibility har kommit att bli nästintill en självklarhet för att överleva den hårda konkurrensen i branschen. I denna uppsats är syftet att skapa en förståelse för problematiken som uppstår då företags vinstmaximering försöker förenas med ett hållbarhetsarbete.
Den empiriska utgångspunkt som legat i fokus för denna uppsats är kvalitativa intervjuer med ICA- handlare, detta för att kunna få en djupare uppfattning om livsmedelsbranschens problematik sett utifrån ett företagsperspektiv. Teorier som Carrolls The pyramid of Corporate Social Responsibility och Schwartz & Carrolls The three domain model of CSR har applicerats för att förklara empirin. Teorierna bryts ner i sina beståndsdelar, vilka är; ekonomiska, legala, etiska och filantropiska aspekter. Genom att göra detta kan vi jämföra vilka kriterier som väger tyngst vid företagande och vari problematiken ligger.
Resultatet av studien har resulterat i att ekonomiska aspekter oftast väger tyngst vid alla olika typer av beslut gällande hållbarhet. Varför detta faktum uppstår är då livsmedelskedjor är vinstmaximerande, och val som görs i butik baserat oftast på ett vinstmotiv. Frågor som uppstått är om det då är nödvändigt att allt hållbarhetsarbete som bedrivs är genuint och har en etisk- och filantropisk utgångspunkt.},
 author    = {Ljungblom, Johanna and Elmström, Fredrik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den hållbara organisationens ohållbarhet},
 year     = {2017},
}