Advanced

Högstadieelevers gymnasieval och estetiska programmets minskade söktryck - En studie med elever från två musikprofilerade högstadieskolor inför deras val till gymnasieskolan

Ohlsson, Fredrik LU (2017) LIMP32 20162
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka högstadieelevers val till gymnasiet och i vilken utsträckning elever från två musikprofilerade grundskolor söker det estetiska programmet. I studien används Pierre Bourdieus teorier om kapital för att utläsa hur elevernas sociala bakgrunder påverkar deras val. Studien syftar även till att finna orsaker till varför det estetiska programmet sjunkit i antal sökande under de senaste åren. Undersökningen genomförs i form av en enkät och genom intervjuer med elever och musiklärare på medverkande skolor. Resultatet tyder på en skillnad mellan elevgrupper, som beroende på social bakgrund, klasstillhörighet och etnicitet anförtror sig till den sociala omgivningen inför sina gymnasieval. Det visar också att... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka högstadieelevers val till gymnasiet och i vilken utsträckning elever från två musikprofilerade grundskolor söker det estetiska programmet. I studien används Pierre Bourdieus teorier om kapital för att utläsa hur elevernas sociala bakgrunder påverkar deras val. Studien syftar även till att finna orsaker till varför det estetiska programmet sjunkit i antal sökande under de senaste åren. Undersökningen genomförs i form av en enkät och genom intervjuer med elever och musiklärare på medverkande skolor. Resultatet tyder på en skillnad mellan elevgrupper, som beroende på social bakgrund, klasstillhörighet och etnicitet anförtror sig till den sociala omgivningen inför sina gymnasieval. Det visar också att det estetiska programmets sjunkande söktryck kan härledas till konsekvenser av politiska beslut, samt att elever i större utsträckning söker program som ger särskild behörighet för fortsatta studier. I studien framkommer även attityder till estetiska uttryck och utbildningar från elever på de medverkande skolorna. (Less)
Abstract
The purpose of this study is to investigate elementary school pupils’ choices for upper secondary schools, and to what extent students from two music-profiled schools apply for the aesthetic program. In the study Pierre Bourdieu's theories are used as an attempt to understand how the students’ social background influence their choices of program. The study also aims to find reasons to why the number of applicants to the aesthetic program has decreased during recent years. The study is conducted as a survey and interviews with students and teachers of music at the two participating schools. The results show a difference between students and how their social background, class and ethnicity have an impact on their choices for upper secondary... (More)
The purpose of this study is to investigate elementary school pupils’ choices for upper secondary schools, and to what extent students from two music-profiled schools apply for the aesthetic program. In the study Pierre Bourdieu's theories are used as an attempt to understand how the students’ social background influence their choices of program. The study also aims to find reasons to why the number of applicants to the aesthetic program has decreased during recent years. The study is conducted as a survey and interviews with students and teachers of music at the two participating schools. The results show a difference between students and how their social background, class and ethnicity have an impact on their choices for upper secondary school. They also show that the reduced number of applicants to the aesthetic program can be derived from
consequences of political decisions, and that students often apply for programs that give special competence for further studies. They also show pupils’ attitudes about aesthetic expressions and
aesthetic education. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ohlsson, Fredrik LU
supervisor
organization
course
LIMP32 20162
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
musik, Bourdieu, gymnasium, estetiska programmet, Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik music, aesthetic program, Educational Science, Music Education
language
Swedish
id
8928240
date added to LUP
2017-12-11 14:13:45
date last changed
2017-12-11 14:13:45
@misc{8928240,
 abstract   = {The purpose of this study is to investigate elementary school pupils’ choices for upper secondary schools, and to what extent students from two music-profiled schools apply for the aesthetic program. In the study Pierre Bourdieu's theories are used as an attempt to understand how the students’ social background influence their choices of program. The study also aims to find reasons to why the number of applicants to the aesthetic program has decreased during recent years. The study is conducted as a survey and interviews with students and teachers of music at the two participating schools. The results show a difference between students and how their social background, class and ethnicity have an impact on their choices for upper secondary school. They also show that the reduced number of applicants to the aesthetic program can be derived from
consequences of political decisions, and that students often apply for programs that give special competence for further studies. They also show pupils’ attitudes about aesthetic expressions and
aesthetic education.},
 author    = {Ohlsson, Fredrik},
 keyword   = {musik,Bourdieu,gymnasium,estetiska programmet,Utbildningsvetenskap,Musikpedagogik music,aesthetic program,Educational Science,Music Education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Högstadieelevers gymnasieval och estetiska programmets minskade söktryck - En studie med elever från två musikprofilerade högstadieskolor inför deras val till gymnasieskolan},
 year     = {2017},
}