Advanced

Självledarskap eller självförledarskap? En kvalitativ studie om individens strävan efter självförbättring.

Thomsen, Johanna LU and Mårtensson, Elenor (2018) KSMK65 20181
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Självledarskap eller självförledarskap - en kvalitativ studie om individens strävan efter självförbättring.
Nivå och kurs: Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management och tjänsteveten- skap, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, KSMK65 Service Management: Examensar- bete för kandidatexamen, VT 2018, 15 HP.
Författare: Elenor Mårtensson och Johanna Thomsen
Handledare: Johan Alvehus
Nyckelord: självledarskap, identitet, social identitet, reflexivitet, personlig utveckling ___________________________________________________________________________
Syfte: Syftet med studien är att kritiskt granska och skapa förståelse för fenomenet självledar- skap genom att beskriva hur individer med utbildning i personlig utveckling... (More)
Titel: Självledarskap eller självförledarskap - en kvalitativ studie om individens strävan efter självförbättring.
Nivå och kurs: Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management och tjänsteveten- skap, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, KSMK65 Service Management: Examensar- bete för kandidatexamen, VT 2018, 15 HP.
Författare: Elenor Mårtensson och Johanna Thomsen
Handledare: Johan Alvehus
Nyckelord: självledarskap, identitet, social identitet, reflexivitet, personlig utveckling ___________________________________________________________________________
Syfte: Syftet med studien är att kritiskt granska och skapa förståelse för fenomenet självledar- skap genom att beskriva hur individer med utbildning i personlig utveckling uppfattar begrep- pet. Vidare vill vi bidra till ökad förståelse för vad behovet av professionell vägledning grun- dar sig i och om självledarskap har inverkan på individens identitetsskapande.
Metod: Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod. Det empiriska materialet har sam- lats in genom tio semistrukturerade intervjuer med individer som har utbildning inom person- lig utveckling och självledarskap. Den insamlade empirin analyserades därefter tillsammans med de valda teorierna för att avslutningsvis resultera i vår slutsats.
Resultat: Studien visar på att praktiserandet av självledarskap är varierande, vilket grundar sig i individers olika uppfattningar. Däremot visar studien att självledarskap kräver en för- måga och ett ansvarstagande hos individen för att kunna leda sig själv. Samtidigt bidrar sam- hällets ideal till en osäkerhet över individens identitet. Därigenom har behovet av kurser i självledarskap ökat då det finns en förhoppning om att kunna leda sig själv och finna sin rätta identitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thomsen, Johanna LU and Mårtensson, Elenor
supervisor
organization
course
KSMK65 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
självledarskap, identitet, social identitet, reflexivitet, personlig utveckling
language
Swedish
id
8946150
date added to LUP
2018-07-04 11:20:00
date last changed
2018-07-04 11:20:00
@misc{8946150,
 abstract   = {Titel: Självledarskap eller självförledarskap - en kvalitativ studie om individens strävan efter självförbättring.
Nivå och kurs: Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management och tjänsteveten- skap, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, KSMK65 Service Management: Examensar- bete för kandidatexamen, VT 2018, 15 HP.
Författare: Elenor Mårtensson och Johanna Thomsen
Handledare: Johan Alvehus
Nyckelord: självledarskap, identitet, social identitet, reflexivitet, personlig utveckling ___________________________________________________________________________
Syfte: Syftet med studien är att kritiskt granska och skapa förståelse för fenomenet självledar- skap genom att beskriva hur individer med utbildning i personlig utveckling uppfattar begrep- pet. Vidare vill vi bidra till ökad förståelse för vad behovet av professionell vägledning grun- dar sig i och om självledarskap har inverkan på individens identitetsskapande.
Metod: Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod. Det empiriska materialet har sam- lats in genom tio semistrukturerade intervjuer med individer som har utbildning inom person- lig utveckling och självledarskap. Den insamlade empirin analyserades därefter tillsammans med de valda teorierna för att avslutningsvis resultera i vår slutsats.
Resultat: Studien visar på att praktiserandet av självledarskap är varierande, vilket grundar sig i individers olika uppfattningar. Däremot visar studien att självledarskap kräver en för- måga och ett ansvarstagande hos individen för att kunna leda sig själv. Samtidigt bidrar sam- hällets ideal till en osäkerhet över individens identitet. Därigenom har behovet av kurser i självledarskap ökat då det finns en förhoppning om att kunna leda sig själv och finna sin rätta identitet.},
 author    = {Thomsen, Johanna and Mårtensson, Elenor},
 keyword   = {självledarskap,identitet,social identitet,reflexivitet,personlig utveckling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Självledarskap eller självförledarskap? En kvalitativ studie om individens strävan efter självförbättring.},
 year     = {2018},
}