Advanced

Med andra ord. Om liknelser, metaforer och beskrivande ord i Gehörs- och musiklära

Eckerbom, Linus LU (2018) LAMP72 20181
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Denna studie syftar till att undersöka hur olika typer av omskrivningar; metaforer och liknelser används av elever och lärare i ämnet Gehörs- och musiklära. Mer specifikt undersöks hur elever väljer att beskriva tre typer av färgade ackord, hur de upplever användandet av dessa beskrivningar som hjälp för att identifiera ackorden samt hur en lärare i ämnet Gehörs- och musiklära använder sig av metaforer, beskrivande ord och associationer i sin undervisning. För att ta reda på vilka beskrivningar eleverna använde, genomfördes två testlektioner där uppgiften var att lyssna och bestämma vilka typ av adjektiv som passade in på de olika ackorden. Utöver det är studien gjord genom kvalitativ fokusgruppsintervju samt kvalitativ intervju.... (More)
Denna studie syftar till att undersöka hur olika typer av omskrivningar; metaforer och liknelser används av elever och lärare i ämnet Gehörs- och musiklära. Mer specifikt undersöks hur elever väljer att beskriva tre typer av färgade ackord, hur de upplever användandet av dessa beskrivningar som hjälp för att identifiera ackorden samt hur en lärare i ämnet Gehörs- och musiklära använder sig av metaforer, beskrivande ord och associationer i sin undervisning. För att ta reda på vilka beskrivningar eleverna använde, genomfördes två testlektioner där uppgiften var att lyssna och bestämma vilka typ av adjektiv som passade in på de olika ackorden. Utöver det är studien gjord genom kvalitativ fokusgruppsintervju samt kvalitativ intervju. Resultatet visar att elever använder sig av olika associationer för att beskriva de tre ackorden. Ackorden beskrivs med hjälp av färger, känslor samt ord som beskriver ackordets tänkta utseende. Eleverna menar också att beskrivningarna som de fått göra hjälpte dem för att vid ett senare tillfälle identifiera de tre färgade ackorden. Resultatet visar också att läraren upplever att användandet av metaforer och omskrivningar kan ha både för- och nackdelar i undervisningen. (Less)
Abstract
This study aims to investigate how different types of rewriting; metaphors and similarities are used by students and teachers in music theory and ear training. More specifically, how students choose to describe three types of colored chords, how they perceive the use of these descriptions to help identify the chords and how a music theory teacher uses metaphors, descriptive words and associations in their teaching. To find out what descriptions the students used, two test lessons were conducted where the task was to listen and decide what kind of adjectives matched the different chords. Besides that, the study is done through qualitative focus group interviews and qualitative interviews. The result shows that students use different... (More)
This study aims to investigate how different types of rewriting; metaphors and similarities are used by students and teachers in music theory and ear training. More specifically, how students choose to describe three types of colored chords, how they perceive the use of these descriptions to help identify the chords and how a music theory teacher uses metaphors, descriptive words and associations in their teaching. To find out what descriptions the students used, two test lessons were conducted where the task was to listen and decide what kind of adjectives matched the different chords. Besides that, the study is done through qualitative focus group interviews and qualitative interviews. The result shows that students use different associations to describe the three chords. The chords are described using colors, feelings, and words that describe the chord's imagined appearance. The students also mean that the descriptions helped them to identify the three colored chords at a later date. The result also shows that the teacher's use of metaphors and rewriting can have both advantages and disadvantages in teaching. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eckerbom, Linus LU
supervisor
organization
course
LAMP72 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
ackord, associationer, gehör, metafor, språkbruk, utbildningsvetenskap, musikpedagogik associations, chords, ear training, language, metaphors, educational science, music education
language
Swedish
id
8950185
date added to LUP
2018-06-19 16:16:49
date last changed
2018-06-19 16:16:49
@misc{8950185,
 abstract   = {This study aims to investigate how different types of rewriting; metaphors and similarities are used by students and teachers in music theory and ear training. More specifically, how students choose to describe three types of colored chords, how they perceive the use of these descriptions to help identify the chords and how a music theory teacher uses metaphors, descriptive words and associations in their teaching. To find out what descriptions the students used, two test lessons were conducted where the task was to listen and decide what kind of adjectives matched the different chords. Besides that, the study is done through qualitative focus group interviews and qualitative interviews. The result shows that students use different associations to describe the three chords. The chords are described using colors, feelings, and words that describe the chord's imagined appearance. The students also mean that the descriptions helped them to identify the three colored chords at a later date. The result also shows that the teacher's use of metaphors and rewriting can have both advantages and disadvantages in teaching.},
 author    = {Eckerbom, Linus},
 keyword   = {ackord,associationer,gehör,metafor,språkbruk,utbildningsvetenskap,musikpedagogik associations,chords,ear training,language,metaphors,educational science,music education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Med andra ord. Om liknelser, metaforer och beskrivande ord i Gehörs- och musiklära},
 year     = {2018},
}