Advanced

Jag tycker jobbet är viktigare än så - En kvalitativ studie av elevassistenters upplevelse av sin arbetssituation

Nilsson, Annica LU and Andersson, Pernilla LU (2019) PSPR14 20182
Department of Psychology
Abstract
The aim of the present study was to examine and gain better knowledge regarding the working conditions for teacher assistants in Sweden. The study has a qualitative approach. Semi-structured interviews were conducted with seven participants who all were employee in public primary- and middle-schools. Thematic analysis was used to analyze the collected data. The following themes emerged: organizational factors (inexplicit working instructions, inexplicit role, recognition of the occupational group, difficult working environment), individual factors (internal driving force, self-awareness, alienation) and most beneficial for the student (correct support on time, security and continuity, stagnation versus development). The result showed... (More)
The aim of the present study was to examine and gain better knowledge regarding the working conditions for teacher assistants in Sweden. The study has a qualitative approach. Semi-structured interviews were conducted with seven participants who all were employee in public primary- and middle-schools. Thematic analysis was used to analyze the collected data. The following themes emerged: organizational factors (inexplicit working instructions, inexplicit role, recognition of the occupational group, difficult working environment), individual factors (internal driving force, self-awareness, alienation) and most beneficial for the student (correct support on time, security and continuity, stagnation versus development). The result showed shortcomings in the prevailing work situation. Particularly remarkable was the experience of lacking support to handle the demands at work and the lack of reward in relation to effort. In line with previous research, the result emphasizes the importance of a balance between demands and resources at work to create a sustainable working environment for the employees. The study highlights the importance of paying attention to this professional group and to offer support in order to create better working conditions. The study implies that the occupational group would benefit from specification of requirements and a clear job description. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med föreliggande studie var att undersöka och få ökad förståelse för elevassistentens upplevelse av sin arbetssituation. Studien har en kvalitativ ansats. Sju semistrukturerade intervjuer genomfördes med anställda elevassistenter på kommunala låg- och mellanstadieskolor i Skåne län. Tematisk analys användes för att analysera intervjumaterialet och resulterade i följande teman: organisatoriska faktorer (otydlig arbetsbeskrivning, otydlig roll, erkännande av yrkesgrupp, påfrestande arbetsmiljö), individuella faktorer (en inre drivkraft, självkännedom, utanförskap) och elevens bästa (rätt stöd i rätt tid, trygghet och kontinuitet, förvaring kontra utveckling). Resultatet tyder på brister i de deltagande elevassistenternas rådande... (More)
Syftet med föreliggande studie var att undersöka och få ökad förståelse för elevassistentens upplevelse av sin arbetssituation. Studien har en kvalitativ ansats. Sju semistrukturerade intervjuer genomfördes med anställda elevassistenter på kommunala låg- och mellanstadieskolor i Skåne län. Tematisk analys användes för att analysera intervjumaterialet och resulterade i följande teman: organisatoriska faktorer (otydlig arbetsbeskrivning, otydlig roll, erkännande av yrkesgrupp, påfrestande arbetsmiljö), individuella faktorer (en inre drivkraft, självkännedom, utanförskap) och elevens bästa (rätt stöd i rätt tid, trygghet och kontinuitet, förvaring kontra utveckling). Resultatet tyder på brister i de deltagande elevassistenternas rådande arbetssituation. Särskilt anmärkningsvärt var upplevelsen av att sakna stöd för att hantera de krav som ställs i arbetet samt bristen på belöning i förhållande till ansträngning. Resultatet går i linje med tidigare forskning som betonar vikten av en balans mellan krav och resurser i arbetet för att skapa en god arbetsmiljö. Studien belyser vikten av att uppmärksamma och stödja yrkesgruppen för att möjliggöra gynnsamma arbetsvillkor. Studien implicerar att yrkesgruppen hade gynnats av tydligare krav på utbildning eller erfarenhet vid rekrytering samt en tydligare arbetsbeskrivning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Annica LU and Andersson, Pernilla LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20182
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Arbetsförhållanden, Belöning, Elevassistent, Engagemang, Krav, Resurser, Särskilt stöd, Tematisk analys
language
Swedish
id
8964619
date added to LUP
2019-01-04 09:33:15
date last changed
2019-01-04 09:33:15
@misc{8964619,
 abstract   = {The aim of the present study was to examine and gain better knowledge regarding the working conditions for teacher assistants in Sweden. The study has a qualitative approach. Semi-structured interviews were conducted with seven participants who all were employee in public primary- and middle-schools. Thematic analysis was used to analyze the collected data. The following themes emerged: organizational factors (inexplicit working instructions, inexplicit role, recognition of the occupational group, difficult working environment), individual factors (internal driving force, self-awareness, alienation) and most beneficial for the student (correct support on time, security and continuity, stagnation versus development). The result showed shortcomings in the prevailing work situation. Particularly remarkable was the experience of lacking support to handle the demands at work and the lack of reward in relation to effort. In line with previous research, the result emphasizes the importance of a balance between demands and resources at work to create a sustainable working environment for the employees. The study highlights the importance of paying attention to this professional group and to offer support in order to create better working conditions. The study implies that the occupational group would benefit from specification of requirements and a clear job description.},
 author    = {Nilsson, Annica and Andersson, Pernilla},
 keyword   = {Arbetsförhållanden,Belöning,Elevassistent,Engagemang,Krav,Resurser,Särskilt stöd,Tematisk analys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jag tycker jobbet är viktigare än så - En kvalitativ studie av elevassistenters upplevelse av sin arbetssituation},
 year     = {2019},
}