Advanced

Körledaren som sånglärare – en intervjustudie kring körledarens ansvar i koristers röstutveckling

Ivarsson, Linn LU (2019) LAMP72 20191
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Som sångerska har jag sjungt en hel del i kör, och på grund av det har jag fått möte flertalet körledare. Dessa körledare har olika kunskaper om rösten, och har lärt mig om rösten på olika sätt. Ibland var det felaktig information som delgavs, ibland var det ordvalen som kunde varit bättre, och ibland hade körledaren full koll. Den kunskap som körledarna förmedlar formar sedan koristerna, och då spelar det roll huruvida informationen är rätt eller fel. Syftet är därför att undersöka hur körledaren ser på sitt ansvar gentemot koristernas röstutveckling.

Den litteratur som tagits del av behandlar körledarens rollfunktion, samt fokus på sångteknik. För att undersöka hur körledare ser på sitt ansvar kring korsiternas röster har 4 körledare,... (More)
Som sångerska har jag sjungt en hel del i kör, och på grund av det har jag fått möte flertalet körledare. Dessa körledare har olika kunskaper om rösten, och har lärt mig om rösten på olika sätt. Ibland var det felaktig information som delgavs, ibland var det ordvalen som kunde varit bättre, och ibland hade körledaren full koll. Den kunskap som körledarna förmedlar formar sedan koristerna, och då spelar det roll huruvida informationen är rätt eller fel. Syftet är därför att undersöka hur körledaren ser på sitt ansvar gentemot koristernas röstutveckling.

Den litteratur som tagits del av behandlar körledarens rollfunktion, samt fokus på sångteknik. För att undersöka hur körledare ser på sitt ansvar kring korsiternas röster har 4 körledare, belägna i Sverige, intervjuats.

Resultatet visar att körledaren har ett ansvar att vara öppen med sin kompetens i sång, och att körledaren bör utgå från sina kunskaper när hen tar ett jobb som körledare. Resultatet visar också att uppvärmning, och sångtekniksmoment, tar olika stor plats i körrepetitionen. En uppvärmningbehöver innehålla tre delar varav en är för kropp, och de andra två för rösten. Sångtekniska moment kan saknas helt hos vissa körledare. Den sångtekniska, samt anatomiska kunskapen är faktorer till hur körledaren bygger sin uppvärming. (Less)
Popular Abstract
As a singer I have sung a lot in choir, and because of that I have met many choir leaders. These choir leaders had different knowledge of the voice, and different ways to approach vocal technique. Sometimes the information was incorrect, sometimes it was the shortage in words, and sometimes the choir leader had complete control. The way the choir leader gives instructions in vocal technique affects the choir singer. The purpose of this paper is therefore to examine how the choir leader looks at his or hers responsibility towards the choir's voice development.

The literature used in this study deals with the role of the choir leader, as well as the focus on singing technology. In order to investigate how choir leaders look at their... (More)
As a singer I have sung a lot in choir, and because of that I have met many choir leaders. These choir leaders had different knowledge of the voice, and different ways to approach vocal technique. Sometimes the information was incorrect, sometimes it was the shortage in words, and sometimes the choir leader had complete control. The way the choir leader gives instructions in vocal technique affects the choir singer. The purpose of this paper is therefore to examine how the choir leader looks at his or hers responsibility towards the choir's voice development.

The literature used in this study deals with the role of the choir leader, as well as the focus on singing technology. In order to investigate how choir leaders look at their responsibilities regarding the voices of the choir singers, 4 choir leaders, located in Sweden, have been interviewed.

The result shows that the choir leader has a responsibility to be open with his or hers competence in singing, and that the choir leader should have his or hers knowledge in mind when taking a job as a choir leader. The results also show that warm ups, and vocal techniques, looks different amongst choirs. A warm up session need to contain three parts. One is for the body, and the other two for the voice. Elements of vocal technique may be missing entirely in some choirs. The knowledge of singing technique, as well as anatomical, are factors for how the choir leader do the warm up. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ivarsson, Linn LU
supervisor
organization
alternative title
The conductor of a choir as a voice coach – an interview study about the responsibility amongst choir directors towards the vocal development of the choir.
course
LAMP72 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Friskvård, Kompetens, Körledare, Körsång, Sångteknik, Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik Choir, Competence, Conductor, Vocal technique, Wellness, Educational Science, Music Education
language
Swedish
id
8977706
date added to LUP
2019-06-14 14:09:24
date last changed
2019-06-14 14:09:24
@misc{8977706,
 abstract   = {Som sångerska har jag sjungt en hel del i kör, och på grund av det har jag fått möte flertalet körledare. Dessa körledare har olika kunskaper om rösten, och har lärt mig om rösten på olika sätt. Ibland var det felaktig information som delgavs, ibland var det ordvalen som kunde varit bättre, och ibland hade körledaren full koll. Den kunskap som körledarna förmedlar formar sedan koristerna, och då spelar det roll huruvida informationen är rätt eller fel. Syftet är därför att undersöka hur körledaren ser på sitt ansvar gentemot koristernas röstutveckling.

Den litteratur som tagits del av behandlar körledarens rollfunktion, samt fokus på sångteknik. För att undersöka hur körledare ser på sitt ansvar kring korsiternas röster har 4 körledare, belägna i Sverige, intervjuats.

Resultatet visar att körledaren har ett ansvar att vara öppen med sin kompetens i sång, och att körledaren bör utgå från sina kunskaper när hen tar ett jobb som körledare. Resultatet visar också att uppvärmning, och sångtekniksmoment, tar olika stor plats i körrepetitionen. En uppvärmningbehöver innehålla tre delar varav en är för kropp, och de andra två för rösten. Sångtekniska moment kan saknas helt hos vissa körledare. Den sångtekniska, samt anatomiska kunskapen är faktorer till hur körledaren bygger sin uppvärming.},
 author    = {Ivarsson, Linn},
 keyword   = {Friskvård,Kompetens,Körledare,Körsång,Sångteknik,Utbildningsvetenskap,Musikpedagogik Choir,Competence,Conductor,Vocal technique,Wellness,Educational Science,Music Education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Körledaren som sånglärare – en intervjustudie kring körledarens ansvar i koristers röstutveckling},
 year     = {2019},
}