Advanced

"Så att jag får utveckla mitt speleri och sådant"- En studie om musikaliskt lärande i gymnasiesärskolan

Vässmar, Sanna LU (2019) LAMP72 20191
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att belysa hur elever i gymnasiesärskolan ges möjligheter till musikaliskt lärande. Studien grundar sig i bristande erfarenheter kring att undervisa elever med olika funktionsnedsättningar samt en uppfattning om att undervisningen kan tendera att fokusera mer på omvårdnad. Frågeställningar som låg till grund för studien var följande: Hur upplever eleverna sin musikundervisning och sina möjligheter till musikaliskt lärande? På vilka sätt ges den enskilde eleven möjligheter till kunna utveckla sina musikaliska förmågor utifrån sina förutsättningar? Vilken balans finns i undervisningen mellan omvårdnad och musikaliskt fokus? Studien genomfördes med hjälp av två observationer av musiklektioner samt intervjuer med... (More)
Syftet med denna studie är att belysa hur elever i gymnasiesärskolan ges möjligheter till musikaliskt lärande. Studien grundar sig i bristande erfarenheter kring att undervisa elever med olika funktionsnedsättningar samt en uppfattning om att undervisningen kan tendera att fokusera mer på omvårdnad. Frågeställningar som låg till grund för studien var följande: Hur upplever eleverna sin musikundervisning och sina möjligheter till musikaliskt lärande? På vilka sätt ges den enskilde eleven möjligheter till kunna utveckla sina musikaliska förmågor utifrån sina förutsättningar? Vilken balans finns i undervisningen mellan omvårdnad och musikaliskt fokus? Studien genomfördes med hjälp av två observationer av musiklektioner samt intervjuer med fyra elever från en gymnasiesärskola i Skåne. Studien visar att skolan hade goda resurser för att kunna skapa förutsättningar för elevernas musikaliska lärande och att undervisningen hade ett konstnärligt fokus. I intervjuerna framgick att eleverna hade olika uppfattningar om sina möjligheter till musikaliskt lärande. Resultatet diskuteras utifrån undervisningens utformning, tillgången till individuell undervisning och lärarens sätt att arbeta mot konstnärlig kvalitet. Slutsatsen ger oss indikationer på att det behövs mer forskning inom ämnet. (Less)
Abstract
The study aims to enlighten how students in special needs upper secondary school are given the opportunities to develop their musical skills. The background of the study was the aspects of that I had been given a few rare moments to gain experiences in teaching students with disabilities during my studies to become a music teacher. But also that education for students with disabilities may be characterized by focusing on caregiving. The questions that this study aimed to answer was: How does the students feel about their music education and their opportunities to develop their musical skills? How are the students given the opportunities to develop their musical skills based on their own qualifications? How is the balance between caregiving... (More)
The study aims to enlighten how students in special needs upper secondary school are given the opportunities to develop their musical skills. The background of the study was the aspects of that I had been given a few rare moments to gain experiences in teaching students with disabilities during my studies to become a music teacher. But also that education for students with disabilities may be characterized by focusing on caregiving. The questions that this study aimed to answer was: How does the students feel about their music education and their opportunities to develop their musical skills? How are the students given the opportunities to develop their musical skills based on their own qualifications? How is the balance between caregiving and artistic focus in the music education? The study was designed by two observations of music lessons and four interviews with students from a special needs upper secondary school in Skåne. The study shows that the school had valuable resources for the benefit of the student’s musical development and the music education had an artistic focus. In the interviews, the students expressed different experiences about their opportunities to develop their musical skills. The results were discussed in terms of the design of the teaching, the access to individual instrumental education and the way the teacher were aiming towards artistic quality. In conclusion, the study indicates that more research is needed in this subject. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vässmar, Sanna LU
supervisor
organization
alternative title
”So that I can develop my musical skills and such”- A study about musical education in special needs upper secondary school.
course
LAMP72 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Musikundervisning, Gymnasiesärskolan, Musikaliskt lärande, Funktionsnedsättning, Specialpedagogik, Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik Music education, Special needs upper secondary school, Musical skills, Disabilities, Special education, Educational Science
language
Swedish
id
8980314
date added to LUP
2019-06-14 14:09:10
date last changed
2019-06-14 14:09:10
@misc{8980314,
 abstract   = {The study aims to enlighten how students in special needs upper secondary school are given the opportunities to develop their musical skills. The background of the study was the aspects of that I had been given a few rare moments to gain experiences in teaching students with disabilities during my studies to become a music teacher. But also that education for students with disabilities may be characterized by focusing on caregiving. The questions that this study aimed to answer was: How does the students feel about their music education and their opportunities to develop their musical skills? How are the students given the opportunities to develop their musical skills based on their own qualifications? How is the balance between caregiving and artistic focus in the music education? The study was designed by two observations of music lessons and four interviews with students from a special needs upper secondary school in Skåne. The study shows that the school had valuable resources for the benefit of the student’s musical development and the music education had an artistic focus. In the interviews, the students expressed different experiences about their opportunities to develop their musical skills. The results were discussed in terms of the design of the teaching, the access to individual instrumental education and the way the teacher were aiming towards artistic quality. In conclusion, the study indicates that more research is needed in this subject.},
 author    = {Vässmar, Sanna},
 keyword   = {Musikundervisning,Gymnasiesärskolan,Musikaliskt lärande,Funktionsnedsättning,Specialpedagogik,Utbildningsvetenskap,Musikpedagogik Music education,Special needs upper secondary school,Musical skills,Disabilities,Special education,Educational Science},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Så att jag får utveckla mitt speleri och sådant"- En studie om musikaliskt lärande i gymnasiesärskolan},
 year     = {2019},
}