Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Transparent eller hemlig? En studie kring gymnasielärares metoder i ensembleundervisning för att undvika återskapande av traditionella könsmönster

Kvissberg, Josefin LU (2019) LAMP72 20191
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Studien undersöker vilka metoder gymnasielärare kan använda i ensemble för att inte återskapa traditionella könsmönster samt hur gymnasielärare upplever att kön kan påverka elever i ensemble. Syftet med studien är att få mer kunskap och metoder kring genus och jämställdhetspedagogik samt att utforska vilka utmaningar ensemblelärare kan uppleva i samband med genus och jämställdhetsarbete och varför det ibland finns ett motstånd till genuspedagogik. Studien utfördes genom kvalitativa intervjuer med tre ensemblelärare från olika musikgymnasier i Sverige. Utifrån deras upplevelser visar resultatet att det finns många olika sätt att arbeta med genus och jämställdhetsarbete och att det inte finns några generella modeller för att förändra... (More)
Studien undersöker vilka metoder gymnasielärare kan använda i ensemble för att inte återskapa traditionella könsmönster samt hur gymnasielärare upplever att kön kan påverka elever i ensemble. Syftet med studien är att få mer kunskap och metoder kring genus och jämställdhetspedagogik samt att utforska vilka utmaningar ensemblelärare kan uppleva i samband med genus och jämställdhetsarbete och varför det ibland finns ett motstånd till genuspedagogik. Studien utfördes genom kvalitativa intervjuer med tre ensemblelärare från olika musikgymnasier i Sverige. Utifrån deras upplevelser visar resultatet att det finns många olika sätt att arbeta med genus och jämställdhetsarbete och att det inte finns några generella modeller för att förändra könsmönster i undervisningen. Det visar även att kön kan ha betydelse för hur kommunikation sker i ensemble och att flickor och pojkar kan ha olika sätt att lära, samt att kön påverkar eleverna i deras val av instrument. Däremot behöver inte kön vara betydande för vem som tar plats i gruppen. Resultatet visar även att det finns en stor medvetenhet hos eleverna kring genus och jämställdhet idag och att media kan ha en betydande roll. (Less)
Abstract
The present study examines teaching methods used by music teachers in ensemble so as not to reproduce traditional gender patterns, as well as how gender might affect students in ensemble. The purpose of this study is to acquire a deeper knowledge and methods in gender equality pedagogy and to explore which challenges ensemble teachers can experience, in relation to gender equality pedagogy. A further purpose is to learn more about why there sometime is a resistance to gender education. The study was conducted through qualitative interviews with three ensemble teachers from different music schools in Sweden. Based on their experiences the result shows that there are many different ways to work with gender equality efforts and that there are... (More)
The present study examines teaching methods used by music teachers in ensemble so as not to reproduce traditional gender patterns, as well as how gender might affect students in ensemble. The purpose of this study is to acquire a deeper knowledge and methods in gender equality pedagogy and to explore which challenges ensemble teachers can experience, in relation to gender equality pedagogy. A further purpose is to learn more about why there sometime is a resistance to gender education. The study was conducted through qualitative interviews with three ensemble teachers from different music schools in Sweden. Based on their experiences the result shows that there are many different ways to work with gender equality efforts and that there are no general teaching models. It also demonstrates that gender can have an impact on communication in the ensemble and that girls and boys can have different learning styles. Gender also influences the pupils in their choices of instruments. However, gender does not have to be significant for who claims space in the group. The result also shows that there is a great awareness among the students about gender equality today and that the media can have a significant role. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kvissberg, Josefin LU
supervisor
organization
alternative title
Transparent or hidden? A study on music teaching methods in ensemble and how not to reproduce traditional gender patterns
course
LAMP72 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
musikpedagogik, ensemble, genus, jämställdhet, utbildning, samhälle, normer, utbildningsvetenskap, music education, gender, equality, education, society, norms, educational science
language
Swedish
id
8983706
date added to LUP
2019-06-27 13:05:12
date last changed
2019-06-27 13:05:12
@misc{8983706,
 abstract   = {{The present study examines teaching methods used by music teachers in ensemble so as not to reproduce traditional gender patterns, as well as how gender might affect students in ensemble. The purpose of this study is to acquire a deeper knowledge and methods in gender equality pedagogy and to explore which challenges ensemble teachers can experience, in relation to gender equality pedagogy. A further purpose is to learn more about why there sometime is a resistance to gender education. The study was conducted through qualitative interviews with three ensemble teachers from different music schools in Sweden. Based on their experiences the result shows that there are many different ways to work with gender equality efforts and that there are no general teaching models. It also demonstrates that gender can have an impact on communication in the ensemble and that girls and boys can have different learning styles. Gender also influences the pupils in their choices of instruments. However, gender does not have to be significant for who claims space in the group. The result also shows that there is a great awareness among the students about gender equality today and that the media can have a significant role.}},
 author    = {{Kvissberg, Josefin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Transparent eller hemlig? En studie kring gymnasielärares metoder i ensembleundervisning för att undvika återskapande av traditionella könsmönster}},
 year     = {{2019}},
}