Advanced

Fair Game: En studie om att lära sig förstå arbetsvillkoren som modell i modebranschens känsloladdade repertoar

Larsson, Daniel LU (2019) PEDM24 20191
Education
Abstract (Swedish)
Abstrakt
Arbetets art: Masteruppsats, 30 hp
Sidantal: 44
Titel: #fairgame: En studie om att lära sig förstå arbetsvillkoren som modell i modebranschens känsloladdade repertoar
Författare: Daniel Larsson
Handledare Maria Löfgren Martinsson
Datum: 2019-08-20
Sammanfattning: Den här studien problematiserar arbetssituationen och arbetsvillkoren för modeller i modeindustrin utifrån ett interaktivt perspektiv på lärande med utgångspunkt från idén om interaktionsutrymmet som förutsättning för lärande på arbetsplatsen. Detta gör den genom att undersöka närmre hur modellernas behov av att agera och upprätthålla en professionell identitet och image inverkar på dialogen och förståelsen kring arbetsvillkor i branschen. Studien syftar på detta... (More)
Abstrakt
Arbetets art: Masteruppsats, 30 hp
Sidantal: 44
Titel: #fairgame: En studie om att lära sig förstå arbetsvillkoren som modell i modebranschens känsloladdade repertoar
Författare: Daniel Larsson
Handledare Maria Löfgren Martinsson
Datum: 2019-08-20
Sammanfattning: Den här studien problematiserar arbetssituationen och arbetsvillkoren för modeller i modeindustrin utifrån ett interaktivt perspektiv på lärande med utgångspunkt från idén om interaktionsutrymmet som förutsättning för lärande på arbetsplatsen. Detta gör den genom att undersöka närmre hur modellernas behov av att agera och upprätthålla en professionell identitet och image inverkar på dialogen och förståelsen kring arbetsvillkor i branschen. Studien syftar på detta sätt till att ge en mer nyanserad bild av arbetsproblematiken i modellbranschen genom att tillämpa teorier från arbetsrelaterad vuxenpedagogik med förhoppning om att de insikterna kan vara till nytta för den framtida forskningen och samhällsdebatten gällande hur arbetsvillkor för modeller ventileras inom modebranschen. Mer specifikt fokuserar studien på teorier om social interaktion med fokus på hur identitet och roller inverkar på lärandets förutsättningar samt dess koppling till emotionellt arbete i form av vissa roller som ageras ut. Studien vill på detta sätt ge svar på hur man diskuterar arbetsvillkor i modellbranschen och hur den interaktionen påverkas av modellers professionella jag och agerande av en image samt vilken kunskap och förståelse man har om arbetsvillkoren. För att analysera materialet har ett hermeneutiskt och abduktivt perspektiv använts samt viss inspiration från den kritiska teorins idé om dominerande kunskapsintressen. Resultaten bekräftar att modellers upprätthållande av en image och ett professionellt jag har en inverkan i utebliven interaktion och dialog vilket påverkar möjligheten att diskutera och förstå arbetsvillkoren i branschen men också att detta finns koppling här till interaktionsutrymmet genom vilka man möter i jobbet som modell och i vilka sammanhang.

Nyckelord: Interaktionsutrymme, lärande, arbetsvillkor, mode, modeindustrin, modeller, identitet, roller, emotionellt arbete (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Kortfattad populärvetenskaplig presentation

I den här studien har jag undersökt vilken förståelse man har som modell i modebranschen gällande vilka arbetsvillkor som är okej eller inte att ställa upp samt hur man diskuterar och ställer frågor om arbetsvillkor inom branschen. Bakgrunden till studien bygger på den kritik som brukar lyftas fram i media men även i forskning gällande modellernas arbetssituation. Det hela försvåras också i att studera detta utifrån ett personalvetarperspektiv då modeller är frilansare och har helt andra kontrakt än vanliga anställningsavtal som de skriver under på. För att undersöka hur modeller diskuterar och förstår arbetsvillkor har jag intervjuat personer med modellerfarenhet samt en fotograf som använder... (More)
Kortfattad populärvetenskaplig presentation

I den här studien har jag undersökt vilken förståelse man har som modell i modebranschen gällande vilka arbetsvillkor som är okej eller inte att ställa upp samt hur man diskuterar och ställer frågor om arbetsvillkor inom branschen. Bakgrunden till studien bygger på den kritik som brukar lyftas fram i media men även i forskning gällande modellernas arbetssituation. Det hela försvåras också i att studera detta utifrån ett personalvetarperspektiv då modeller är frilansare och har helt andra kontrakt än vanliga anställningsavtal som de skriver under på. För att undersöka hur modeller diskuterar och förstår arbetsvillkor har jag intervjuat personer med modellerfarenhet samt en fotograf som använder modeller i sitt arbete. Jag har också jämfört teorier om hur man vanligtvis diskuterar arbetsrelaterade problem med de teorier kring detta som tidigare har presenterats inom ramen för just modeller inom modeindustrin. Resultaten visar att den begränsade förståelsen kring arbetsvillkor påverkas av att modellerna har ett behov av att upprätthålla en viss image men också av det begränsade utrymmet i att ventilera arbetsrelaterade problem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Daniel LU
supervisor
organization
course
PEDM24 20191
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Interaktionsutrymme, lärande, arbetsvillkor, mode, modeindustrin, modeller, identitet, roller, emotionellt arbete
language
Swedish
id
8994519
date added to LUP
2019-09-09 15:36:26
date last changed
2019-09-09 15:36:26
@misc{8994519,
 abstract   = {Abstrakt
Arbetets art: Masteruppsats, 30 hp
Sidantal: 44
Titel: #fairgame: En studie om att lära sig förstå arbetsvillkoren som modell i modebranschens känsloladdade repertoar
Författare: Daniel Larsson
Handledare Maria Löfgren Martinsson
Datum: 2019-08-20
Sammanfattning: Den här studien problematiserar arbetssituationen och arbetsvillkoren för modeller i modeindustrin utifrån ett interaktivt perspektiv på lärande med utgångspunkt från idén om interaktionsutrymmet som förutsättning för lärande på arbetsplatsen. Detta gör den genom att undersöka närmre hur modellernas behov av att agera och upprätthålla en professionell identitet och image inverkar på dialogen och förståelsen kring arbetsvillkor i branschen. Studien syftar på detta sätt till att ge en mer nyanserad bild av arbetsproblematiken i modellbranschen genom att tillämpa teorier från arbetsrelaterad vuxenpedagogik med förhoppning om att de insikterna kan vara till nytta för den framtida forskningen och samhällsdebatten gällande hur arbetsvillkor för modeller ventileras inom modebranschen. Mer specifikt fokuserar studien på teorier om social interaktion med fokus på hur identitet och roller inverkar på lärandets förutsättningar samt dess koppling till emotionellt arbete i form av vissa roller som ageras ut. Studien vill på detta sätt ge svar på hur man diskuterar arbetsvillkor i modellbranschen och hur den interaktionen påverkas av modellers professionella jag och agerande av en image samt vilken kunskap och förståelse man har om arbetsvillkoren. För att analysera materialet har ett hermeneutiskt och abduktivt perspektiv använts samt viss inspiration från den kritiska teorins idé om dominerande kunskapsintressen. Resultaten bekräftar att modellers upprätthållande av en image och ett professionellt jag har en inverkan i utebliven interaktion och dialog vilket påverkar möjligheten att diskutera och förstå arbetsvillkoren i branschen men också att detta finns koppling här till interaktionsutrymmet genom vilka man möter i jobbet som modell och i vilka sammanhang.

Nyckelord: Interaktionsutrymme, lärande, arbetsvillkor, mode, modeindustrin, modeller, identitet, roller, emotionellt arbete},
 author    = {Larsson, Daniel},
 keyword   = {Interaktionsutrymme,lärande,arbetsvillkor,mode,modeindustrin,modeller,identitet,roller,emotionellt arbete},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fair Game: En studie om att lära sig förstå arbetsvillkoren som modell i modebranschens känsloladdade repertoar},
 year     = {2019},
}