Advanced

“Jag kan ta mig vart jag vill, jag kan göra vad jag vill och det finns inget som stoppar mig" - en studie om elevers uppfattningar av kreativa lärmiljöer på estetiska programmet i musik.

Sagemo, Jonatan LU (2019) LAMP72 20191
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Denna studie syftar till att undersöka vad en kreativ lärmiljö innebär för elever på det estetiska programmet i musik. Vidare avser studien att ta reda på vilka faktorer som påverkar den kreativa lärmiljön för att förstå hur en sådan miljö kan skapas i skolan. Bakgrunden till studien är författarens eget intresse för hur den fysiska miljön kan uppmuntra eller hämma kreativitet samt en ökad efterfrågan på kreativa förmågor i samhället idag, som står inför stora utmaningar. Studien har gjorts genom kvalitativa intervjuer och fotoelicitering med sex gymnasieelever från det estetiska programmet med inriktning musik. Resultatet visar att de intervjuade eleverna har goda insikter om vad en kreativ lärmiljö innebär för de och vad som påverkar... (More)
Denna studie syftar till att undersöka vad en kreativ lärmiljö innebär för elever på det estetiska programmet i musik. Vidare avser studien att ta reda på vilka faktorer som påverkar den kreativa lärmiljön för att förstå hur en sådan miljö kan skapas i skolan. Bakgrunden till studien är författarens eget intresse för hur den fysiska miljön kan uppmuntra eller hämma kreativitet samt en ökad efterfrågan på kreativa förmågor i samhället idag, som står inför stora utmaningar. Studien har gjorts genom kvalitativa intervjuer och fotoelicitering med sex gymnasieelever från det estetiska programmet med inriktning musik. Resultatet visar att de intervjuade eleverna har goda insikter om vad en kreativ lärmiljö innebär för de och vad som påverkar deras kreativitet och lärande i skolan. Vidare visar resultatet att eleverna har tydliga visioner om hur en mer kreativt stimulerande skolmiljö skulle kunna skapas. Elevernas upplevelser stämmer väl överens med tidigare forskning som gjorts på ämnet och bekräftar att en kreativ lärmiljö gynnas av flexibilitet, nytänkande, risktagande, självständighet, samarbete, öppenhet, demokrati och gedigen kunskap. Utöver detta visar resultatet att den fysiska miljön har stor påverkan på kreativitet och lärande enligt eleverna samt att den är nära sammanflätad med den pedagogiska miljön. (Less)
Abstract
This study aims to investigate what a creative learning environment means for music students in upper secondary school. Furthermore, the study aims to find out what factors affect the creative learning environment in order to understand how to design a creative learning environment in music education. The background to the study is the author's own interest in how the physical environment can support or restrain creativity and the increased demand for creative abilities in society today, which is facing complex problem solving and creative thinking. The study has been conducted with qualitative interviews and photo elicitation with six high school students from the aesthetic program with a specialization in music. The result shows that the... (More)
This study aims to investigate what a creative learning environment means for music students in upper secondary school. Furthermore, the study aims to find out what factors affect the creative learning environment in order to understand how to design a creative learning environment in music education. The background to the study is the author's own interest in how the physical environment can support or restrain creativity and the increased demand for creative abilities in society today, which is facing complex problem solving and creative thinking. The study has been conducted with qualitative interviews and photo elicitation with six high school students from the aesthetic program with a specialization in music. The result shows that the interviewed students have clear insights about what a creative learning environment means to them, what influences their creativity and learning in school, and solid visions of how a creative environment should be designed. The students' experiences are similar to previous research on the subject and confirm that a creative learning environment benefits from flexibility, innovation, risk-taking, independence, cooperation, openness, democracy and solid knowledge. In addition, the results show that the physical environment has a great impact on creativity and learning according to the students and that it is closely intertwined with the educational environment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sagemo, Jonatan LU
supervisor
organization
course
LAMP72 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Kreativitet, lärande, kreativ lärmiljö, fysisk miljö, elevröster, estetiska programmet, musik, gymnasiet, utbildningsvetenskap, musikpedagogik Creativity, creative, learning environment, physical environment, student voice, educational science, music education
language
Swedish
id
8996218
date added to LUP
2019-10-17 09:08:11
date last changed
2019-10-17 09:08:11
@misc{8996218,
 abstract   = {This study aims to investigate what a creative learning environment means for music students in upper secondary school. Furthermore, the study aims to find out what factors affect the creative learning environment in order to understand how to design a creative learning environment in music education. The background to the study is the author's own interest in how the physical environment can support or restrain creativity and the increased demand for creative abilities in society today, which is facing complex problem solving and creative thinking. The study has been conducted with qualitative interviews and photo elicitation with six high school students from the aesthetic program with a specialization in music. The result shows that the interviewed students have clear insights about what a creative learning environment means to them, what influences their creativity and learning in school, and solid visions of how a creative environment should be designed. The students' experiences are similar to previous research on the subject and confirm that a creative learning environment benefits from flexibility, innovation, risk-taking, independence, cooperation, openness, democracy and solid knowledge. In addition, the results show that the physical environment has a great impact on creativity and learning according to the students and that it is closely intertwined with the educational environment.},
 author    = {Sagemo, Jonatan},
 keyword   = {Kreativitet,lärande,kreativ lärmiljö,fysisk miljö,elevröster,estetiska programmet,musik,gymnasiet,utbildningsvetenskap,musikpedagogik Creativity,creative,learning environment,physical environment,student voice,educational science,music education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {“Jag kan ta mig vart jag vill, jag kan göra vad jag vill och det finns inget som stoppar mig" - en studie om elevers uppfattningar av kreativa lärmiljöer på estetiska programmet i musik.},
 year     = {2019},
}