Advanced

Strävan att bli bättre - En studie om gymnasieelevers övningsvanor inom pop/rock

Cvetkovski, Niklas LU (2020) LAMP72 20171
Malmö Academy of Music
Abstract
The study examines practice strategies and views on practicing in high school students, with main instruments guitar or drums in the pop/rock genre. Through qualitative interviews the study covers how the students define practicing, how they practice, and why they practice. The students in the study have a relatively open attitude towards what is considered practice, where almost all aspects of playing music can be regarded as practicing. Effective practicing is described as that which leads to desired end goals. The students have relatively simple strategies, mainly consisting in learning and repeating song, but with some elements of more advanced metacognition such as identifying difficult passages and find suitable methods of overcoming... (More)
The study examines practice strategies and views on practicing in high school students, with main instruments guitar or drums in the pop/rock genre. Through qualitative interviews the study covers how the students define practicing, how they practice, and why they practice. The students in the study have a relatively open attitude towards what is considered practice, where almost all aspects of playing music can be regarded as practicing. Effective practicing is described as that which leads to desired end goals. The students have relatively simple strategies, mainly consisting in learning and repeating song, but with some elements of more advanced metacognition such as identifying difficult passages and find suitable methods of overcoming that obstacle. The students are primarily driven by inner factors, such as striving for mastery or long term goals. Goals affect how the students practice, where those who primarily strive for mastery tend to focus more on constructive practice such as improving technique and song material. Those whose goals are to write music and play for others tend to focus more on creative practice, such as improvising and composing. According to the students, they have developed their practice strategies mostly on their own, whilst being educated in what to practice rather than how to practice. Tasks from teachers create a need, from which the students construct a strategy to accomplish given task. (Less)
Abstract (Swedish)
Studien undersöker gymnasieelevers övningsvanor och syn på övning, med huvudinstrument gitarr eller trummor inom genren pop/rock. Genom kvalitativa intervjuer har studien undersökt vad eleverna skulle beskriva att övning är, hur de övar, samt varför de övar. Gällande vad övning är kan konstateras att de flesta eleverna har en relativt öppen inställning, där i princip allt spelande på instrumentet kan betraktas som övning. Vad som är effektiv övning relaterar de till sin målsättning; effektiv övning är den övning som leder till ens mål. Eleverna har i grunden relativt simpla övningsstrategier som bygger på att lära in och repetera låtar, med vissa inslag av mer avancerad metakognition, exempelvis att identifiera svåra passager och hitta... (More)
Studien undersöker gymnasieelevers övningsvanor och syn på övning, med huvudinstrument gitarr eller trummor inom genren pop/rock. Genom kvalitativa intervjuer har studien undersökt vad eleverna skulle beskriva att övning är, hur de övar, samt varför de övar. Gällande vad övning är kan konstateras att de flesta eleverna har en relativt öppen inställning, där i princip allt spelande på instrumentet kan betraktas som övning. Vad som är effektiv övning relaterar de till sin målsättning; effektiv övning är den övning som leder till ens mål. Eleverna har i grunden relativt simpla övningsstrategier som bygger på att lära in och repetera låtar, med vissa inslag av mer avancerad metakognition, exempelvis att identifiera svåra passager och hitta lämplig metod att överkomma dem. Eleverna drivs främst av inre faktorer och de två vanligast förekommande är strävan att bli bättre, samt deras långsiktiga mål. Målsättningen präglar hur eleverna övar. De som primärt strävar efter att utvecklas som musiker tenderar att ha ett större fokus på konstruktiva aspekter av övandet, som att öva teknik för att kunna spela snabbare eller att implementera nyvunnen kunskap in i befintliga låtar. De som har som mål att skriva eget material tenderar att ha ett större fokus på kreativt övande som improvisation och komposition. Eleverna beskriver till stor del att de utvecklat sina strategier på egen hand och i huvudsak undervisas i vad de ska öva på, snarare än hur de kan öva. Uppgifter från lärare har skapat behov som eleverna uppfyllt genom att konstruera egna strategier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cvetkovski, Niklas LU
supervisor
organization
alternative title
The Strive for Improvement – A Study of Practice Habits of High School Students in the Pop/Rock Genre
course
LAMP72 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Övning, gitarr, trummor, gymnasiet, motivation, practice, guitar, drums, high school, Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik, Educational Science, Music Education
language
Swedish
id
9003557
date added to LUP
2020-02-11 11:37:59
date last changed
2020-02-11 11:37:59
@misc{9003557,
 abstract   = {The study examines practice strategies and views on practicing in high school students, with main instruments guitar or drums in the pop/rock genre. Through qualitative interviews the study covers how the students define practicing, how they practice, and why they practice. The students in the study have a relatively open attitude towards what is considered practice, where almost all aspects of playing music can be regarded as practicing. Effective practicing is described as that which leads to desired end goals. The students have relatively simple strategies, mainly consisting in learning and repeating song, but with some elements of more advanced metacognition such as identifying difficult passages and find suitable methods of overcoming that obstacle. The students are primarily driven by inner factors, such as striving for mastery or long term goals. Goals affect how the students practice, where those who primarily strive for mastery tend to focus more on constructive practice such as improving technique and song material. Those whose goals are to write music and play for others tend to focus more on creative practice, such as improvising and composing. According to the students, they have developed their practice strategies mostly on their own, whilst being educated in what to practice rather than how to practice. Tasks from teachers create a need, from which the students construct a strategy to accomplish given task.},
 author    = {Cvetkovski, Niklas},
 keyword   = {Övning,gitarr,trummor,gymnasiet,motivation,practice,guitar,drums,high school,Utbildningsvetenskap,Musikpedagogik,Educational Science,Music Education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strävan att bli bättre - En studie om gymnasieelevers övningsvanor inom pop/rock},
 year     = {2020},
}