Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kön och genus i grundskolans kursplaner: En kritisk diskursanalys med fokus på musikämnet

Antonsson, Johanna LU (2020) MUHN67 20191
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Grundskolan i Sverige har sedan 1962 haft den form den har idag och innehållet har styrts av läroplaner och kursplaner. De har förnyats och omformulerats under åren och Sverige har hittills haft fem olika läroplaner. I denna uppsats har jag undersökt diskursen gällande kön och genus med fokus på musikämnet i läroplaner och kursplaner. Jag har även undersökt en del kringmaterial. Jag har gjort en kritisk diskursanalys med hjälp av Faircloughs tredimensionella modell. Mina resultat är satta i relation till feministisk och läroplansteoretisk forskning och teori. Undersökningen visar att språket och därmed diskursen kring genus och kön i läroplaner och kursplaner har förändrats i hög grad över tid till en läroplan med intryck från normkritisk... (More)
Grundskolan i Sverige har sedan 1962 haft den form den har idag och innehållet har styrts av läroplaner och kursplaner. De har förnyats och omformulerats under åren och Sverige har hittills haft fem olika läroplaner. I denna uppsats har jag undersökt diskursen gällande kön och genus med fokus på musikämnet i läroplaner och kursplaner. Jag har även undersökt en del kringmaterial. Jag har gjort en kritisk diskursanalys med hjälp av Faircloughs tredimensionella modell. Mina resultat är satta i relation till feministisk och läroplansteoretisk forskning och teori. Undersökningen visar att språket och därmed diskursen kring genus och kön i läroplaner och kursplaner har förändrats i hög grad över tid till en läroplan med intryck från normkritisk pedagogik. (Less)
Abstract
Since 1962, compulsory school in Sweden has had the framing it has today, governed by curricula and syllabi. They have been renewed and rearticulated during the decades and Sweden has, to this date, had five different curricula. In this study I have examined the discourse in these curricula and syllabi focusing on sex and gender, with music as a school subject being the center of the study. I have also studied some other material related to curricula. I have done a critical discourse analysis using Fairclough’s three-dimensional model. My results are discussed in relation to feminist theory and curriculum theory. The study shows that the language, and therefore the discourse relating to sex and gender, has changed over time to a current... (More)
Since 1962, compulsory school in Sweden has had the framing it has today, governed by curricula and syllabi. They have been renewed and rearticulated during the decades and Sweden has, to this date, had five different curricula. In this study I have examined the discourse in these curricula and syllabi focusing on sex and gender, with music as a school subject being the center of the study. I have also studied some other material related to curricula. I have done a critical discourse analysis using Fairclough’s three-dimensional model. My results are discussed in relation to feminist theory and curriculum theory. The study shows that the language, and therefore the discourse relating to sex and gender, has changed over time to a current curriculum affected by anti-oppressive pedagogy. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Antonsson, Johanna LU
supervisor
organization
course
MUHN67 20191
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik, Educational science, Music education, Genus, Kön, Läroplan, Musikundervisning, Curriculum, Gender, Sex
language
Swedish
id
9004529
date added to LUP
2020-03-12 10:46:21
date last changed
2022-01-14 12:32:29
@misc{9004529,
 abstract   = {{Since 1962, compulsory school in Sweden has had the framing it has today, governed by curricula and syllabi. They have been renewed and rearticulated during the decades and Sweden has, to this date, had five different curricula. In this study I have examined the discourse in these curricula and syllabi focusing on sex and gender, with music as a school subject being the center of the study. I have also studied some other material related to curricula. I have done a critical discourse analysis using Fairclough’s three-dimensional model. My results are discussed in relation to feminist theory and curriculum theory. The study shows that the language, and therefore the discourse relating to sex and gender, has changed over time to a current curriculum affected by anti-oppressive pedagogy.}},
 author    = {{Antonsson, Johanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kön och genus i grundskolans kursplaner: En kritisk diskursanalys med fokus på musikämnet}},
 year     = {{2020}},
}