Advanced

Koncept för utvärdering av energiundervisning på Miljöverkstaden

Rosenlöw, Maria LU (2020) ÄKPN03 20201
Educational Sciences
Joint Faculties of Humanities and Theology
Abstract (Swedish)
Ett kunskapsområde som elever i grundskolan förväntas behärska handlar om energi och miljö. Som ett stöd till sko-lans ordinarie energiundervisning har Helsingborgs stad gjort en satsning i form av Miljöverkstaden som elever från Helsingborg med kranskommuner kommer till för att utbil-das inom energiområdet. Syftet med detta examensarbete är att utvärdera Miljöverkstadens energiundervisnings målupp-fyllelse genom att ta fram ett koncept för att utvärdera vil-ken kunskap, medvetenhet och beteende eleverna har i energifrågor efter medverkan i undervisningen. Det fram-tagna utvärderingskonceptet bestod av en programteori, som syftade till att åskådliggöra syften och mål med energiun-dervisningen, och en semistrukturerad enkätundersökning som... (More)
Ett kunskapsområde som elever i grundskolan förväntas behärska handlar om energi och miljö. Som ett stöd till sko-lans ordinarie energiundervisning har Helsingborgs stad gjort en satsning i form av Miljöverkstaden som elever från Helsingborg med kranskommuner kommer till för att utbil-das inom energiområdet. Syftet med detta examensarbete är att utvärdera Miljöverkstadens energiundervisnings målupp-fyllelse genom att ta fram ett koncept för att utvärdera vil-ken kunskap, medvetenhet och beteende eleverna har i energifrågor efter medverkan i undervisningen. Det fram-tagna utvärderingskonceptet bestod av en programteori, som syftade till att åskådliggöra syften och mål med energiun-dervisningen, och en semistrukturerad enkätundersökning som utgick från Kirkpatricks utvärderingsmodell. Resultatet tyder på att eleverna är nöjda med lärarna på Miljöverksta-den men att det finns en elevgrupp som saknar intresse för ämnet. Elevernas kunskap och medvetenhet om elsäkerhet, energikällor, energianvändning och avfallshantering är god bland de elever som valt att svara på frågorna. Mellan 20-40% av eleverna väljer dock att svara vet inte eller svarar inte alls på frågorna, vilket kräver ytterligare utredning för att säkerställa denna elevgrupps verkliga kunskaper och medvetenhet i energifrågor. Det kan konkluderas att trots att lärande har skett har detta inte alltid omsatts till nya beteen-den. Vad som står i vägen för beteendeförändringarna är ett område som kräver ytterligare efterforskningar och är ett område för framtida studier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosenlöw, Maria LU
supervisor
organization
course
ÄKPN03 20201
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Energi, klimat, miljö, undervisning, programteori, programutvärdering, kunskap, medvetenhet, beteende, grundskola
language
Swedish
id
9012746
date added to LUP
2020-09-24 11:45:46
date last changed
2020-09-24 11:45:46
@misc{9012746,
 abstract   = {Ett kunskapsområde som elever i grundskolan förväntas behärska handlar om energi och miljö. Som ett stöd till sko-lans ordinarie energiundervisning har Helsingborgs stad gjort en satsning i form av Miljöverkstaden som elever från Helsingborg med kranskommuner kommer till för att utbil-das inom energiområdet. Syftet med detta examensarbete är att utvärdera Miljöverkstadens energiundervisnings målupp-fyllelse genom att ta fram ett koncept för att utvärdera vil-ken kunskap, medvetenhet och beteende eleverna har i energifrågor efter medverkan i undervisningen. Det fram-tagna utvärderingskonceptet bestod av en programteori, som syftade till att åskådliggöra syften och mål med energiun-dervisningen, och en semistrukturerad enkätundersökning som utgick från Kirkpatricks utvärderingsmodell. Resultatet tyder på att eleverna är nöjda med lärarna på Miljöverksta-den men att det finns en elevgrupp som saknar intresse för ämnet. Elevernas kunskap och medvetenhet om elsäkerhet, energikällor, energianvändning och avfallshantering är god bland de elever som valt att svara på frågorna. Mellan 20-40% av eleverna väljer dock att svara vet inte eller svarar inte alls på frågorna, vilket kräver ytterligare utredning för att säkerställa denna elevgrupps verkliga kunskaper och medvetenhet i energifrågor. Det kan konkluderas att trots att lärande har skett har detta inte alltid omsatts till nya beteen-den. Vad som står i vägen för beteendeförändringarna är ett område som kräver ytterligare efterforskningar och är ett område för framtida studier.},
 author    = {Rosenlöw, Maria},
 keyword   = {Energi,klimat,miljö,undervisning,programteori,programutvärdering,kunskap,medvetenhet,beteende,grundskola},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Koncept för utvärdering av energiundervisning på Miljöverkstaden},
 year     = {2020},
}