Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brand heritage – äkta eller illusion? – En kvalitativ studie av hur konsumenter skiljer äkta brand heritage från uppdiktat

Ljunggren, Carl LU ; Radman, Gabriel LU and Sarmes, Stefan LU (2021) FEKH29 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Brand heritage – äkta eller illusion? – En kvalitativ studie av hur konsumenter skiljer äkta brand heritage från uppdiktat

Seminariedatum: 2021-01-14

Kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 HP

Författare: Carl Ljunggren, Gabriel Radman och Stefan Sarmes

Handledare: Oskar Christensson

Syfte: Uppsatsen syftar till att skapa förståelse för förekomsten av uppdiktat arv bland varumärken samt hur konsumenter skiljer på äkta och uppdiktat brand heritage.

Metod: Studien har genomförts med kvalitativ metod och ett induktivt synsätt med ett konstruktionistiskt perspektiv.

Teoretiska perspektiv: Studien utgår ifrån Elements of brand heritage, The two business cultures of luxury... (More)
Examensarbetets titel: Brand heritage – äkta eller illusion? – En kvalitativ studie av hur konsumenter skiljer äkta brand heritage från uppdiktat

Seminariedatum: 2021-01-14

Kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 HP

Författare: Carl Ljunggren, Gabriel Radman och Stefan Sarmes

Handledare: Oskar Christensson

Syfte: Uppsatsen syftar till att skapa förståelse för förekomsten av uppdiktat arv bland varumärken samt hur konsumenter skiljer på äkta och uppdiktat brand heritage.

Metod: Studien har genomförts med kvalitativ metod och ett induktivt synsätt med ett konstruktionistiskt perspektiv.

Teoretiska perspektiv: Studien utgår ifrån Elements of brand heritage, The two business cultures of luxury brands och Grandiosity. Teorierna används för att dels utgöra underlag för definition av vad som är äkta och uppdiktat brand heritage och dels för att konceptualisera uppdiktat brand heritage.

Empiri: Empirin består av semistrukturerade intervjuer genomförda med 10 personer i åldrarna 21–67 år.

Resultat: Konsumenter har svårt att urskilja uppdiktat brand heritage från äkta. Konsumenter kan, om de besitter tillräcklig kunskap om elementen continuity och consistency enklare identifiera vad som är äkta och uppdiktat. Elementen history och core values var avsevärt svårare att kontrollera, för konsumenter, i syfte att göra en arvsanalys. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ljunggren, Carl LU ; Radman, Gabriel LU and Sarmes, Stefan LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Brand heritage, Uppdiktat arv, Grandiosity, Konsumentperspektiv, Illusion, Varumärken
language
Swedish
id
9040987
date added to LUP
2021-05-19 11:45:18
date last changed
2021-05-19 11:45:18
@misc{9040987,
 abstract   = {{Examensarbetets titel: Brand heritage – äkta eller illusion? – En kvalitativ studie av hur konsumenter skiljer äkta brand heritage från uppdiktat

Seminariedatum: 2021-01-14

Kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 HP

Författare: Carl Ljunggren, Gabriel Radman och Stefan Sarmes

Handledare: Oskar Christensson

Syfte: Uppsatsen syftar till att skapa förståelse för förekomsten av uppdiktat arv bland varumärken samt hur konsumenter skiljer på äkta och uppdiktat brand heritage. 

Metod: Studien har genomförts med kvalitativ metod och ett induktivt synsätt med ett konstruktionistiskt perspektiv. 

Teoretiska perspektiv: Studien utgår ifrån Elements of brand heritage, The two business cultures of luxury brands och Grandiosity. Teorierna används för att dels utgöra underlag för definition av vad som är äkta och uppdiktat brand heritage och dels för att konceptualisera uppdiktat brand heritage. 

Empiri: Empirin består av semistrukturerade intervjuer genomförda med 10 personer i åldrarna 21–67 år.

Resultat: Konsumenter har svårt att urskilja uppdiktat brand heritage från äkta. Konsumenter kan, om de besitter tillräcklig kunskap om elementen continuity och consistency enklare identifiera vad som är äkta och uppdiktat. Elementen history och core values var avsevärt svårare att kontrollera, för konsumenter, i syfte att göra en arvsanalys.}},
 author    = {{Ljunggren, Carl and Radman, Gabriel and Sarmes, Stefan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Brand heritage – äkta eller illusion? – En kvalitativ studie av hur konsumenter skiljer äkta brand heritage från uppdiktat}},
 year     = {{2021}},
}