Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Transfereringsmöjligheter mellan skönlitteratur och spelfilm : en undersökning om läromedels och lärares attityder gällande spelfilmens plats i svenskundervisningen på gymnasiet

Jonsson, Norah LU and Wikander, Elisabet LU (2021) ÄSVM02 20211
Educational Sciences
Swedish
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie har varit att undersöka styrdokumentens hierarkisering av skönlitteratur som gör att spelfilm ofta hamnar i skymundan i svenskundervisningen. Audiovisuell underhållning så som film är vanligt i gymnasieelevers vardag och bör därför inkluderas mer i kunskapskrav än vad som görs idag. Därför har denna studie kartlagt var i undervisningen som skönlitteratur och spelfilm kan ge och ta av varandra (transferera). 
Metoden för insamling av resultatet var tudelat då både läromedel och svensklärare var en del av undersökningen. En diskursanalys utifrån sanningsanspråk applicerades på analys av sex läromedel och ett fenomenologiskt tankesätt applicerades på intervjuer med tio svensklärare. De transfereringsinslag som... (More)
Syftet med denna studie har varit att undersöka styrdokumentens hierarkisering av skönlitteratur som gör att spelfilm ofta hamnar i skymundan i svenskundervisningen. Audiovisuell underhållning så som film är vanligt i gymnasieelevers vardag och bör därför inkluderas mer i kunskapskrav än vad som görs idag. Därför har denna studie kartlagt var i undervisningen som skönlitteratur och spelfilm kan ge och ta av varandra (transferera). 
Metoden för insamling av resultatet var tudelat då både läromedel och svensklärare var en del av undersökningen. En diskursanalys utifrån sanningsanspråk applicerades på analys av sex läromedel och ett fenomenologiskt tankesätt applicerades på intervjuer med tio svensklärare. De transfereringsinslag som hittades i både läromedel och hos lärares attityder var främst komparativa där spelfilmen oftast hade skönlitterär förlaga som var huvudinnehållet för undervisningen. Spelfilmen fick oftast agera stöttepelare för att lättare kunna förklara begrepp som sedan skulle användas till skönlitterära huvudmoment - där transfereringen alltså är enkelriktad. Spelfilmen kunde också stå för mer underhållande inslag i undervisningen där transfereringsmöjligheter inte var av lika stort intresse. (Less)
Popular Abstract
The aim of this study is to map out the hierarchy that puts written literature first and causes movies to be overlooked in Swedish courses at upper secondary schools in Sweden. Students at upper secondary school consume more and more audio-visual entertainment and should therefore have more space in official documents of policies and grading. Therefore, this study defines where written literature and movies transfer knowledge between one another. A discourse analysis was placed on six Swedish course textbooks and semi-structured interviews were conducted with ten Swedish teachers to serve as data for this research. The findings were quite conclusive in the fact that movies generally were used to transfer knowledge onto a pre-existing... (More)
The aim of this study is to map out the hierarchy that puts written literature first and causes movies to be overlooked in Swedish courses at upper secondary schools in Sweden. Students at upper secondary school consume more and more audio-visual entertainment and should therefore have more space in official documents of policies and grading. Therefore, this study defines where written literature and movies transfer knowledge between one another. A discourse analysis was placed on six Swedish course textbooks and semi-structured interviews were conducted with ten Swedish teachers to serve as data for this research. The findings were quite conclusive in the fact that movies generally were used to transfer knowledge onto a pre-existing literary counterpart, and there was also evidence to support that movies often were used for entertainment purposes where little, or no transfer was intended. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonsson, Norah LU and Wikander, Elisabet LU
supervisor
organization
course
ÄSVM02 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Transfer of Knowledge, Transfer, Movies in Upper Secondary School, LGY11
language
Swedish
id
9054755
date added to LUP
2021-07-07 09:00:37
date last changed
2021-07-07 09:00:44
@misc{9054755,
 abstract   = {{Syftet med denna studie har varit att undersöka styrdokumentens hierarkisering av skönlitteratur som gör att spelfilm ofta hamnar i skymundan i svenskundervisningen. Audiovisuell underhållning så som film är vanligt i gymnasieelevers vardag och bör därför inkluderas mer i kunskapskrav än vad som görs idag. Därför har denna studie kartlagt var i undervisningen som skönlitteratur och spelfilm kan ge och ta av varandra (transferera).  
Metoden för insamling av resultatet var tudelat då både läromedel och svensklärare var en del av undersökningen. En diskursanalys utifrån sanningsanspråk applicerades på analys av sex läromedel och ett fenomenologiskt tankesätt applicerades på intervjuer med tio svensklärare. De transfereringsinslag som hittades i både läromedel och hos lärares attityder var främst komparativa där spelfilmen oftast hade skönlitterär förlaga som var huvudinnehållet för undervisningen. Spelfilmen fick oftast agera stöttepelare för att lättare kunna förklara begrepp som sedan skulle användas till skönlitterära huvudmoment - där transfereringen alltså är enkelriktad. Spelfilmen kunde också stå för mer underhållande inslag i undervisningen där transfereringsmöjligheter inte var av lika stort intresse.}},
 author    = {{Jonsson, Norah and Wikander, Elisabet}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Transfereringsmöjligheter mellan skönlitteratur och spelfilm : en undersökning om läromedels och lärares attityder gällande spelfilmens plats i svenskundervisningen på gymnasiet}},
 year     = {{2021}},
}