Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Film för konstens skull : kvantitativ och kvalitativ undersökning i Svenska Filminstitutets filmhandledningar i förhållande till svenskämnets filmkunskap

Malmgren, Johan LU (2021) ÄSVM02 20211
Educational Sciences
Swedish
Abstract (Swedish)
Denna studie avser studera de prioriteringar Svenska Filminstitutet framlägger i sitt handledningsmaterial för lärare och vad det betyder för filmens roll i svenskämnet och synen på film i skolan i helhet. Detta görs via två metoder där den första studerar ett stort urval av studiematerial och den andra gör närläsning på ett mindre urval. I den sistnämnde metoden studeras även handledningarnas möjlighet att undervisa begreppen multimodalitet, literacy och det vidgade textbegreppet. Studien fann att Svenska Filminstitutets lärarmaterial innehåller en betydande del kunskapsförmedlingar som är rent filmvetenskapliga i naturen, men att dessa ofta underprioriteras i syfte att använda filmen som redskap att undervisa värdegrund och ämneskunskap.... (More)
Denna studie avser studera de prioriteringar Svenska Filminstitutet framlägger i sitt handledningsmaterial för lärare och vad det betyder för filmens roll i svenskämnet och synen på film i skolan i helhet. Detta görs via två metoder där den första studerar ett stort urval av studiematerial och den andra gör närläsning på ett mindre urval. I den sistnämnde metoden studeras även handledningarnas möjlighet att undervisa begreppen multimodalitet, literacy och det vidgade textbegreppet. Studien fann att Svenska Filminstitutets lärarmaterial innehåller en betydande del kunskapsförmedlingar som är rent filmvetenskapliga i naturen, men att dessa ofta underprioriteras i syfte att använda filmen som redskap att undervisa värdegrund och ämneskunskap. Vidare finner denna studie att en utökad filmkunskap är möjlig utifrån kunskapsmålen genom utveckling av arbete med literacy och multimodalitet. (Less)
Abstract
This study intends to find the priorities presented by the Swedish Film Institute in its guidance material for teachers and what these priorities say about the role of film education within Swedish schools in general and the subject of Swedish in particular. This is done via two methods, the first covers a large selection of study material, and the second does a close reading on a smaller selection. The latter method also studies the materials' ability to teach the concepts of multimodality, literacy, and the expanded text concept. The study found that while the Swedish Film Institute's teaching materials contain a significant amount of knowledge that are solely film theory in nature, these are often under-prioritized in favour of using... (More)
This study intends to find the priorities presented by the Swedish Film Institute in its guidance material for teachers and what these priorities say about the role of film education within Swedish schools in general and the subject of Swedish in particular. This is done via two methods, the first covers a large selection of study material, and the second does a close reading on a smaller selection. The latter method also studies the materials' ability to teach the concepts of multimodality, literacy, and the expanded text concept. The study found that while the Swedish Film Institute's teaching materials contain a significant amount of knowledge that are solely film theory in nature, these are often under-prioritized in favour of using the film as a tool to teach the basic values and subject knowledge. Furthermore, this study finds that an expansion in film theory is possible within the current curriculum through the development of work with literacy and multimodality. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmgren, Johan LU
supervisor
organization
course
ÄSVM02 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
didaktisk teori, filmteori, vidgat textbegrepp, multimodalitet, literacy, filmhandledningar, Svenska filminstitutet, filmdidaktik
language
Swedish
id
9054768
date added to LUP
2021-07-07 09:03:23
date last changed
2021-07-07 09:03:23
@misc{9054768,
 abstract   = {{This study intends to find the priorities presented by the Swedish Film Institute in its guidance material for teachers and what these priorities say about the role of film education within Swedish schools in general and the subject of Swedish in particular. This is done via two methods, the first covers a large selection of study material, and the second does a close reading on a smaller selection. The latter method also studies the materials' ability to teach the concepts of multimodality, literacy, and the expanded text concept. The study found that while the Swedish Film Institute's teaching materials contain a significant amount of knowledge that are solely film theory in nature, these are often under-prioritized in favour of using the film as a tool to teach the basic values and subject knowledge. Furthermore, this study finds that an expansion in film theory is possible within the current curriculum through the development of work with literacy and multimodality.}},
 author    = {{Malmgren, Johan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Film för konstens skull : kvantitativ och kvalitativ undersökning i Svenska Filminstitutets filmhandledningar i förhållande till svenskämnets filmkunskap}},
 year     = {{2021}},
}