Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

“Jag antar att det handlar om att guida som en coach, leda som en ordförande och vara experten när det behövs”: En studie om handledning av låtskrivningsprocesser

Fredenvall, Terese LU and Tardy, Aliette LU (2021) LAMP72 20211
Malmö Academy of Music
Abstract
When reading course plans for music classes or looking into the available music courses in the Swedish school systems’ pre higher and higher educations (gymnasium, folkhögskola and post gymnasium), the increased interest in creating music is shining through. Using Bennett’s (2012b) argument “if songwriting can’t be taught, it can certainly be learned” (Bennett, 2012b, s. 34) from the article You can’t teach songwriting…! as a starting point, this study explores which strategies and positions music teachers use to guide and critique students through songwriting processes at the levels of “gymnasium”, “folkhögskola” and post “gymnasium”. Through semi-structured interviews with five teachers teaching songwriting a pattern manifests itself,... (More)
When reading course plans for music classes or looking into the available music courses in the Swedish school systems’ pre higher and higher educations (gymnasium, folkhögskola and post gymnasium), the increased interest in creating music is shining through. Using Bennett’s (2012b) argument “if songwriting can’t be taught, it can certainly be learned” (Bennett, 2012b, s. 34) from the article You can’t teach songwriting…! as a starting point, this study explores which strategies and positions music teachers use to guide and critique students through songwriting processes at the levels of “gymnasium”, “folkhögskola” and post “gymnasium”. Through semi-structured interviews with five teachers teaching songwriting a pattern manifests itself, only two of the teachers have gotten useful strategies from their own previous education that has helped them in the setting of songwriting critiques. It has also been perceived that different schools don’t share a common view of what the subject songwriting should contain. As a result, the subjects making up the different songwriting courses can vary greatly and are dependent either on each specific teacher or school. This study shows that peer critique and a good ability for self-critique are desirable goals in songwriting to help the students’ develop their songwriting ability and strengthen them so as to prepare them to be a part of the challenging music industry. The result indicates that the teacher’s knowledge of feedback in creative processes are relevant for the students’ development in the above mentioned abilities. One of the strategies for coaching of songwriting processes, as the result indicates, is to focus on the process as opposed to the goal, using a coaching mindset with the student’s musical vision as a starting point. (Less)
Abstract (Swedish)
När vi läser den aktuella kursplanen för musik i grundskolan och gymnasiet och tittar på utbildningsutbudet inom folkhögskola och eftergymnasiala musikutbildningar i Sverige kan vi se ett ökat intresse för musikskapande från utbildningsväsendet. Med utgångspunkt i Bennetts (2012b) resonemang från artikeln You can’t teach songwriting…! där han skriver: “if songwriting can’t be taught, it can certainly be learned” (Bennett, 2012b, s.34) har vi i denna studie undersökt vilka förhållningssätt och strategier som musiklärare använder för att handleda studenter genom låtskrivningsprocesser på gymnasial-, folkhögskole- och eftergymnasial nivå. Genom semistrukturerade intervjuer med fem lärare som undervisar i låtskrivning visar det sig att bara... (More)
När vi läser den aktuella kursplanen för musik i grundskolan och gymnasiet och tittar på utbildningsutbudet inom folkhögskola och eftergymnasiala musikutbildningar i Sverige kan vi se ett ökat intresse för musikskapande från utbildningsväsendet. Med utgångspunkt i Bennetts (2012b) resonemang från artikeln You can’t teach songwriting…! där han skriver: “if songwriting can’t be taught, it can certainly be learned” (Bennett, 2012b, s.34) har vi i denna studie undersökt vilka förhållningssätt och strategier som musiklärare använder för att handleda studenter genom låtskrivningsprocesser på gymnasial-, folkhögskole- och eftergymnasial nivå. Genom semistrukturerade intervjuer med fem lärare som undervisar i låtskrivning visar det sig att bara två av lärarna har fått med sig någon eller några få strategier från tidigare utbildningar som de kan omsätta i handlednings¬¬¬situationerna. Vi har också sett att det inte finns något samförstånd mellan de olika utbildningarna kring vad ämnet låt¬skrivning bör innehålla. Detta innebär att låtskrivningsutbildningarnas innehåll kan se mycket olika ut och avgörs av varje enskild lärare eller utbildning. Denna studie visar att kamratbedömning och god själv¬bedömnings¬-förmåga är eftersträvansvärda mål inom låtskrivning både för att utveckla studenternas låtskrivningsförmåga och för att stärka studenterna i en utmanande musik¬bransch. Resultatet tyder på att lärarens kunskaper om återkoppling i kreativa processer är relevanta för att studenterna ska utveckla dessa två. En av strategierna för handledning av låtskrivningsprocesser, som resultatet pekar på, är att fokusera på processen i förhållande till målet utifrån ett coachande förhållningssätt med studentens musikaliska vision som utgångspunkt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fredenvall, Terese LU and Tardy, Aliette LU
supervisor
organization
alternative title
"I suppose it’s about leading as a coach, leading as a chair and having the expertise when required”: A study of guiding and critiquing songwriting processes
course
LAMP72 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik, Coachning, Handledning, Musikskapande, Låtskrivning, Musikutbildning, Educational Science, Music Education, Guidance, Music creation, Songwriting
language
Swedish
id
9055111
date added to LUP
2021-06-16 10:44:55
date last changed
2022-01-14 12:23:19
@misc{9055111,
 abstract   = {{When reading course plans for music classes or looking into the available music courses in the Swedish school systems’ pre higher and higher educations (gymnasium, folkhögskola and post gymnasium), the increased interest in creating music is shining through. Using Bennett’s (2012b) argument “if songwriting can’t be taught, it can certainly be learned” (Bennett, 2012b, s. 34) from the article You can’t teach songwriting…! as a starting point, this study explores which strategies and positions music teachers use to guide and critique students through songwriting processes at the levels of “gymnasium”, “folkhögskola” and post “gymnasium”. Through semi-structured interviews with five teachers teaching songwriting a pattern manifests itself, only two of the teachers have gotten useful strategies from their own previous education that has helped them in the setting of songwriting critiques. It has also been perceived that different schools don’t share a common view of what the subject songwriting should contain. As a result, the subjects making up the different songwriting courses can vary greatly and are dependent either on each specific teacher or school. This study shows that peer critique and a good ability for self-critique are desirable goals in songwriting to help the students’ develop their songwriting ability and strengthen them so as to prepare them to be a part of the challenging music industry. The result indicates that the teacher’s knowledge of feedback in creative processes are relevant for the students’ development in the above mentioned abilities. One of the strategies for coaching of songwriting processes, as the result indicates, is to focus on the process as opposed to the goal, using a coaching mindset with the student’s musical vision as a starting point.}},
 author    = {{Fredenvall, Terese and Tardy, Aliette}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{“Jag antar att det handlar om att guida som en coach, leda som en ordförande och vara experten när det behövs”: En studie om handledning av låtskrivningsprocesser}},
 year     = {{2021}},
}