Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Cutting emissions with remanufacturing

Anehagen, Maja LU (2021) MVEM12 20211
Studies in Environmental Science
Abstract
An increase in the use of natural resources is directly associated with an increased environmental impact. It is therefore of importance to lead the manufacturing industry towards a route of material efficiency. Remanufacturing is an industrial process that brings a used product and its components back to like-new or better condition. By avoiding manufacturing of new products, great savings in virgin material extraction and energy use can be achieved. The thesis aims to evaluate as well as compare the environmental effects of linear and circular production systems in hardware manufacturing sectors, using the case of a manufactured and remanufactured robotic lawn mower. Furthermore, potential benefits and disadvantages with remanufacturing... (More)
An increase in the use of natural resources is directly associated with an increased environmental impact. It is therefore of importance to lead the manufacturing industry towards a route of material efficiency. Remanufacturing is an industrial process that brings a used product and its components back to like-new or better condition. By avoiding manufacturing of new products, great savings in virgin material extraction and energy use can be achieved. The thesis aims to evaluate as well as compare the environmental effects of linear and circular production systems in hardware manufacturing sectors, using the case of a manufactured and remanufactured robotic lawn mower. Furthermore, potential benefits and disadvantages with remanufacturing are highlighted. The study is based on the lifecycle assessment (LCA) methodology. Data for the case study and the related processes in respective product systems was collected from scientific literature, interviews with relevant stakeholders, and from internal documents provided by the case company. A literature review was conducted to find potential benefits and disadvantages for original equipment manufacturers. The LCA results showed that remanufacturing of a robotic lawn mower contributes to lesser environmental impacts in terms of all chosen impact categories compared to a newly manufactured product. The findings are well supported by the literature which also points to the benefits of remanufacturing. The environmental benefits of remanufacturing are related to several contextual factors. The result of this thesis intends to shed more light on the pros and cons of remanufacturing, with the intent to better inform OEMs about remanufacture as a circular business model. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Produkter vi köper påverkar miljön under hela livscykeln, från produktion till omhändertagande av avfall. Flera studier har visat att en ökad användning av naturresurser är direkt förknippad med en ökad miljöpåverkan. En omställning till mer hållbara alternativ vore därför mer fördelaktigt för miljön. Ett alternativ för en mer hållbar konsumtion är återtillverkning. Återtillverkning är en process där man samlar in använda produkter och återställer deras kvalité som att den vore ny. I den här processen produceras inte nytt material utan man tar tillvara på de material som redan är tillverkade och fixar det som behöver repareras eller bytas ut. Vore en återtillverkad produkt bättre miljömässigt jämfört med en nytillverkad? För att utvärdera... (More)
Produkter vi köper påverkar miljön under hela livscykeln, från produktion till omhändertagande av avfall. Flera studier har visat att en ökad användning av naturresurser är direkt förknippad med en ökad miljöpåverkan. En omställning till mer hållbara alternativ vore därför mer fördelaktigt för miljön. Ett alternativ för en mer hållbar konsumtion är återtillverkning. Återtillverkning är en process där man samlar in använda produkter och återställer deras kvalité som att den vore ny. I den här processen produceras inte nytt material utan man tar tillvara på de material som redan är tillverkade och fixar det som behöver repareras eller bytas ut. Vore en återtillverkad produkt bättre miljömässigt jämfört med en nytillverkad? För att utvärdera vilket scenario som är att föredra ur ett miljöperspektiv utfördes studien med hjälp av en livscykelanalys (LCA). Anledningen till att en LCA-studie valdes är för att den här metoden är användbar för en miljömässig utvärdering av produkter. Den här studien har använt en robotgräsklippare för att jämföra om en återtillverkad produkt är bättre än en nytillverkad avseende miljöpåverkan. Resultatet visade att återtillverkning av en robotgräsklippare bidrar till en mindre miljöbelastning vid jämförelse med en nytillverkad produkt. Förutom att vara ett fördelaktigt alternativ för miljön visade även resultatet att människors hälsa påverkades mindre av en återtillverkad robotgräsklippare. Detta resultat stöds även av funnen vetenskaplig litteratur om återtillverkning. Hur stora fördelarna med återtillverkning är, är dock beroende på vilken produkt som undersöks samt vilken geografisk placering återtillverkarna har. Den sistnämnda anledningen beror på att en olämplig placering kan leda till alltför stora utsläpp från ökat antal transporter som krävs för att returnera de använda produkterna till återtillverkarna. Sammanfattningsvis så är återtillverkning ett bättre alternativ jämfört med nytillverkning när det gäller en robotgräsklippares miljöpåverkan. Resultaten från denna uppsats kan vara användbara för både tillverkare och konsumenter som är villiga att byta till en hållbarare produktion eller konsumtion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Anehagen, Maja LU
supervisor
organization
alternative title
A comparative Life Cycle Assessment of Husqvarna’s manufactured and remanufactured robotic lawn mowers
course
MVEM12 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Life cycle assessment, LCA, Remanufacturing, Resource efficiency, Circular economy, Electric and electronic equipment, Hardware manufacturing sector
language
English
id
9055853
date added to LUP
2021-06-30 13:27:51
date last changed
2021-06-30 13:27:51
@misc{9055853,
 abstract   = {{An increase in the use of natural resources is directly associated with an increased environmental impact. It is therefore of importance to lead the manufacturing industry towards a route of material efficiency. Remanufacturing is an industrial process that brings a used product and its components back to like-new or better condition. By avoiding manufacturing of new products, great savings in virgin material extraction and energy use can be achieved. The thesis aims to evaluate as well as compare the environmental effects of linear and circular production systems in hardware manufacturing sectors, using the case of a manufactured and remanufactured robotic lawn mower. Furthermore, potential benefits and disadvantages with remanufacturing are highlighted. The study is based on the lifecycle assessment (LCA) methodology. Data for the case study and the related processes in respective product systems was collected from scientific literature, interviews with relevant stakeholders, and from internal documents provided by the case company. A literature review was conducted to find potential benefits and disadvantages for original equipment manufacturers. The LCA results showed that remanufacturing of a robotic lawn mower contributes to lesser environmental impacts in terms of all chosen impact categories compared to a newly manufactured product. The findings are well supported by the literature which also points to the benefits of remanufacturing. The environmental benefits of remanufacturing are related to several contextual factors. The result of this thesis intends to shed more light on the pros and cons of remanufacturing, with the intent to better inform OEMs about remanufacture as a circular business model.}},
 author    = {{Anehagen, Maja}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Cutting emissions with remanufacturing}},
 year     = {{2021}},
}