Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vem bär kostym? : en studie i litteraturdidaktik och normkritisk pedagogik

Lindh, Anna LU (2021) ÄSVM02 20211
Educational Sciences
Swedish
Abstract (Swedish)
Denna uppsats har som syfte att undersöka hur lärare kan utforma en normkritisk litteraturundervisning i ämnet svenska på gymnasiet. Undersökningen utgår från Ninni Holmqvists novell ”Kostym” för att analysera lärares arbete med värdegrunds- och queerfrågor i litteraturundervisningen. Teorier om litteraturdidaktik, normkritisk pedagogik och queerteori samt intervjuer med svensklärare och novellen ”Kostym” analyseras och tolkas utifrån en kvalitativ metod. Resultatet visar att lärare arbetar med novellen i undervisningen genom enskild reflektion, diskussion och skrivande. De belyser både litteraturanalytiska aspekter samt novellens innehåll utifrån normer om kön, genus och sexualitet. Eleverna reflekterar och diskuterar vad som uppfattas... (More)
Denna uppsats har som syfte att undersöka hur lärare kan utforma en normkritisk litteraturundervisning i ämnet svenska på gymnasiet. Undersökningen utgår från Ninni Holmqvists novell ”Kostym” för att analysera lärares arbete med värdegrunds- och queerfrågor i litteraturundervisningen. Teorier om litteraturdidaktik, normkritisk pedagogik och queerteori samt intervjuer med svensklärare och novellen ”Kostym” analyseras och tolkas utifrån en kvalitativ metod. Resultatet visar att lärare arbetar med novellen i undervisningen genom enskild reflektion, diskussion och skrivande. De belyser både litteraturanalytiska aspekter samt novellens innehåll utifrån normer om kön, genus och sexualitet. Eleverna reflekterar och diskuterar vad som uppfattas som typiskt kvinnligt och manligt i novellen. Den slutsats som kan göras av arbetet är att en normkritisk litteraturundervisning kan utveckla elevernas kunskaper både inom litteraturanalytiska aspekter och värdegrundsfrågor. Dessutom kan det bidra med igenkänning och med att ge eleverna nya perspektiv. Det är viktigt att lärare belyser vilka värdegrundsfrågor som behandlas i undervisningen och hur normer kring dessa kommer till uttryck i texten och elevernas samtid. Som lärare bör man se till att fokus hamnar på diskussion om normen i stort och inte på normbrytande individer eller grupper. Genom att utveckla elevernas metaspråk inom litteraturanalys och värdegrundsfrågor ger lärare dem verktyg för senare studier och livet, vilket förenar skolans kunskap- och demokratiuppdrag. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this essay is to investigate how teachers can provide a norm-critical literature education in upper secondary school. Four teachers using the short story “Kostym” by Ninni Holmqvist were interviewed to evaluate how they incorporate the Swedish school’s fundamental values in their teachings of literature. A theoretical basis of literature education, norm-critical pedagogic and queer theory are used with a qualitative method to analyse the interviews and the short story. The results show that teachers let their students reflect, discuss and write about the short story in their teaching. They indicate sex, gender and sexuality norms through literature analysis and by discussing the content of the short story. The students... (More)
The purpose of this essay is to investigate how teachers can provide a norm-critical literature education in upper secondary school. Four teachers using the short story “Kostym” by Ninni Holmqvist were interviewed to evaluate how they incorporate the Swedish school’s fundamental values in their teachings of literature. A theoretical basis of literature education, norm-critical pedagogic and queer theory are used with a qualitative method to analyse the interviews and the short story. The results show that teachers let their students reflect, discuss and write about the short story in their teaching. They indicate sex, gender and sexuality norms through literature analysis and by discussing the content of the short story. The students reflect on what aspects of the short story can be regarded as typically womanly or manly. The finding is that a norm-critical literature education can develop the student’s knowledge about literature and the fundamental values. It is also a way to present thoughts on sex, gender and sexuality that the students can relate to, as well as giving them new perspectives on social norms. It is important to showcase what fundamental values the teaching is touching on, and how related norms are present in the text and in the student’s society. As a teacher, the goal should be to push the discussions towards the norms in general and avoid focusing on individuals or groups outside of the norm. By giving the students a metalanguage for talking about literature, norms and fundamental values, they are equipped to handle further education as well as living in a democratic society, which fulfils the school’s mission of teaching knowledge and democratic values. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindh, Anna LU
supervisor
organization
course
ÄSVM02 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
litteraturdidaktik, normkritisk pedagogik, queerteori, "Kostym”, värdegrund
language
Swedish
id
9056513
date added to LUP
2021-07-07 09:02:29
date last changed
2021-07-07 09:02:29
@misc{9056513,
 abstract   = {{Denna uppsats har som syfte att undersöka hur lärare kan utforma en normkritisk litteraturundervisning i ämnet svenska på gymnasiet. Undersökningen utgår från Ninni Holmqvists novell ”Kostym” för att analysera lärares arbete med värdegrunds- och queerfrågor i litteraturundervisningen. Teorier om litteraturdidaktik, normkritisk pedagogik och queerteori samt intervjuer med svensklärare och novellen ”Kostym” analyseras och tolkas utifrån en kvalitativ metod. Resultatet visar att lärare arbetar med novellen i undervisningen genom enskild reflektion, diskussion och skrivande. De belyser både litteraturanalytiska aspekter samt novellens innehåll utifrån normer om kön, genus och sexualitet. Eleverna reflekterar och diskuterar vad som uppfattas som typiskt kvinnligt och manligt i novellen. Den slutsats som kan göras av arbetet är att en normkritisk litteraturundervisning kan utveckla elevernas kunskaper både inom litteraturanalytiska aspekter och värdegrundsfrågor. Dessutom kan det bidra med igenkänning och med att ge eleverna nya perspektiv. Det är viktigt att lärare belyser vilka värdegrundsfrågor som behandlas i undervisningen och hur normer kring dessa kommer till uttryck i texten och elevernas samtid. Som lärare bör man se till att fokus hamnar på diskussion om normen i stort och inte på normbrytande individer eller grupper. Genom att utveckla elevernas metaspråk inom litteraturanalys och värdegrundsfrågor ger lärare dem verktyg för senare studier och livet, vilket förenar skolans kunskap- och demokratiuppdrag.}},
 author    = {{Lindh, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vem bär kostym? : en studie i litteraturdidaktik och normkritisk pedagogik}},
 year     = {{2021}},
}