Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Projektledning, effektivitet och välmående

Tiberg, Kristin LU and Lager, Lovisa LU (2021) VBEM01 20211
Construction Management
Abstract
The purpose of this master thesis is to examine which project management initiatives increase the effectivity and how the project management initiatives affect the employee’s well-being. The master thesis is a qualitative case study and interview study. In the case study employees from six different construction projects in Scania have been interviewed. The respondents were project managers, production managers, project engineers and supervisors. In the interview study support functions, district managers and a regional manager were interviewed with the purpose to receive a larger perspective of the subject. The result of the qualitative case study and the interview study were applied to the theory behind the master thesis in a discussion.... (More)
The purpose of this master thesis is to examine which project management initiatives increase the effectivity and how the project management initiatives affect the employee’s well-being. The master thesis is a qualitative case study and interview study. In the case study employees from six different construction projects in Scania have been interviewed. The respondents were project managers, production managers, project engineers and supervisors. In the interview study support functions, district managers and a regional manager were interviewed with the purpose to receive a larger perspective of the subject. The result of the qualitative case study and the interview study were applied to the theory behind the master thesis in a discussion.

The result of the study shows that the project management in all of the projects have implemented multiple initiatives to increase the effectivity. The successful initiatives are financial control, detailed time plan, good planning, involvement of the skilled workers and subcontractors, continuous staffing, leadership, management by objectives, meetings, project team, support functions, clear division of responsibility and clear communication.
Several of the respondents described that they had a high workload but a good well-being, mainly because they thrived at work and in their project team. Furthermore, it is of importance for the well-being with a present management that has continuous individual reconciliation meetings. The study also shows that leadership affects well-being, both positive and negative.
Moreover, in the projects where one or more of the success factors have been implemented the respondents mean that they have increased the well-being at the workplace. Several of the initiatives such as financial control and good planning that have created a structure and involved the employees have had a good impact on the well-being. The initiatives connected to the team and communication is also seen to have had a good impact on the effectivity and well- being. The study also shows that social activities could be seen as particularly successful for the well-being. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med examensarbetet är att se vilka insatser som genomförs av projektledningen för att öka effektiviteten samt hur projektledningens insatser påverkar välmåendet hos medarbetarna. Arbetet är en kvalitativ studie där en fallstudie har genomförts tillsammans med en kompletterande intervjustudie. Fallstudien har genomförts på sex avslutade byggprojekt i Skåne där personer inom projektorganisationerna har intervjuats. Respondenterna har haft befattningen projektchef, produktionschef, projektingenjör eller arbetsledare. I intervjustudien har supportfunktioner och övergripande chefer intervjuats som ett komplement till fallstudien med syftet att ge en mer övergripande bild av ämnet. Resultatet av fallstudien samt intervjustudien diskuteras... (More)
Syftet med examensarbetet är att se vilka insatser som genomförs av projektledningen för att öka effektiviteten samt hur projektledningens insatser påverkar välmåendet hos medarbetarna. Arbetet är en kvalitativ studie där en fallstudie har genomförts tillsammans med en kompletterande intervjustudie. Fallstudien har genomförts på sex avslutade byggprojekt i Skåne där personer inom projektorganisationerna har intervjuats. Respondenterna har haft befattningen projektchef, produktionschef, projektingenjör eller arbetsledare. I intervjustudien har supportfunktioner och övergripande chefer intervjuats som ett komplement till fallstudien med syftet att ge en mer övergripande bild av ämnet. Resultatet av fallstudien samt intervjustudien diskuteras och appliceras på den teori som har tagits fram för arbetet.

Studiens resultat visar på att projektledningen i samtliga projekt har gjort flera insatser för att öka projektets effektivitet. De insatser som anses vara extra framgångsrika är ekonomistyrning, genomarbetad tidplan, god planering, involvering av yrkesmedarbetare och underentreprenörer, kontinuitet i bemanning, ledarskap, målstyrning, mötesforum, projektteamet, supportfunktioner, tydlig ansvarsfördelning samt tydlig kommunikation.
Flera i studien bedömer att de hade en hög arbetsbelastning men säger samtidigt att de hade ett bra välmående, främst på grund av att de trivdes på arbetsplatsen och med projektteamet. Fortsättningsvis är en närvarande ledning som har kontinuerliga avstämningar med varje medarbetare individuellt viktigt för välmåendet. Studien visar också att välmåendet påverkas av ledarskapet både positivt och negativt.
I de projekt där de har implementerat en eller flera av framgångsfaktorerna så bedömer de också att flera av dessa insatser har förbättrat välmåendet på arbetsplatsen. Flera av insatserna som ekonomistyrning och god planering bedöms ha skapat struktur och involverat medarbetarna vilket gav en positiv inverkan på välmåendet. Insatser kopplat till teamet och kommunikationen bedöms ha bidragit till ökad effektivitet men också till välmåendet. Sociala aktiviteter ses som extra framgångsrika insatser för att öka välmåendet på arbetsplatsen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tiberg, Kristin LU and Lager, Lovisa LU
supervisor
organization
alternative title
Project Management, Effectivity and Well-being
course
VBEM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Project management, effectivity, well-being, construction project, construction phase, leadership.
report number
21/5636
other publication id
LUTVDG/TVBP-21/5636-SE
language
Swedish
additional info
Handledare: Henrik Szentes
Examinator: Stefan Olander
id
9058429
date added to LUP
2021-07-30 13:40:19
date last changed
2021-07-30 13:40:19
@misc{9058429,
 abstract   = {{The purpose of this master thesis is to examine which project management initiatives increase the effectivity and how the project management initiatives affect the employee’s well-being. The master thesis is a qualitative case study and interview study. In the case study employees from six different construction projects in Scania have been interviewed. The respondents were project managers, production managers, project engineers and supervisors. In the interview study support functions, district managers and a regional manager were interviewed with the purpose to receive a larger perspective of the subject. The result of the qualitative case study and the interview study were applied to the theory behind the master thesis in a discussion.

The result of the study shows that the project management in all of the projects have implemented multiple initiatives to increase the effectivity. The successful initiatives are financial control, detailed time plan, good planning, involvement of the skilled workers and subcontractors, continuous staffing, leadership, management by objectives, meetings, project team, support functions, clear division of responsibility and clear communication.
Several of the respondents described that they had a high workload but a good well-being, mainly because they thrived at work and in their project team. Furthermore, it is of importance for the well-being with a present management that has continuous individual reconciliation meetings. The study also shows that leadership affects well-being, both positive and negative.
Moreover, in the projects where one or more of the success factors have been implemented the respondents mean that they have increased the well-being at the workplace. Several of the initiatives such as financial control and good planning that have created a structure and involved the employees have had a good impact on the well-being. The initiatives connected to the team and communication is also seen to have had a good impact on the effectivity and well- being. The study also shows that social activities could be seen as particularly successful for the well-being.}},
 author    = {{Tiberg, Kristin and Lager, Lovisa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Projektledning, effektivitet och välmående}},
 year     = {{2021}},
}