Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Man får fråga sig fram": Fem trumpetlärares erfarenheter av skador relaterade till trumpetspel

Wååg, Joel LU (2021) LAMP72 20211
Malmö Academy of Music
Abstract
The physical aspects of playing the trumpet are sometimes compared to practicing sports in terms of strength and stamina. Just like injuries may cause big problems to athletes, an injury could be devastating to a musician's career. With this taken into consideration, several questions come to my mind about which teaching methods that can be used to prevent injuries and what a teacher can do if the cause of damage is far advanced. The purpose of this study was to investigate the experiences of trumpet teachers regarding injuries related to trumpet playing and to research how the teachers' experiences and knowledge in the subject are reflected in their own pedagogical work. This study also aimed to investigate how trumpet teachers think... (More)
The physical aspects of playing the trumpet are sometimes compared to practicing sports in terms of strength and stamina. Just like injuries may cause big problems to athletes, an injury could be devastating to a musician's career. With this taken into consideration, several questions come to my mind about which teaching methods that can be used to prevent injuries and what a teacher can do if the cause of damage is far advanced. The purpose of this study was to investigate the experiences of trumpet teachers regarding injuries related to trumpet playing and to research how the teachers' experiences and knowledge in the subject are reflected in their own pedagogical work. This study also aimed to investigate how trumpet teachers think about methods that they believe can be used in rehabilitation of injuries. Five trumpet teachers were interviewed in a series of semi-structured interviews. Despite their own experience of physical problems, the results showed that the informants did not experience that injuries related to trumpet playing are common. The informants mentioned the importance of introducing a proper playing technique, planning the practicing and promoting a healthy lifestyle as methods for injury prevention. The results also showed that injuries and injury prevention were not discussed in their education and that injuries are discussed to a small extent in the teaching staff. This despite that the informants find the conversation between colleagues and musicians as one of the most important sources of knowledge. Finally, the study indicates a need for further research on methods which can be used in the rehabilitation of injuries related to trumpet playing. (Less)
Abstract (Swedish)
Den fysiska delen av att spela ett brassinstrument jämförs ibland med idrottsutövande i termer av muskelstyrka och uthållighet. Precis som för en idrottsutövare kan uppkomsten av en skada bli förödande för en musikers karriär. Med anledning av detta väcks flera frågor om vilka arbetssätt som kan användas i undervisningen för att förebygga skador samt vad som går att göra om skadeförloppet är långt gånget. Syftet med denna studie var att undersöka verksamma trumpet-lärares upplevelser av skador relaterade till trumpetspel samt att ta reda på hur lärares erfarenheter och kunskaper i ämnet speglas i deras pedagogiska arbete. Studien syftade också till att undersöka hur trumpetlärare resonerar kring metoder som de bedömer ger möjlighet att... (More)
Den fysiska delen av att spela ett brassinstrument jämförs ibland med idrottsutövande i termer av muskelstyrka och uthållighet. Precis som för en idrottsutövare kan uppkomsten av en skada bli förödande för en musikers karriär. Med anledning av detta väcks flera frågor om vilka arbetssätt som kan användas i undervisningen för att förebygga skador samt vad som går att göra om skadeförloppet är långt gånget. Syftet med denna studie var att undersöka verksamma trumpet-lärares upplevelser av skador relaterade till trumpetspel samt att ta reda på hur lärares erfarenheter och kunskaper i ämnet speglas i deras pedagogiska arbete. Studien syftade också till att undersöka hur trumpetlärare resonerar kring metoder som de bedömer ger möjlighet att rehabilitera en skada. Fem trumpetlärare intervjuades i en serie kvalitativa semistrukturerade intervjuer där resultatet visade att informanterna trots egen erfarenhet av fysisk problematik inte upplever att skador relaterade till trumpetspel är vanligt förekommande. Informanterna lyfte bland annat fram vikten av att etablera en stabil teknisk grund, övningsplanering och att främja ett kroppsligt välbefinnande som skadeförebyggande metoder. Resultatet visade också att informanterna upplever att skador och förebyggandet av skador inte har diskuterats i deras utbildning och endast i liten utsträckning i lärarkollegiet, detta trots att informanterna upplever samtalet mellan kollegor och medmusiker som en av de viktigaste källorna till kunskap i ämnet. Slutligen indikerar studien ett behov av vidare forskning på vilka metoder som kan användas vid rehabilitering av skador relaterade till trumpetspel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wååg, Joel LU
supervisor
organization
course
LAMP72 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Brassinstrument, Embouchure, Förebygga skador, Trumpet, Trumpetlärare, Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik, Brass instrument, Injury prevention, Trumpet teacher, Educational Science, Music Education
language
Swedish
id
9058492
date added to LUP
2021-07-20 09:24:06
date last changed
2021-07-20 09:24:06
@misc{9058492,
 abstract   = {{The physical aspects of playing the trumpet are sometimes compared to practicing sports in terms of strength and stamina. Just like injuries may cause big problems to athletes, an injury could be devastating to a musician's career. With this taken into consideration, several questions come to my mind about which teaching methods that can be used to prevent injuries and what a teacher can do if the cause of damage is far advanced. The purpose of this study was to investigate the experiences of trumpet teachers regarding injuries related to trumpet playing and to research how the teachers' experiences and knowledge in the subject are reflected in their own pedagogical work. This study also aimed to investigate how trumpet teachers think about methods that they believe can be used in rehabilitation of injuries. Five trumpet teachers were interviewed in a series of semi-structured interviews. Despite their own experience of physical problems, the results showed that the informants did not experience that injuries related to trumpet playing are common. The informants mentioned the importance of introducing a proper playing technique, planning the practicing and promoting a healthy lifestyle as methods for injury prevention. The results also showed that injuries and injury prevention were not discussed in their education and that injuries are discussed to a small extent in the teaching staff. This despite that the informants find the conversation between colleagues and musicians as one of the most important sources of knowledge. Finally, the study indicates a need for further research on methods which can be used in the rehabilitation of injuries related to trumpet playing.}},
 author    = {{Wååg, Joel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Man får fråga sig fram": Fem trumpetlärares erfarenheter av skador relaterade till trumpetspel}},
 year     = {{2021}},
}