Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Har du gjort gehörsläxan? En kvalitativ studie om övningsmetodik kopplat till ämnet gehör

Lindblad, André LU ; Bokros, Andreas and Meyer, Erik (2023) LAMP72 20231
Malmö Academy of Music
Abstract
‘Have you completed the ear training homework?’ is a qualitative interview study on teachers’ and students’ thoughts about ear training. In the study, 7 students and 6 teachers from different forms and levels of education were interviewed. The research questions of the study address topics such as how ear training exercises and strategies can be translated from the classroom to the practice room, students ́ possibilities for self-dependent practicing, and what attitudes teachers and students have towards the subject of ear training. The study's results show that ear training exercises during lessons develop students' metacognitive skills when the teacher shares their own thought process. Results also indicate that time constraints or... (More)
‘Have you completed the ear training homework?’ is a qualitative interview study on teachers’ and students’ thoughts about ear training. In the study, 7 students and 6 teachers from different forms and levels of education were interviewed. The research questions of the study address topics such as how ear training exercises and strategies can be translated from the classroom to the practice room, students ́ possibilities for self-dependent practicing, and what attitudes teachers and students have towards the subject of ear training. The study's results show that ear training exercises during lessons develop students' metacognitive skills when the teacher shares their own thought process. Results also indicate that time constraints or overestimation of the students’ abilities are problematic in ear training lessons for various reasons. The results also show that there are many factors to consider when planning for ear training teaching, such as knowledge assessment, student influence, and clarity in teaching, which all affect the lesson's design. (Less)
Abstract (Swedish)
”Har du gjort gehörsläxan?” är en kvalitativ intervjustudie om lärare och elevers tankar kring gehörslära. I studien har 7 elever och 6 lärare på olika utbildningsformer intervjuats. Studiens forskningsfrågor behandlar ämnen såsom hur gehörsövningar och -strategier kan översättas från lektionssalen till övningsrummet, vilka faktorer som påverkar elevernas möjlighet till enskild övning, samt vilka attityder lärare och elever har till ämnet. Studiens resultat visar att gehörsövning under lektionstid utvecklar elevers metakognitiva kunskaper om läraren delar med sig av sin tankeprocess. Resultatet visar även att tidsbrist eller överskattning av elevers gehörsförmåga är problematiskt av olika anledningar. Resultatet kommer även fram till att... (More)
”Har du gjort gehörsläxan?” är en kvalitativ intervjustudie om lärare och elevers tankar kring gehörslära. I studien har 7 elever och 6 lärare på olika utbildningsformer intervjuats. Studiens forskningsfrågor behandlar ämnen såsom hur gehörsövningar och -strategier kan översättas från lektionssalen till övningsrummet, vilka faktorer som påverkar elevernas möjlighet till enskild övning, samt vilka attityder lärare och elever har till ämnet. Studiens resultat visar att gehörsövning under lektionstid utvecklar elevers metakognitiva kunskaper om läraren delar med sig av sin tankeprocess. Resultatet visar även att tidsbrist eller överskattning av elevers gehörsförmåga är problematiskt av olika anledningar. Resultatet kommer även fram till att det finns mycket att ta hänsyn till vid planerandet av gehörsundervisning där kunskapsmätning, elevinflytande och tydlighet i undervisningen kommer att kompromissas och påverka undervisningens utformning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindblad, André LU ; Bokros, Andreas and Meyer, Erik
supervisor
organization
course
LAMP72 20231
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Gehör, Metakognition, Musik, Musiklära, Transkribering, Övning, Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik, Ear training, Metacognition, Music, Music theory, Practice, Transcription, Educational Science, Music Education
language
Swedish
id
9130271
date added to LUP
2023-06-27 09:37:14
date last changed
2023-06-27 09:37:14
@misc{9130271,
 abstract   = {{‘Have you completed the ear training homework?’ is a qualitative interview study on teachers’ and students’ thoughts about ear training. In the study, 7 students and 6 teachers from different forms and levels of education were interviewed. The research questions of the study address topics such as how ear training exercises and strategies can be translated from the classroom to the practice room, students ́ possibilities for self-dependent practicing, and what attitudes teachers and students have towards the subject of ear training. The study's results show that ear training exercises during lessons develop students' metacognitive skills when the teacher shares their own thought process. Results also indicate that time constraints or overestimation of the students’ abilities are problematic in ear training lessons for various reasons. The results also show that there are many factors to consider when planning for ear training teaching, such as knowledge assessment, student influence, and clarity in teaching, which all affect the lesson's design.}},
 author    = {{Lindblad, André and Bokros, Andreas and Meyer, Erik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Har du gjort gehörsläxan? En kvalitativ studie om övningsmetodik kopplat till ämnet gehör}},
 year     = {{2023}},
}