Advanced

Rapport om LTH:s SI-verksamhet vid gymnasiet 2011/12-2013/14

Malm, Joakim LU ; Mörner, Lise-Lotte LU and Bryngfors, Leif LU (2015) In SI:10
Abstract (Swedish)
”Supplemental Instruction” (SI) introducerades vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) 1994. SI-verksamheten utvecklades vid Kansas Universitet i USA som ett kostnadseffektivt sätt att komma till rätta med den dåliga studentgenomströmningen vid vissa utbildningar på universitet/högskolor. SI är som framgår av det engelska namnet ett komplement till den ordinarie undervisningen. Tanken med SI är att inlärningen av ett ämne förstärks genom utbyte av tankar och idéer mellan studenterna. SI sker i möten om ca 5-15 studenter där diskussionen leds av en äldre student. Den äldre studenten skall inte agera lärare utan hjälpa till att klargöra svåra frågeställningar inom ämnet genom att ställa frågor, vara bollplank, initiera arbeten i smågrupper och... (More)
”Supplemental Instruction” (SI) introducerades vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) 1994. SI-verksamheten utvecklades vid Kansas Universitet i USA som ett kostnadseffektivt sätt att komma till rätta med den dåliga studentgenomströmningen vid vissa utbildningar på universitet/högskolor. SI är som framgår av det engelska namnet ett komplement till den ordinarie undervisningen. Tanken med SI är att inlärningen av ett ämne förstärks genom utbyte av tankar och idéer mellan studenterna. SI sker i möten om ca 5-15 studenter där diskussionen leds av en äldre student. Den äldre studenten skall inte agera lärare utan hjälpa till att klargöra svåra frågeställningar inom ämnet genom att ställa frågor, vara bollplank, initiera arbeten i smågrupper och koordinera presentationer av slutsatser. Den äldre studenten genomgår en inledande SI-ledarutbildning där denne får verktyg att använda under sin sejour som SI-ledare.

SI vid LTH har framförallt applicerats på inledande kurser för nya studenter som ett sätt att komma till rätta med dålig genomströmning. Ett annat viktigt skäl till användningen av SI vid studiestart är att överbrygga skillnader i studiesätt mellan gymnasium och högskola. De goda erfarenheterna med SI metodiken har gjort att LTH sett denna som ett medel att öka kontaktytorna med gymnasieskolor i Skåne. Detta inleddes som ett projekt under hösten 2007 mellan sju skånska gymnasieskolor och LTH där studenter från LTH varit SI-ledare för elever på gymnasieskolorna i naturvetenskapliga ämnen. Projektet föll väl ut under detta prövoår och samarbetet har idag permanentats. Antalet gymnasieskolor har utökats och idag är elva skånska gymnasieskolor med i samarbetet tillsammans med LTH. Denna rapport är en utvärdering av verksamheten under tre läsår 2011/12-2013/14.

Rapporten visar att SI-verksamheten på gymnasiet i stort fungerat bra under de tre läsåren. SI-ledarna och eleverna får vanligen en mycket god och lättsam relation där man närmar sig ämnets svårigheter utifrån elevernas önskemål. Det verkar som de flesta eleverna uppskattar SI-mötena och att de känner att de får en god förståelse för de problem de gått igenom. De berörda lärarna på skolan verkar känna att SI-mötena verkligen kompletterar ordinarie undervisning med värden som samarbete och diskussion mellan elever kring ämnet samt att hinna gå djupare på olika ämnesområden. Likaså verkar flera lärare uppskatta att deras elever får intryck av högre utbildning via SI-ledarna. . SI-ledarna känner överlag att de utvecklar sin förmåga att leda och hantera grupper samt att deras självförtroende och förmåga att prata inför andra stärkts. SI-gruppen vid LTH till sist känner både att man fått en god kontakt med de gymnasieskolor man samarbetar med och att eleverna på skolorna fått en god inblick i högre studier via SI-ledarna. Den huvudsakliga framtida utmaningen för SI-verksamheten är att stärka förankringen av denna på skolan – hos berörda lärare, skolans ledning, men också hos skolans elever. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Supplemental Instruction Samverkansinlärning LTH Gymnasiet
categories
Higher Education
in
SI:10
pages
116 pages
publisher
Lund University (Media-Tryck)
ISBN
978-91-637-7241-2
language
Swedish
LU publication?
yes
id
00732122-5223-4745-9f57-0fcea5a8f8b0 (old id 5471844)
date added to LUP
2015-06-11 12:54:14
date last changed
2018-11-21 20:56:19
@techreport{00732122-5223-4745-9f57-0fcea5a8f8b0,
 abstract   = {”Supplemental Instruction” (SI) introducerades vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) 1994. SI-verksamheten utvecklades vid Kansas Universitet i USA som ett kostnadseffektivt sätt att komma till rätta med den dåliga studentgenomströmningen vid vissa utbildningar på universitet/högskolor. SI är som framgår av det engelska namnet ett komplement till den ordinarie undervisningen. Tanken med SI är att inlärningen av ett ämne förstärks genom utbyte av tankar och idéer mellan studenterna. SI sker i möten om ca 5-15 studenter där diskussionen leds av en äldre student. Den äldre studenten skall inte agera lärare utan hjälpa till att klargöra svåra frågeställningar inom ämnet genom att ställa frågor, vara bollplank, initiera arbeten i smågrupper och koordinera presentationer av slutsatser. Den äldre studenten genomgår en inledande SI-ledarutbildning där denne får verktyg att använda under sin sejour som SI-ledare.<br/><br>
SI vid LTH har framförallt applicerats på inledande kurser för nya studenter som ett sätt att komma till rätta med dålig genomströmning. Ett annat viktigt skäl till användningen av SI vid studiestart är att överbrygga skillnader i studiesätt mellan gymnasium och högskola. De goda erfarenheterna med SI metodiken har gjort att LTH sett denna som ett medel att öka kontaktytorna med gymnasieskolor i Skåne. Detta inleddes som ett projekt under hösten 2007 mellan sju skånska gymnasieskolor och LTH där studenter från LTH varit SI-ledare för elever på gymnasieskolorna i naturvetenskapliga ämnen. Projektet föll väl ut under detta prövoår och samarbetet har idag permanentats. Antalet gymnasieskolor har utökats och idag är elva skånska gymnasieskolor med i samarbetet tillsammans med LTH. Denna rapport är en utvärdering av verksamheten under tre läsår 2011/12-2013/14.<br/><br>
Rapporten visar att SI-verksamheten på gymnasiet i stort fungerat bra under de tre läsåren. SI-ledarna och eleverna får vanligen en mycket god och lättsam relation där man närmar sig ämnets svårigheter utifrån elevernas önskemål. Det verkar som de flesta eleverna uppskattar SI-mötena och att de känner att de får en god förståelse för de problem de gått igenom. De berörda lärarna på skolan verkar känna att SI-mötena verkligen kompletterar ordinarie undervisning med värden som samarbete och diskussion mellan elever kring ämnet samt att hinna gå djupare på olika ämnesområden. Likaså verkar flera lärare uppskatta att deras elever får intryck av högre utbildning via SI-ledarna. . SI-ledarna känner överlag att de utvecklar sin förmåga att leda och hantera grupper samt att deras självförtroende och förmåga att prata inför andra stärkts. SI-gruppen vid LTH till sist känner både att man fått en god kontakt med de gymnasieskolor man samarbetar med och att eleverna på skolorna fått en god inblick i högre studier via SI-ledarna. Den huvudsakliga framtida utmaningen för SI-verksamheten är att stärka förankringen av denna på skolan – hos berörda lärare, skolans ledning, men också hos skolans elever.},
 author    = {Malm, Joakim and Mörner, Lise-Lotte and Bryngfors, Leif},
 institution = {Lund University (Media-Tryck)},
 isbn     = {978-91-637-7241-2},
 keyword   = {Supplemental Instruction Samverkansinlärning LTH Gymnasiet},
 language   = {swe},
 pages    = {116},
 series    = {SI:10},
 title    = {Rapport om LTH:s SI-verksamhet vid gymnasiet 2011/12-2013/14},
 year     = {2015},
}