Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Problematisk grammatik i målspråket (L2): Vad är värdet av översättning från modersmål till målspråk som språkfärdighetsträning?

Källkvist, Marie LU orcid (2009) Grammatik i Fokus, 2009
Abstract (Swedish)
Det här föredraget rapporterar resultat från ett postdoc-projekt som undersökte värdet av översättning från modersmålet (L1: svenska) till målspråket (L2: engelska) för utvecklingen av språkfärdigheten hos studenter som läste engelska på universitetets A-nivå. Med språkfärdighet menas här studenters förmåga att på ett korrekt sätt använda vissa grammatiska strukturer i L2 som visat sig särskilt problematiska för svensktalande inlärare av engelska.Följande frågeställningar stod i fokus för studien:1. Blir studenter som övar språkfärdighet genom översättning från L1 till L2 bättre på att använda problematiska strukturer i L2 när de a) översätter från L1 till L2, och när de b) skriver fritt direkt på... (More)
Det här föredraget rapporterar resultat från ett postdoc-projekt som undersökte värdet av översättning från modersmålet (L1: svenska) till målspråket (L2: engelska) för utvecklingen av språkfärdigheten hos studenter som läste engelska på universitetets A-nivå. Med språkfärdighet menas här studenters förmåga att på ett korrekt sätt använda vissa grammatiska strukturer i L2 som visat sig särskilt problematiska för svensktalande inlärare av engelska.Följande frågeställningar stod i fokus för studien:1. Blir studenter som övar språkfärdighet genom översättning från L1 till L2 bättre på att använda problematiska strukturer i L2 när de a) översätter från L1 till L2, och när de b) skriver fritt direkt på L2?2. Blir studenter som gör grammatikövningar på L2 (dvs ingen översättning alls) bättre på att använda problematiska strukturer i L2 när de a) översätter från L1 till L2, och när de b) skriver fritt direkt på L2?3. Vilken effekt har översättningsövningar på klassrumsinteraktionen (mellan studenter och lärare)?4. Vilken effekt har grammatikövningar direkt på L2 (dvs. luckövningar och transformationsövningar) på klassrumsinteraktionen (mellan lärare och studenter)?5. Vilken typ av övning anser studenterna vara bäst för att förbättra deras språkfärdighet?Resultat gällande fråga 1-4 kommer att kortfattat presenteras:Fråga 1: studenterna (N=15) som övade språkfärdighet genom översättningsövningar blev något bättre i att använda målstrukturerna rätt när de översatte än de studenter (N=15) som inte använde översättning.Fråga 2: studenterna (N=15) som övade språkfärdighet genom övningar direkt på L2 blev bättre i att använda målstrukturerna rätt när de skrev fritt direkt på L2 än de studenter som använde översättning.Fråga 3: Översättningsövningar leder till mer interaktion i form av frågor från studenterna till läraren.Fråga 4: Grammatikövningarna direkt på L2 leder till mindre interaktion i form av betydligt färre frågor från studenterna till läraren.Presentationen avslutas med att resultaten tolkas för att kunna bedöma värdet av översättning från L1 till L2 för språkfärdighetsträning i universitetsklassrummet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to conference
publication status
published
subject
keywords
SoTL
categories
Higher Education
conference name
Grammatik i Fokus, 2009
conference dates
2009-02-05 - 2009-02-06
language
Swedish
LU publication?
yes
id
ce3490fa-5e70-492d-afde-00257874a136 (old id 1278071)
date added to LUP
2016-04-04 13:21:20
date last changed
2019-03-08 03:20:43
@misc{ce3490fa-5e70-492d-afde-00257874a136,
 abstract   = {Det här föredraget rapporterar resultat från ett postdoc-projekt som undersökte värdet av översättning från modersmålet (L1: svenska) till målspråket (L2: engelska) för utvecklingen av språkfärdigheten hos studenter som läste engelska på universitetets A-nivå. Med språkfärdighet menas här studenters förmåga att på ett korrekt sätt använda vissa grammatiska strukturer i L2 som visat sig särskilt problematiska för svensktalande inlärare av engelska.<br/><br>
<br/><br>
Följande frågeställningar stod i fokus för studien:<br/><br>
<br/><br>
1.	Blir studenter som övar språkfärdighet genom översättning från L1 till L2 bättre på att använda problematiska strukturer i L2 när de a) översätter från L1 till L2, och när de b) skriver fritt direkt på L2?<br/><br>
<br/><br>
2.	Blir studenter som gör grammatikövningar på L2 (dvs ingen översättning alls) bättre på att använda problematiska strukturer i L2 när de a) översätter från L1 till L2, och när de b) skriver fritt direkt på L2?<br/><br>
<br/><br>
3.	Vilken effekt har översättningsövningar på klassrumsinteraktionen (mellan studenter och lärare)?<br/><br>
<br/><br>
4.	Vilken effekt har grammatikövningar direkt på L2 (dvs. luckövningar och transformationsövningar) på klassrumsinteraktionen (mellan lärare och studenter)?<br/><br>
<br/><br>
5.	Vilken typ av övning anser studenterna vara bäst för att förbättra deras språkfärdighet?<br/><br>
<br/><br>
Resultat gällande fråga 1-4 kommer att kortfattat presenteras: <br/><br>
<br/><br>
Fråga 1: studenterna (N=15) som övade språkfärdighet genom översättningsövningar blev något bättre i att använda målstrukturerna rätt när de översatte än de studenter (N=15) som inte använde översättning. <br/><br>
<br/><br>
Fråga 2: studenterna (N=15) som övade språkfärdighet genom övningar direkt på L2 blev bättre i att använda målstrukturerna rätt när de skrev fritt direkt på L2 än de studenter som använde översättning.<br/><br>
<br/><br>
Fråga 3: Översättningsövningar leder till mer interaktion i form av frågor från studenterna till läraren. <br/><br>
<br/><br>
Fråga 4: Grammatikövningarna direkt på L2 leder till mindre interaktion i form av betydligt färre frågor från studenterna till läraren.<br/><br>
<br/><br>
Presentationen avslutas med att resultaten tolkas för att kunna bedöma värdet av översättning från L1 till L2 för språkfärdighetsträning i universitetsklassrummet.},
 author    = {Källkvist, Marie},
 language   = {swe},
 title    = {Problematisk grammatik i målspråket (L2): Vad är värdet av översättning från modersmål till målspråk som språkfärdighetsträning?},
 year     = {2009},
}