Advanced

What’s in it for me? Co-creation mellan studenter, lärare och bibliotekarier i skapandet av e-lärojekt

Ahlgren, Lina LU ; Grandsjö, Linda LU and Nilsson, Annika LU (2018) Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens 2017 p.12-19
Abstract (Swedish)
De senaste åren har medskapande och e-lärande inom högre utbildning uppmärksammats i den pedagogiska diskursen. Forskning visar att studenters möjlighet att själv påverka undervisningens form och innehåll kan leda till ökat engagemang och bättre djupinlärning. Medskapande kan vara ett sätt att nå dit.I detta paper presenteras ett skandinaviskt utvecklingsprojekt med målsättning att stötta studenternas självständiga informationshantering och lärprocess. Lärare, studenter och bibliotekarier vid universiteten i Lund, Århus och Bergen har tillsammans utvecklat aktiverande e-lärobjekt som i en ämneskontext stödjer studenterna i deras förståelse för och användning av informationskompetens. Informationskompetens kan kort beskrivas som förmågan... (More)
De senaste åren har medskapande och e-lärande inom högre utbildning uppmärksammats i den pedagogiska diskursen. Forskning visar att studenters möjlighet att själv påverka undervisningens form och innehåll kan leda till ökat engagemang och bättre djupinlärning. Medskapande kan vara ett sätt att nå dit.I detta paper presenteras ett skandinaviskt utvecklingsprojekt med målsättning att stötta studenternas självständiga informationshantering och lärprocess. Lärare, studenter och bibliotekarier vid universiteten i Lund, Århus och Bergen har tillsammans utvecklat aktiverande e-lärobjekt som i en ämneskontext stödjer studenterna i deras förståelse för och användning av informationskompetens. Informationskompetens kan kort beskrivas som förmågan att finna, använda och kritiskt förhålla sig till information. Att arbeta med e-lärobjekt har varit naturligt då e-lärande ökar studenternas flexibilitet i tid och rum och kan användas för att skapa aktivitet i och utanför klassrummet.Medskapande har varit dominerande i projektet för att fånga upp vilka aspekter av informationskompetens som studenter behöver fördjupad förståelse av. De tre aktörernas olika infallsvinklar har möjliggjort skapandet av e-lärobjekt som är ämnesrelevanta, integrerade i utbildningen samt möter studenternas verkliga behov.Utifrån erfarenheter från utvecklingsprojektet och aktuell forskning exemplifierar och problematiserar vi några av de fördelar och utmaningar medskapande kan ge upphov till. Vad ger medskapande för mervärde och för vem? Är alla välkomna som medskapare? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; and
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
Co-creation, Medskapande, Samarbete, Bibliotekarie, Bibliotek, Lärare, Studenter, Informationskompet, Pedagogik
categories
Higher Education
host publication
Om samverkan, mångfald och mellanmänskliga möten. : Proceedings från Lunds Universitets Pedagogiska Utvecklingskonferens 2017 - Proceedings från Lunds Universitets Pedagogiska Utvecklingskonferens 2017
pages
7 pages
conference name
Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens 2017
conference location
Lund, Sweden
conference dates
2017-11-23 - 2017-11-23
ISBN
978-91-88473-97-4
language
Swedish
LU publication?
yes
id
13dfcc8f-2fa1-4a8b-9372-640acb383343
alternative location
https://www.ahu.lu.se/fileadmin/user_upload/ahu/PDF/Proceedings_fra__n_Lunds_Universitets_Pedagogiska_Utvecklingskonferens_2017.pdf
date added to LUP
2019-04-03 11:29:55
date last changed
2019-04-03 13:20:49
@inproceedings{13dfcc8f-2fa1-4a8b-9372-640acb383343,
 abstract   = {De senaste åren har medskapande och e-lärande inom högre utbildning uppmärksammats i den pedagogiska diskursen. Forskning visar att studenters möjlighet att själv påverka undervisningens form och innehåll kan leda till ökat engagemang och bättre djupinlärning. Medskapande kan vara ett sätt att nå dit.I detta paper presenteras ett skandinaviskt utvecklingsprojekt med målsättning att stötta studenternas självständiga informationshantering och lärprocess. Lärare, studenter och bibliotekarier vid universiteten i Lund, Århus och Bergen har tillsammans utvecklat aktiverande e-lärobjekt som i en ämneskontext stödjer studenterna i deras förståelse för och användning av informationskompetens. Informationskompetens kan kort beskrivas som förmågan att finna, använda och kritiskt förhålla sig till information. Att arbeta med e-lärobjekt har varit naturligt då e-lärande ökar studenternas flexibilitet i tid och rum och kan användas för att skapa aktivitet i och utanför klassrummet.Medskapande har varit dominerande i projektet för att fånga upp vilka aspekter av informationskompetens som studenter behöver fördjupad förståelse av. De tre aktörernas olika infallsvinklar har möjliggjort skapandet av e-lärobjekt som är ämnesrelevanta, integrerade i utbildningen samt möter studenternas verkliga behov.Utifrån erfarenheter från utvecklingsprojektet och aktuell forskning exemplifierar och problematiserar vi några av de fördelar och utmaningar medskapande kan ge upphov till. Vad ger medskapande för mervärde och för vem? Är alla välkomna som medskapare?},
 author    = {Ahlgren, Lina and Grandsjö, Linda and Nilsson, Annika},
 booktitle  = {Om samverkan, mångfald och mellanmänskliga möten. : Proceedings från Lunds Universitets Pedagogiska Utvecklingskonferens 2017},
 isbn     = {978-91-88473-97-4},
 language   = {swe},
 pages    = {12--19},
 title    = {What’s in it for me? Co-creation mellan studenter, lärare och bibliotekarier i skapandet av e-lärojekt},
 url     = {https://www.ahu.lu.se/fileadmin/user_upload/ahu/PDF/Proceedings_fra__n_Lunds_Universitets_Pedagogiska_Utvecklingskonferens_2017.pdf},
 year     = {2018},
}