Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Motorfordonsförares väjningsbeteende gentemot cyklande

Pauna, Jutta LU ; Hydén, Christer LU and Svensson, Åse LU (2009) In Bulletin 244 / 3000 Bulletin 244 / 3000.
Abstract
Under hösten 2008 genomfördes fältstudier i projektet Motorfordonsförares väjningsbeteende gentemot cyklande. Denna rapport utgör en redovisning av projektet och dess resultat. Syftet med projektet har varit att vid interaktioner mellan motorfordonsförare och cyklande studera de inblandades

väjningsbeteende vid olika utformningar av cyklandes passage över gator. Fältstudierna har genomförts i form av observationsstudier i 10 kommuner i södra och mellersta Sverige. Väjningsbeteendet har studerats vid cykelöverfarter och cykelpassager som inte är upphöjda eller gjorda på ett underlag med en annan färg eller ett annat material än gatan i övrigt. Fokus har varit att studera vilken påverkan placeringen av ett eventuellt... (More)
Under hösten 2008 genomfördes fältstudier i projektet Motorfordonsförares väjningsbeteende gentemot cyklande. Denna rapport utgör en redovisning av projektet och dess resultat. Syftet med projektet har varit att vid interaktioner mellan motorfordonsförare och cyklande studera de inblandades

väjningsbeteende vid olika utformningar av cyklandes passage över gator. Fältstudierna har genomförts i form av observationsstudier i 10 kommuner i södra och mellersta Sverige. Väjningsbeteendet har studerats vid cykelöverfarter och cykelpassager som inte är upphöjda eller gjorda på ett underlag med en annan färg eller ett annat material än gatan i övrigt. Fokus har varit att studera vilken påverkan placeringen av ett eventuellt väjningspliktsmärke riktat mot motorfordon har för trafikanterna vid

väjningssituationer. Vi kan konstatera att andelen motorfordonsförare som lämnar företräde för cyklande är generellt relativt hög, ca 58 %. Vi har även sett att en större andel av motorfordonsförare lämnar företräde för cyklande vid cykelöverfarter än vid cykelpassager. Väjningspliktsmärkets

placering vid en cykelöverfart/-passage påverkar motorfordonsförares väjningsbeteende. Resultaten skiljer sig dock åt mellan olika korsningstyper. Gemensamt för de studerade platserna är att motorfordonsförares väjningsbenägenhet är högre ju lägre hastighet ett motorfordon har före ett interaktionstillfälle med cyklande. Vi kan även se att gåendes närvaro vid interaktion mellan cyklade och motorfordonsförare påverkar signifikant motorfordonsförares väjningsbeteende. (Less)
Abstract (Swedish)
Under hösten 2008 genomfördes fältstudier i projektet Motorfordonsförares väjningsbeteende gentemot cyklande. Denna rapport utgör en redovisning av projektet och dess resultat. Syftet med projektet har varit att vid interaktioner mellan motorfordonsförare och cyklande studera de inblandades väjningsbeteende vid olika utformningar av cyklandes passage över gator. Fältstudierna har genomförts i form av observationsstudier i 10 kommuner i södra och mellersta Sverige. Väjningsbeteendet har studerats vid cykelöverfarter och cykelpassager som inte är upphöjda eller gjorda på ett underlag med en annan färg eller ett annat material än gatan i övrigt. Fokus har varit att studera vilken ... (More)
Under hösten 2008 genomfördes fältstudier i projektet Motorfordonsförares väjningsbeteende gentemot cyklande. Denna rapport utgör en redovisning av projektet och dess resultat. Syftet med projektet har varit att vid interaktioner mellan motorfordonsförare och cyklande studera de inblandades väjningsbeteende vid olika utformningar av cyklandes passage över gator. Fältstudierna har genomförts i form av observationsstudier i 10 kommuner i södra och mellersta Sverige. Väjningsbeteendet har studerats vid cykelöverfarter och cykelpassager som inte är upphöjda eller gjorda på ett underlag med en annan färg eller ett annat material än gatan i övrigt. Fokus har varit att studera vilken påverkan placeringen av ett eventuellt väjningspliktsmärke riktat mot motorfordon har för trafikanterna vid väjningssituationer. Vi kan konstatera att andelen motorfordonsförare som lämnar företräde för cyklande är generellt relativt hög, ca 58 %. Vi har även sett att en större andel av motorfordonsförare lämnar företräde för cyklande vid cykelöverfarter än vid cykelpassager. Väjningspliktsmärkets placering vid en cykelöverfart/-passage påverkar motorfordonsförares väjningsbeteende. Resultaten skiljer sig dock åt mellan olika korsningstyper. Gemensamt för de studerade platserna är att motorfordonsförares väjningsbenägenhet är högre ju lägre hastighet ett motorfordon har före ett interaktionstillfälle med cyklande. Vi kan även se att gåendes närvaro vid interaktion mellan cyklade och motorfordonsförare påverkar signifikant motorfordonsförares väjningsbeteende. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Cirkulationsplats, cykelpassage, cyklande, cykelöverfart, gående, korsning, motorfordonsförare, sträcka, väjningsbeteende, väjningslinje, väjningspliktsmärke, väjningsregler, övergångsställe., Cirkulationsplats, cykelpassage, cykelöverfart, cykel, bil, motorfordonsförare, Gående, korsning, sträcka, väjningsbeteende, Väjning, övergångsställe, hastighet
in
Bulletin 244 / 3000
volume
Bulletin 244 / 3000
pages
95 pages
publisher
Lund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Traffic and Roads, Lund, Sweden
report number
Bulletin 244 / 3000
ISSN
1653-1930
language
Swedish
LU publication?
yes
id
5570cf4d-4263-4ca3-954d-511474cfbfe9 (old id 1459040)
date added to LUP
2016-04-01 14:09:50
date last changed
2019-02-13 11:37:23
@techreport{5570cf4d-4263-4ca3-954d-511474cfbfe9,
 abstract   = {Under hösten 2008 genomfördes fältstudier i projektet Motorfordonsförares väjningsbeteende gentemot cyklande. Denna rapport utgör en redovisning av projektet och dess resultat. Syftet med projektet har varit att vid interaktioner mellan motorfordonsförare och cyklande studera de inblandades<br/><br>
väjningsbeteende vid olika utformningar av cyklandes passage över gator. Fältstudierna har genomförts i form av observationsstudier i 10 kommuner i södra och mellersta Sverige. Väjningsbeteendet har studerats vid cykelöverfarter och cykelpassager som inte är upphöjda eller gjorda på ett underlag med en annan färg eller ett annat material än gatan i övrigt. Fokus har varit att studera vilken påverkan placeringen av ett eventuellt väjningspliktsmärke riktat mot motorfordon har för trafikanterna vid<br/><br>
väjningssituationer. Vi kan konstatera att andelen motorfordonsförare som lämnar företräde för cyklande är generellt relativt hög, ca 58 %. Vi har även sett att en större andel av motorfordonsförare lämnar företräde för cyklande vid cykelöverfarter än vid cykelpassager. Väjningspliktsmärkets<br/><br>
placering vid en cykelöverfart/-passage påverkar motorfordonsförares väjningsbeteende. Resultaten skiljer sig dock åt mellan olika korsningstyper. Gemensamt för de studerade platserna är att motorfordonsförares väjningsbenägenhet är högre ju lägre hastighet ett motorfordon har före ett interaktionstillfälle med cyklande. Vi kan även se att gåendes närvaro vid interaktion mellan cyklade och motorfordonsförare påverkar signifikant motorfordonsförares väjningsbeteende.},
 author    = {Pauna, Jutta and Hydén, Christer and Svensson, Åse},
 institution = {Lund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Traffic and Roads, Lund, Sweden},
 issn     = {1653-1930},
 language   = {swe},
 number    = {Bulletin 244 / 3000},
 series    = {Bulletin 244 / 3000},
 title    = {Motorfordonsförares väjningsbeteende gentemot cyklande},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/3820928/1459058.pdf},
 volume    = {Bulletin 244 / 3000},
 year     = {2009},
}