Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Miljöföreläsningar med simulerad klimatkonferens i elektronikundervisning

Cijvat, Pieternella LU and Lundin, Richard LU (2009) Lunds universitets utvecklingskonferens, 2009 p.185-192
Abstract (Swedish)
Kursen ”Ingenjörsmässig analys” ges för årskurs tre på elektroteknikprogrammet. Kursen är obligatorisk och kursmålen är av övergripande karaktär. Teknologerna ska tränas i att arbeta i grupp, söka information, redovisa skriftligt och presentera muntligt.

Kursen består av två delar, en projektdel och en föreläsningsdel. Under projektdelen arbetar teknologerna i grupper om fyra med olika projekt i elektronik. Föreläsningsdelen består av sju stycken tvåtimmarsföreläsningar som ägnas åt miljökunskap. Vi kommer här endast behandla föreläsningsdelen.

Teknologerna fick i grupper om fyra i uppgift att analysera en miljöaspekt. Resultatet av analysen fick de sedan redovisa skriftligt på en A4-sida och dessutom muntligt inför hela... (More)
Kursen ”Ingenjörsmässig analys” ges för årskurs tre på elektroteknikprogrammet. Kursen är obligatorisk och kursmålen är av övergripande karaktär. Teknologerna ska tränas i att arbeta i grupp, söka information, redovisa skriftligt och presentera muntligt.

Kursen består av två delar, en projektdel och en föreläsningsdel. Under projektdelen arbetar teknologerna i grupper om fyra med olika projekt i elektronik. Föreläsningsdelen består av sju stycken tvåtimmarsföreläsningar som ägnas åt miljökunskap. Vi kommer här endast behandla föreläsningsdelen.

Teknologerna fick i grupper om fyra i uppgift att analysera en miljöaspekt. Resultatet av analysen fick de sedan redovisa skriftligt på en A4-sida och dessutom muntligt inför hela klassen. Detta innebar att kursen fick inslag av deltagarundervisning.

Den sista föreläsningen genomfördes ett rollspel som simulerade förhandlingar i FN:s klimatorgan (UNFCCC). Teknologerna fick i grupper om fyra representera olika länders regeringar. En grupp fick representera FN:s generalsekretariat och en annan fick representera FN:s klimatpanel (IPCC). En grupp var ”journalister”. Denna grupp videofilmade och fotograferade under konferensen. Efter konferensen skrev de en kort tidningsartikel.

Varje föreläsning gavs en A4-sida med frågor ut. Under föreläsningen gavs svaren på dessa frågor. I början av nästa föreläsning genomfördes en skriftlig dugga under vilken varje teknolog fick svara på tre av dessa frågor.

Föreläsningarna handlade om såväl allmän miljökunskap som specifik miljökunskap kopplad till elektronik. Vår idé för att skapa god inlärning var att aktivera studenterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
undervisning, hållbar utveckling, SoTL
categories
Higher Education
host publication
Proceedings Utvecklingskonferens 09
editor
Sonesson, Anders and Amnér, Gunilla
pages
8 pages
publisher
Lednings- och kompetensutveckling/CED
conference name
Lunds universitets utvecklingskonferens, 2009
conference location
Lund, Sweden
conference dates
2009-09-24 - 2009-09-24
ISBN
978-91-977974-2-9
language
Swedish
LU publication?
yes
id
96fea2b7-331c-48cc-aeb6-36ee41af6208 (old id 1530751)
alternative location
http://www.lu.se/lup/publication/4622687
date added to LUP
2016-04-04 10:23:05
date last changed
2018-11-21 20:58:27
@inproceedings{96fea2b7-331c-48cc-aeb6-36ee41af6208,
 abstract   = {Kursen ”Ingenjörsmässig analys” ges för årskurs tre på elektroteknikprogrammet. Kursen är obligatorisk och kursmålen är av övergripande karaktär. Teknologerna ska tränas i att arbeta i grupp, söka information, redovisa skriftligt och presentera muntligt.<br/><br>
Kursen består av två delar, en projektdel och en föreläsningsdel. Under projektdelen arbetar teknologerna i grupper om fyra med olika projekt i elektronik. Föreläsningsdelen består av sju stycken tvåtimmarsföreläsningar som ägnas åt miljökunskap. Vi kommer här endast behandla föreläsningsdelen.<br/><br>
Teknologerna fick i grupper om fyra i uppgift att analysera en miljöaspekt. Resultatet av analysen fick de sedan redovisa skriftligt på en A4-sida och dessutom muntligt inför hela klassen. Detta innebar att kursen fick inslag av deltagarundervisning.<br/><br>
Den sista föreläsningen genomfördes ett rollspel som simulerade förhandlingar i FN:s klimatorgan (UNFCCC). Teknologerna fick i grupper om fyra representera olika länders regeringar. En grupp fick representera FN:s generalsekretariat och en annan fick representera FN:s klimatpanel (IPCC). En grupp var ”journalister”. Denna grupp videofilmade och fotograferade under konferensen. Efter konferensen skrev de en kort tidningsartikel.<br/><br>
Varje föreläsning gavs en A4-sida med frågor ut. Under föreläsningen gavs svaren på dessa frågor. I början av nästa föreläsning genomfördes en skriftlig dugga under vilken varje teknolog fick svara på tre av dessa frågor.<br/><br>
Föreläsningarna handlade om såväl allmän miljökunskap som specifik miljökunskap kopplad till elektronik. Vår idé för att skapa god inlärning var att aktivera studenterna.},
 author    = {Cijvat, Pieternella and Lundin, Richard},
 booktitle  = {Proceedings Utvecklingskonferens 09},
 editor    = {Sonesson, Anders and Amnér, Gunilla},
 isbn     = {978-91-977974-2-9},
 language   = {swe},
 pages    = {185--192},
 publisher  = {Lednings- och kompetensutveckling/CED},
 title    = {Miljöföreläsningar med simulerad klimatkonferens i elektronikundervisning},
 url     = {http://www.lu.se/lup/publication/4622687},
 year     = {2009},
}