Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att inspirera till akedemisk hederlighet i högre utbildning - lärarens roll

Aulin, Radhlinah LU and Jönsson, Karin LU (2009) Lunds universitets utvecklingskonferens, 2009 p.138-138
Abstract (Swedish)
Universitet har vanligen utvecklat etiska riktlinjer för undervisning, men dessa fokuserar ofta på att avskräcka från oärlighet genom upptäckt och bestraffning i stället för att uppmuntra till ett fruktbart beteende. Universitet, fakulteter, institutioner och lärare har ett stort ansvar för att sprida kunskap om akademisk hederlighet till sina studenter.

En internetbaserad enkätundersökning genomfördes bland lärare på tre olika program på LTH (Ekosystemteknik(W), Elektroteknik(E) respektive Industridesign(ID)) för att undersöka när och hur lärarna förmedlar kunskaper kring akademisk hederlighet till studenterna samt hur lärarna anser att studenterna bör få träning i att utveckla akademisk hederlighet jämfört med hur studenterna... (More)
Universitet har vanligen utvecklat etiska riktlinjer för undervisning, men dessa fokuserar ofta på att avskräcka från oärlighet genom upptäckt och bestraffning i stället för att uppmuntra till ett fruktbart beteende. Universitet, fakulteter, institutioner och lärare har ett stort ansvar för att sprida kunskap om akademisk hederlighet till sina studenter.

En internetbaserad enkätundersökning genomfördes bland lärare på tre olika program på LTH (Ekosystemteknik(W), Elektroteknik(E) respektive Industridesign(ID)) för att undersöka när och hur lärarna förmedlar kunskaper kring akademisk hederlighet till studenterna samt hur lärarna anser att studenterna bör få träning i att utveckla akademisk hederlighet jämfört med hur studenterna faktiskt tränas i det. Enkäten skickades ut till 65 lärare och svarsfrekvensen var 71%, 47% och 40% för W-, ID- respektive E-programmet.

Undersökningen visar en tydlig skillnad mellan de olika programmen. På W- och ID-programmen tar ca 40% av de svarande lärarna upp akademisk hederlighet vid kursintroduktionen, medan endast ca 10% på E-programmet gör det. På W-programmet behandlar 80% av lärarna ämnet i samband med att de introducerar övningar och uppgifter, medan motsvarande siffra för de andra programmen är endast ca 40%. W-lärarna utmärker sig också genom att en betydligt större andel påminner studenterna om vikten av akademisk hederlighet mer än en gång under kursen.

Många av lärarna anser att det vore bra om akademisk hederlighet gjordes till ett obligatoriskt element i programmet men samtidigt är det bara ett fåtal lärare som identifierar att studenterna får träning i akademisk hederlighet på detta sätt. I de fria kommentarerna tar en lärare upp vikten av en tydlig progression i kunskaperna om skrivande och referenshantering under programmets gång.

Undersökningen pekar på att det finns betydande skillnader i hur frågeställningar kring akademisk hederlighet hanteras inom olika program och därmed behov av åtgärder för en ökad gemensam förståelse av vad akademisk hederlighet innebär samt entydig kunskapsförmedlingen till studenterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
SoTL
categories
Higher Education
host publication
Proceedings utvecklingskonferens 09 Lunds Universitet
pages
138 - 138
conference name
Lunds universitets utvecklingskonferens, 2009
conference location
Lund, Sweden
conference dates
2009-09-24 - 2009-09-24
ISBN
978-91-977974-2-9
language
Swedish
LU publication?
yes
id
8e229d63-6d18-4e83-8dc5-bda8895fa314 (old id 1545764)
date added to LUP
2016-04-04 14:16:13
date last changed
2018-11-21 21:19:18
@inproceedings{8e229d63-6d18-4e83-8dc5-bda8895fa314,
 abstract   = {Universitet har vanligen utvecklat etiska riktlinjer för undervisning, men dessa fokuserar ofta på att avskräcka från oärlighet genom upptäckt och bestraffning i stället för att uppmuntra till ett fruktbart beteende. Universitet, fakulteter, institutioner och lärare har ett stort ansvar för att sprida kunskap om akademisk hederlighet till sina studenter. <br/><br>
En internetbaserad enkätundersökning genomfördes bland lärare på tre olika program på LTH (Ekosystemteknik(W), Elektroteknik(E) respektive Industridesign(ID)) för att undersöka när och hur lärarna förmedlar kunskaper kring akademisk hederlighet till studenterna samt hur lärarna anser att studenterna bör få träning i att utveckla akademisk hederlighet jämfört med hur studenterna faktiskt tränas i det. Enkäten skickades ut till 65 lärare och svarsfrekvensen var 71%, 47% och 40% för W-, ID- respektive E-programmet.<br/><br>
Undersökningen visar en tydlig skillnad mellan de olika programmen. På W- och ID-programmen tar ca 40% av de svarande lärarna upp akademisk hederlighet vid kursintroduktionen, medan endast ca 10% på E-programmet gör det. På W-programmet behandlar 80% av lärarna ämnet i samband med att de introducerar övningar och uppgifter, medan motsvarande siffra för de andra programmen är endast ca 40%. W-lärarna utmärker sig också genom att en betydligt större andel påminner studenterna om vikten av akademisk hederlighet mer än en gång under kursen.<br/><br>
Många av lärarna anser att det vore bra om akademisk hederlighet gjordes till ett obligatoriskt element i programmet men samtidigt är det bara ett fåtal lärare som identifierar att studenterna får träning i akademisk hederlighet på detta sätt. I de fria kommentarerna tar en lärare upp vikten av en tydlig progression i kunskaperna om skrivande och referenshantering under programmets gång.<br/><br>
Undersökningen pekar på att det finns betydande skillnader i hur frågeställningar kring akademisk hederlighet hanteras inom olika program och därmed behov av åtgärder för en ökad gemensam förståelse av vad akademisk hederlighet innebär samt entydig kunskapsförmedlingen till studenterna.},
 author    = {Aulin, Radhlinah and Jönsson, Karin},
 booktitle  = {Proceedings utvecklingskonferens 09 Lunds Universitet},
 isbn     = {978-91-977974-2-9},
 language   = {swe},
 pages    = {138--138},
 title    = {Att inspirera till akedemisk hederlighet i högre utbildning - lärarens roll},
 year     = {2009},
}