Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Pedagogisk Analys av kursen Nervsystemet och Rörelseapparaten (NOR) LÄK22 på läkarprogrammet

Christensson, Maria LU (2011)
Abstract (Swedish)
I min analys försöker jag ta reda på om kursplanen för NOR stämmer överens med principen för ”constructive alignment”. Jag har utgått från John Biggs och Catherine Tangs bok ”Teaching for Quality Learning at University” från 2007, där de redogör för vad ”constructive alignment” innebär och hur konceptet kan användas i praktiken för design av kursupplägg och undervisning. ”Constructive alignment” (”konstruktiv samordning”) går, kort beskrivet, ut på att de förväntade läranderesultaten för ett moment eller en kurs eller ett helt utbildningsprogram skall vara samordnade med undervisnings- och läraktiviterna, samt att examinationen skall återspegla respektive mäta om och hur väl de förväntade läranderesultaten har uppnåtts. Genom analysen... (More)
I min analys försöker jag ta reda på om kursplanen för NOR stämmer överens med principen för ”constructive alignment”. Jag har utgått från John Biggs och Catherine Tangs bok ”Teaching for Quality Learning at University” från 2007, där de redogör för vad ”constructive alignment” innebär och hur konceptet kan användas i praktiken för design av kursupplägg och undervisning. ”Constructive alignment” (”konstruktiv samordning”) går, kort beskrivet, ut på att de förväntade läranderesultaten för ett moment eller en kurs eller ett helt utbildningsprogram skall vara samordnade med undervisnings- och läraktiviterna, samt att examinationen skall återspegla respektive mäta om och hur väl de förväntade läranderesultaten har uppnåtts. Genom analysen framkom att det finns ett behov av att tydliggöra för studenterna hur kursmålen är kopplade till den slutliga examinationen, och att målen regelbundet under kursens gång diskuteras av lärare och kursledning tillsammans med studenterna. Utifrån principen för konstruktiv samordning bör de två stora läraktiviteterna på NOR -föreläsningar och PBL- kopplas starkare till lärandemålen och examinationen. Inom de yttre ramar som finns nu skulle föreläsningarna kunna utvecklas genom att göras mer interaktiva. En mer långsiktig utveckling skulle kunna vara att använda PBL- anpassade föreläsningar. PBL-aktiviteten på NOR uppfyller alla kriterier för studentaktivt lärande, men den bedöms inte och ges inte heller någon tyngd på den skriftliga examinationen. Ett förslag till bättre samordning mellan mål och examination skulle kunna vara att införa patientfall och/eller essäfrågor på det skriftliga provet. Jag tror vidare att olika inslag av formativ utvärdering och bedömning av studenternas lärandeprocess skulle kunna bidra till att minska gappet mellan förväntade läranderesultat, läraktiviteterna och den slutliga examinationen. Jag ger ett förslag på en läraktivitet där studenterna är aktiva och som skulle kunna hjälpa till att brygga över mellan nurvarande lärandemål och examination. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
unpublished
subject
keywords
SoTL, higher education, högskolepedagogik, läkarprogrammet
categories
Higher Education
pages
26 pages
publisher
[Publisher information missing]
language
Swedish
LU publication?
yes
id
fb7e8e48-92af-4010-b95b-52de6ef05f08 (old id 1790055)
date added to LUP
2016-04-04 13:14:22
date last changed
2018-11-21 21:12:50
@techreport{fb7e8e48-92af-4010-b95b-52de6ef05f08,
 abstract   = {I min analys försöker jag ta reda på om kursplanen för NOR stämmer överens med principen för ”constructive alignment”. Jag har utgått från John Biggs och Catherine Tangs bok ”Teaching for Quality Learning at University” från 2007, där de redogör för vad ”constructive alignment” innebär och hur konceptet kan användas i praktiken för design av kursupplägg och undervisning. ”Constructive alignment” (”konstruktiv samordning”) går, kort beskrivet, ut på att de förväntade läranderesultaten för ett moment eller en kurs eller ett helt utbildningsprogram skall vara samordnade med undervisnings- och läraktiviterna, samt att examinationen skall återspegla respektive mäta om och hur väl de förväntade läranderesultaten har uppnåtts. Genom analysen framkom att det finns ett behov av att tydliggöra för studenterna hur kursmålen är kopplade till den slutliga examinationen, och att målen regelbundet under kursens gång diskuteras av lärare och kursledning tillsammans med studenterna. Utifrån principen för konstruktiv samordning bör de två stora läraktiviteterna på NOR -föreläsningar och PBL- kopplas starkare till lärandemålen och examinationen. Inom de yttre ramar som finns nu skulle föreläsningarna kunna utvecklas genom att göras mer interaktiva. En mer långsiktig utveckling skulle kunna vara att använda PBL- anpassade föreläsningar. PBL-aktiviteten på NOR uppfyller alla kriterier för studentaktivt lärande, men den bedöms inte och ges inte heller någon tyngd på den skriftliga examinationen. Ett förslag till bättre samordning mellan mål och examination skulle kunna vara att införa patientfall och/eller essäfrågor på det skriftliga provet. Jag tror vidare att olika inslag av formativ utvärdering och bedömning av studenternas lärandeprocess skulle kunna bidra till att minska gappet mellan förväntade läranderesultat, läraktiviteterna och den slutliga examinationen. Jag ger ett förslag på en läraktivitet där studenterna är aktiva och som skulle kunna hjälpa till att brygga över mellan nurvarande lärandemål och examination.},
 author    = {Christensson, Maria},
 institution = {[Publisher information missing]},
 language   = {swe},
 title    = {Pedagogisk Analys av kursen Nervsystemet och Rörelseapparaten (NOR) LÄK22 på läkarprogrammet},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/6076150/1790067.pdf},
 year     = {2011},
}