Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The Printed Score as a Mediator of Musical Meaning Approaches to Music Notation in Western tonal music

Hultberg, Cecilia LU (2000) In Studies in Music and Music Education 2.
Abstract
Abstract Centering on notation is a characteristic of Western tonal music. The printed scores are expected to provide the necessary information on musical expression.In this study, strategically selected contemporary musicians’ ways of under-standing the printed scores are investigated. All participants are thoroughly familiar with musical practice in Western tonal tradition. The intention is to describe their ways of using music notation in order to comprehend musical meaning. Conclusions on functions of the printed scores are drawn through exploration of how the musicians cope with these.The participants performed well-prepared interpretations of freely chosen, as well as prescribed, unknown tonal... (More)
Abstract Centering on notation is a characteristic of Western tonal music. The printed scores are expected to provide the necessary information on musical expression.In this study, strategically selected contemporary musicians’ ways of under-standing the printed scores are investigated. All participants are thoroughly familiar with musical practice in Western tonal tradition. The intention is to describe their ways of using music notation in order to comprehend musical meaning. Conclusions on functions of the printed scores are drawn through exploration of how the musicians cope with these.The participants performed well-prepared interpretations of freely chosen, as well as prescribed, unknown tonal pieces of music played by all of them, and commented on how they understood the printed scores. The data were collected through video-recorded performances and explorative interviews including gestures and played examples.Two main approaches to music notation were found: an EXPLORATIVE and a REPRODUCTIVE APPROACH. In the EXPLORATIVE APPROACH, the function of the printed score is that of an invita- tion to seek out implicit meaning according to the musicians’ individual judgement, within a frame of agreed understanding in Western tonal music that they share with the composer. In the REPRODUCTIVE APPROACH, the function is that of an explicitly normative document prescribing how to play, and through which the performance is to be assessed.Different senses are coordinated for identifying musical expression in explorative statements. These are based on the musicians’ familiarity with the discourse in music. Visual observations dominate reproductive statements, in which personal experience of musical practice is not regarded.Strategies of coping with music notation, used on early levels of instrumental education, may strongly influence musicians in the long term. Teaching methods based on a REPRODUCTIVE APPROACH to the printed score may even prevent professional musicians from applying musical understanding later developed.Based on these results, a theory concerning strategies of using printed scores in instrumental teaching has been developed. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Vad säger notbilden? Notation är av central betydelse i västerländsk tonal musik. Repertoarens utsträckning över flera århundraden gör det angeläget att studera hur musikaliskt innehåll medieras genom notation.I denna studie har strategiskt utvalda musikers sätt att ta sig an noterna till tonal musik undersökts. Slutsatser har dragits beträffande notbildens funktioner.Musikerna framförde väl förberedda tolkningar av dels fritt valda, dels föreskrivna noter. Datainsamlingen gjordes genom videoinspelning av tolkningar och explorativa intervjuer inklusive gester.Två primära ansatser identifierades: EXPLORATIV OCH REPRODUKTIV. I en... (More)
Popular Abstract in Swedish

Vad säger notbilden? Notation är av central betydelse i västerländsk tonal musik. Repertoarens utsträckning över flera århundraden gör det angeläget att studera hur musikaliskt innehåll medieras genom notation.I denna studie har strategiskt utvalda musikers sätt att ta sig an noterna till tonal musik undersökts. Slutsatser har dragits beträffande notbildens funktioner.Musikerna framförde väl förberedda tolkningar av dels fritt valda, dels föreskrivna noter. Datainsamlingen gjordes genom videoinspelning av tolkningar och explorativa intervjuer inklusive gester.Två primära ansatser identifierades: EXPLORATIV OCH REPRODUKTIV. I en EXPLORATIV ansats fungerar noterna som en inbjudan att söka implicit innebörd, baserad musikernas individuella omdöme inom ramen för den traditionella förståelse som är gemensam för dem och kompositören. I en REPRODUKTIV ansats fungerar noterna som explicit normativa dokument, som dels föreskriver hur man skall spela, dels utgör facit, gentemot vilket tolkningen granskas.Olika sinnen koordineras i explorativa utsagor, som baseras på musikernas förtrogenhet med den musikaliska diskursen. Visuella observationer dominerar reproduktiva utsagor, där personlig erfarenhet av musikalisk praxis ofta åsidosätts.Ansatser till notation som manifesterats på tidigt stadium i instrumentalundervisning kan ka stark inflytande på lång sikt. Undervisningsmetoder som bygger på reproduktiv ansats kan t.o.m. hindra yrkermusiker från att beakta senare utvecklad musikalisk kompetens.Utifrån dessa resultat har en teori för instrumentalundervisning utarbetats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Kroksmark, Tomas
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
notation as a cultural tool, music notation, music teachers’ education, instrumental training, apprentice education, teaching, Western tonal music, learning, musical literacy, agreed, Social sciences, Samhällsvetenskaper
in
Studies in Music and Music Education
volume
2
pages
166 pages
publisher
Malmö Academy of Music, Lund University
defense location
Musikhögskolan i Malmö
defense date
2000-09-15 10:15:00
ISSN
1404-6539
ISBN
91-628-4215-3
language
English
LU publication?
yes
id
d959a99b-70a2-4112-aaec-d3a77ced92f1 (old id 19778)
date added to LUP
2016-04-01 17:03:22
date last changed
2019-05-24 08:07:21
@phdthesis{d959a99b-70a2-4112-aaec-d3a77ced92f1,
 abstract   = {{Abstract Centering on notation is a characteristic of Western tonal music. The printed scores are expected to provide the necessary information on musical expression.<br/><br>
<br/><br>
In this study, strategically selected contemporary musicians’ ways of under-standing the printed scores are investigated. All participants are thoroughly familiar with musical practice in Western tonal tradition. The intention is to describe their ways of using music notation in order to comprehend musical meaning. Conclusions on functions of the printed scores are drawn through exploration of how the musicians cope with these.<br/><br>
<br/><br>
The participants performed well-prepared interpretations of freely chosen, as well as prescribed, unknown tonal pieces of music played by all of them, and commented on how they understood the printed scores. The data were collected through video-recorded performances and explorative interviews including gestures and played examples.<br/><br>
<br/><br>
Two main approaches to music notation were found: an EXPLORATIVE and a REPRODUCTIVE APPROACH. In the EXPLORATIVE APPROACH, the function of the printed score is that of an invita- tion to seek out implicit meaning according to the musicians’ individual judgement, within a frame of agreed understanding in Western tonal music that they share with the composer. In the REPRODUCTIVE APPROACH, the function is that of an explicitly normative document prescribing how to play, and through which the performance is to be assessed.<br/><br>
<br/><br>
Different senses are coordinated for identifying musical expression in explorative statements. These are based on the musicians’ familiarity with the discourse in music. Visual observations dominate reproductive statements, in which personal experience of musical practice is not regarded.<br/><br>
<br/><br>
Strategies of coping with music notation, used on early levels of instrumental education, may strongly influence musicians in the long term. Teaching methods based on a REPRODUCTIVE APPROACH to the printed score may even prevent professional musicians from applying musical understanding later developed.<br/><br>
<br/><br>
Based on these results, a theory concerning strategies of using printed scores in instrumental teaching has been developed.}},
 author    = {{Hultberg, Cecilia}},
 isbn     = {{91-628-4215-3}},
 issn     = {{1404-6539}},
 keywords   = {{notation as a cultural tool; music notation; music teachers’ education; instrumental training; apprentice education; teaching; Western tonal music; learning; musical literacy; agreed; Social sciences; Samhällsvetenskaper}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Malmö Academy of Music, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Studies in Music and Music Education}},
 title    = {{The Printed Score as a Mediator of Musical Meaning Approaches to Music Notation in Western tonal music}},
 volume    = {{2}},
 year     = {{2000}},
}