Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Jakten på entreprenøren : kan Joseph A. Schumpeters teori benyttes til å identifisere og differensiere entreprenører i det 21. århundre?

Sandal, Jan-U LU (2003) In Lund Studies in Economic History 24.
Abstract
This dissertation, which is an analysis of the entrepreneur at the micro level, supplements and underpins the understanding and use of the entrepreneur as an agent of social change in the analysis of economic change at the macro level. The aim of the thesis is firstly to seek out and identify businessmen of our time who claim to be innovative, and secondly to un-dertake a qualitative study and analysis of their qualities, actions and production and con-sumption functions in the context of Joseph A. Schumpeter’s theory of the entrepreneur and other relevant economic theories in a historical perspective. Joseph A. Schumpeter’s theory of the entrepreneur as set forth in The Theory of Economic Development, An Inquiry into Profit, Capital,... (More)
This dissertation, which is an analysis of the entrepreneur at the micro level, supplements and underpins the understanding and use of the entrepreneur as an agent of social change in the analysis of economic change at the macro level. The aim of the thesis is firstly to seek out and identify businessmen of our time who claim to be innovative, and secondly to un-dertake a qualitative study and analysis of their qualities, actions and production and con-sumption functions in the context of Joseph A. Schumpeter’s theory of the entrepreneur and other relevant economic theories in a historical perspective. Joseph A. Schumpeter’s theory of the entrepreneur as set forth in The Theory of Economic Development, An Inquiry into Profit, Capital, Interest and the Business Cycle (English translation of 1934) is employed in this thesis as an analytical tool without refe-rence to any earlier criticisms, and the presentation is constructed with this in mind. The theory is not presented in its entirety but as a brief summary which is unique in the sense that it is the typical features of the entrepreneur’s actions at the microeconomic level and the stress laid on the entrepreneurial criteria which are emphasised and crystallised. The most important characteristics and criteria of entrepreneurship according to Schumpeter’s theory is summed up, and the same criteria form the basis of the analysis of the business-men included in the study. An array of classical and key economists and theories dealing with questions tou-ching on the entrepreneur as an analytical concept of social economics in a time perspecti-ve, from R Cantillon to M Casson, are presented and discussed. Selected parts of each individual theory are analysed in relation to relevant individual criteria in Schumpeter’s theory, and also relatively between the theories, so that similarities and differences between Schumpeter’s theory and the other theories emerge as far as possible and appropriate. The analysis concludes with a tabulation of entrepreneurial characteristics and a list of criteria forming the essence of entrepreneurship - i.e. the criteria which distinguish Schumpeter’s theory from other theories. Three businessmen who claim to be creative are being investigated. Each case starts with an introduction in which the businessman concerned is presented along with an orientation as to the market in which he establishes his activities. Next follows a descrip-tion of the establishment process and the form’s activities along with other special cir-cumstances assosiated with the situation of the businessman in question. The informants have been interviewed using the same questions, worded to cover all the criteria in Schum-peter’s theory. The conversations have been tape-recorded and the presentations follow the same layout in each of the three cases: innovations, entrepreneurial profit and the entre-preneur. The informants are differentiated based on criterions according to Schumpeter’s theory and general theory. The thesis has shown that entrepreneurs of the Schumpeterian type are unique and differ from other types of businessmen and entrepreneurs as they appear in schorlarly theo-ry, in public opinion, and in reality. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Studiet av entreprenøren er ikke et studium om en «helt på sin hvite hest», som er en ikke uvanlig kritikk av vellykkete næringsdrivende, men snarere en analyse av helt vanlige menneskers tanker, drømmer og liv. Entreprenørene er vanskelige å finne for de er sjeldent forekommende i befolkningen. De er viktige fordi de utfører innovasjoner, som innebærer at man blir i stand til å gjøre noe man tidligere ikke kunne, og på den måten er de pådrivere i den teknologiske og økonomiske utvikling. Målet for denne doktoravhandling er å jakte på entreprenører, dvs. å lete seg frem til norske næringsdrivende i vår samtid som hevder at de er nyskapende og foreta en kvalitativ undersøkelse og analyse av deres... (More)
Popular Abstract in Swedish

Studiet av entreprenøren er ikke et studium om en «helt på sin hvite hest», som er en ikke uvanlig kritikk av vellykkete næringsdrivende, men snarere en analyse av helt vanlige menneskers tanker, drømmer og liv. Entreprenørene er vanskelige å finne for de er sjeldent forekommende i befolkningen. De er viktige fordi de utfører innovasjoner, som innebærer at man blir i stand til å gjøre noe man tidligere ikke kunne, og på den måten er de pådrivere i den teknologiske og økonomiske utvikling. Målet for denne doktoravhandling er å jakte på entreprenører, dvs. å lete seg frem til norske næringsdrivende i vår samtid som hevder at de er nyskapende og foreta en kvalitativ undersøkelse og analyse av deres kvaliteter, handlinger og produksjons- og konsumsjonsfunksjoner på bakgrunn av de tidløse kriterier i Joseph A. Schumpeters teori og øvrig relevant økonomisk teori i et historisk perspektiv for å identifisere og differensiere ulike profiler av nyskapende næringsdrivende. Næringsdrivende i tre ulike bransjer er omfattet av den kvalitative undersøkelsen. Analysen har, på bakgrunn av informasjonen fra informantene kartlagt hva som skjer i næringslivet i vår samtid blant nyskapende norske næringsdrivende, og ved anvendt teori vist at det er mulig å identifisere og differensiere blant ulike former for entreprenørskap. De mest fremtredende kjennetegn ved nyskapende næringsvirksomhet er at den næringsdrivende 1) motiveres av å tjene en (entreprenør-) profitt, 2) ikke motiveres av lønn, 3) utfører nye kombinasjoner i produksjonsfunksjonen, 4) åpner nye markeder, 5) introduserer nye produkter, 6) utfører sin aktivitet som en individuell handling og 7) utfører aldri sin handling som et ledd i en gruppeaktivitet. Denne doktoravhandling, som er en analyse av entreprenøren på mikroøkonomisk nivå, kompletterer forståelsen av entreprenøren som en sosial endringsagent i analysen av den økonomiske utvikling på makroøkonomisk nivå, og viser at entreprenørskap ikke oppstår som resultat av sykliske svingninger i en økonomi kjennetegnet av konjunkturer. Det er tvert imot entreprenørens innovative handlinger på mikronivå, sprunget ut av det enkelte individs egne forutsetninger og skaperkraft, som resultatet av en indre prosess, som foranlediger, under spesielle situasjoner, en stor sverm av etterfølgere som i sin tur kan påvirke de sykliske konjunktursvingninger og lede den økonomiske utvikling gjennom den stadig omskiftende og fornyende prosess som er kapitalismens «innerste vesen» og som både kjennetegnes av og benevnes «creative destruction». (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Graetzer, Karl
organization
alternative title
In Search of the Entrepreneur. Can Joseph A. Schumpeter's theory be used to identify and differentiate between entrepreneurs in the 21st century
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
innovations, Entrepreneurial theory, entrepreneurship, Social and economic history, Ekonomisk och social historia, entrepreneurial profit
in
Lund Studies in Economic History
volume
24
pages
226 pages
publisher
Almqvist & Wiksell International
defense location
School of Economics and Management, Lund
defense date
2003-09-06 10:15:00
ISSN
1400-4860
ISBN
91-22-02020-9
language
Norwegian
LU publication?
yes
id
07d6d8f7-5244-4f57-a83d-e6262916b78e (old id 21253)
date added to LUP
2016-04-01 16:39:53
date last changed
2019-05-21 18:38:51
@phdthesis{07d6d8f7-5244-4f57-a83d-e6262916b78e,
 abstract   = {This dissertation, which is an analysis of the entrepreneur at the micro level, supplements and underpins the understanding and use of the entrepreneur as an agent of social change in the analysis of economic change at the macro level. The aim of the thesis is firstly to seek out and identify businessmen of our time who claim to be innovative, and secondly to un-dertake a qualitative study and analysis of their qualities, actions and production and con-sumption functions in the context of Joseph A. Schumpeter’s theory of the entrepreneur and other relevant economic theories in a historical perspective. Joseph A. Schumpeter’s theory of the entrepreneur as set forth in The Theory of Economic Development, An Inquiry into Profit, Capital, Interest and the Business Cycle (English translation of 1934) is employed in this thesis as an analytical tool without refe-rence to any earlier criticisms, and the presentation is constructed with this in mind. The theory is not presented in its entirety but as a brief summary which is unique in the sense that it is the typical features of the entrepreneur’s actions at the microeconomic level and the stress laid on the entrepreneurial criteria which are emphasised and crystallised. The most important characteristics and criteria of entrepreneurship according to Schumpeter’s theory is summed up, and the same criteria form the basis of the analysis of the business-men included in the study. An array of classical and key economists and theories dealing with questions tou-ching on the entrepreneur as an analytical concept of social economics in a time perspecti-ve, from R Cantillon to M Casson, are presented and discussed. Selected parts of each individual theory are analysed in relation to relevant individual criteria in Schumpeter’s theory, and also relatively between the theories, so that similarities and differences between Schumpeter’s theory and the other theories emerge as far as possible and appropriate. The analysis concludes with a tabulation of entrepreneurial characteristics and a list of criteria forming the essence of entrepreneurship - i.e. the criteria which distinguish Schumpeter’s theory from other theories. Three businessmen who claim to be creative are being investigated. Each case starts with an introduction in which the businessman concerned is presented along with an orientation as to the market in which he establishes his activities. Next follows a descrip-tion of the establishment process and the form’s activities along with other special cir-cumstances assosiated with the situation of the businessman in question. The informants have been interviewed using the same questions, worded to cover all the criteria in Schum-peter’s theory. The conversations have been tape-recorded and the presentations follow the same layout in each of the three cases: innovations, entrepreneurial profit and the entre-preneur. The informants are differentiated based on criterions according to Schumpeter’s theory and general theory. The thesis has shown that entrepreneurs of the Schumpeterian type are unique and differ from other types of businessmen and entrepreneurs as they appear in schorlarly theo-ry, in public opinion, and in reality.},
 author    = {Sandal, Jan-U},
 isbn     = {91-22-02020-9},
 issn     = {1400-4860},
 language   = {nor},
 publisher  = {Almqvist & Wiksell International},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund Studies in Economic History},
 title    = {Jakten på entreprenøren : kan Joseph A. Schumpeters teori benyttes til å identifisere og differensiere entreprenører i det 21. århundre?},
 volume    = {24},
 year     = {2003},
}