Advanced

The Oral University. Attitudes to music teaching and learning in the Gambia.

Saether, Eva LU (2003) In Studies in Music and Music Education
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Cafeterian i Malmö Musikhögskola förvandlas två gånger om året till de passionerades mötesplats: När terminens ”Gambiastudenter” återvänder efter sina tre veckors fältarbete och skola med palmer som klassrumsväggar, möts de av veteranerna, de som redan varit där och som förstår att tolka entusiasmen. Det handlar inte om den vitalitet som alstrats av solen, färgerna och äventyret. Det handlar om något djupare, mer osynligt och mer långtidsverkande. Musikhögskolans studenter har besökt det osynliga universitetet, den muntliga kunskapsbank som en gambiansk jali (professionell musiker) öser ur.Avhandlingen ”Det muntliga universitetet” handlar om musikaliskt lärande ur ett... (More)
Popular Abstract in Swedish

Cafeterian i Malmö Musikhögskola förvandlas två gånger om året till de passionerades mötesplats: När terminens ”Gambiastudenter” återvänder efter sina tre veckors fältarbete och skola med palmer som klassrumsväggar, möts de av veteranerna, de som redan varit där och som förstår att tolka entusiasmen. Det handlar inte om den vitalitet som alstrats av solen, färgerna och äventyret. Det handlar om något djupare, mer osynligt och mer långtidsverkande. Musikhögskolans studenter har besökt det osynliga universitetet, den muntliga kunskapsbank som en gambiansk jali (professionell musiker) öser ur.Avhandlingen ”Det muntliga universitetet” handlar om musikaliskt lärande ur ett mångkulturellt perspektiv, med det mesta av empirin hämtat från många års fältarbeten i Gambia. Men även om empirin är hämtad längs Gambiafloden, utgörs horisonten för avhandlingsarbetet av utvecklingen av svensk musiklärarutbildning – en utveckling som författaren själv varit en del av.Syftet med studien är att utvidga rådande föreställningar kring musikaliskt lärande och musikutbildning och att utveckla kunskap som kan vara till nytta för musiklärare i ett mångkulturellt samhälle. Mer specifikt är syftet att öppna dörren till den attityd till musikalisk lärande som Malmöstudenterna möter i Gambia.Forskningsfrågan har vuxit fram i ett behov av att göra en djupdykning i den tradition som har haft kraft att förvandla de svenska studenternas tankar kring musik och musikaliskt lärande. För att förstå effekterna av den korta ”Gambia-kursen”, krävdes en kartläggning av den filosofi som genomsyrar en jali-kulturens musikaliska värld. Därav formuleringen: Vilka är attityderna till musikaliskt lärande i Gambia, och på vilka sätt uttrycker en jali sina attityder till musik och musikutbildning?Studien omfattar kulturmöten på en rad olika nivåer: Mellan människor, mellan institutioner och mellan muntliga och skriftliga kunskapsvärldar. De metoder som använts reflekterar just dessa möten. Resultaten härstammar från resor som författaren och informanten/medforskaren jali Alagi Mbye gjort till musiker i Gambia, men också resor in i och ut ur respektive resenärs kulturer.Jali Alagi Mbye är född musiker och representerar i egen hög person den muntliga kunskap som Gambiastudenterna på olika sätt förmedlar i cafeterian – och även i sina vidare studier och yrkesverksamhet. För honom har mötet med Musikhögskolan lett till insikten att hans kultur är värd något, även i ett modernt Gambia. För Musikhögskolan har mötena lett till utvecklandet av metoder för att göra musiklärare bättre rustade att fungera i en mångkulturell skolvärld. Det har även gett möjligheter att reflektera över de pedagogiska och metodiska resurser som finns i jali Alagi Mbye´s skriftlösa universitet.Att arbeta hand i hand med mästare i en muntlig tradition med anor från 1100-talet leder in i lärorika situationer. Många lustfyllda, andra konfliktfyllda och förvirrande. Kaoset har efterhand blivit till en resurs och kulturmötet till metod.Själva kärnan i avhandlingen består av observationer av och intervjuer med jalis och andra gambianska musiker. Intervjuerna bär på olika sätt spår av forskarens och medforskarens respektive kultur och förförståelse. In en av intervjuerna – den med bröderna Kanuteh i Basse – agerar jali Alagi Mbye medforskare fullt ut. Här är det ackompanjemanget från hans 21-strängade kora (västafrikansk harpa) som leder konversationen, kanske mer än själva frågorna. Författaren tillämpade vid detta tillfälle”konsten att inte ställa frågan”. När musiken tilläts leda konversationen öppnades nya dimensioner av den Mandinka-tradition som en jali tillhör, dimensioner som hade varit svåra att få tillträde till med ”vanlig” intervju-teknik. Eftersom denna intervju kan lyssnas till på många sätt – både som konsert och intervju – bifogas den som en CD. Den fullständiga transkriptionen till engelska bifogas i ett appendix, med syfte att återge något av kontexten och den poetiska dimensionen.En analys av konversationerna med musiker ”innanför” och ”utanför” jali-kulturen, visar att det är olika teman som poängteras. Medan de som är ”innanför” poängterar den intellektuella sidan av musikutbildning, lägger de som är ”utanför” mer vikt vid den praktiska sidan. Innanför jali-kulturen finns ofta ordrika referenser till eposet om den store hjälten Sunjata Keita, medan de som mer praktiskt inriktade lovprisar konsten att inte tala och hävdar att mästare blir man när folk börjar dansa till den musik man spelar. Den muntliga tradition som jalis tillhör visar sig vara både strukturerad och formaliserad. Därav avhandlingens titel: ”Det muntliga universitetet”.Sammanfattningsvis reflekterar dessa skilda attityder till musikaliskt lärande olika sätt att uttrycka kunskap, så som det uttrycks inom ”det muntliga universitetet”. I den avslutande delen diskuteras vad ett möte med detta muntliga universitet kan innebära för svensk musiklärarutbildning och för musikpedagogisk forskning. (Less)
Abstract
The present study seeks to examine attitudes to teaching and learning among jalis in the Gambia. Although this is the main focus, the horizon of which the study is carried out, analysed and discussed, is the development of music teacher education in Sweden during the last three decades, and of which I have been a participant.The intention of the study is to expand current views on music teaching and learning so that teachers will be better equipped to work and function in a multicultural society. Specifically, the intention is to open the doors to the Mandinka approach to music education, in order to illuminate their philosophy of music teaching.The research question is: What are the attitudes to... (More)
The present study seeks to examine attitudes to teaching and learning among jalis in the Gambia. Although this is the main focus, the horizon of which the study is carried out, analysed and discussed, is the development of music teacher education in Sweden during the last three decades, and of which I have been a participant.The intention of the study is to expand current views on music teaching and learning so that teachers will be better equipped to work and function in a multicultural society. Specifically, the intention is to open the doors to the Mandinka approach to music education, in order to illuminate their philosophy of music teaching.The research question is: What are the attitudes to music teaching and learning in the Gambia, and in what ways are the jalis experiences of, and attitudes towards music and music education expressed?This study concerns cultural meetings on a number of levels: between people, between institutions and between literal and oral worlds of knowledge. The methodology chosen reflects these meetings: all results stem from the travels that I and my informant and co-researcher jali Alagi Mbye have made visiting musicians in the Gambia and, during a long period, moving in and out of each others cultures.The core of the empirical data consists of observations and interviews with jalis and other Gambian musicians. The emic and the etic perspectives of these interviews are reflected in different ways. In one of the interviews my main informant, jali Alagi Mbye, acts as a co-researcher, thereby opening up new dimensions to the study. In this interview, it is the accompaniment of the 21-stringed kora that leads the conversation, just as much as the questions. Because of the multifaceted content of this interview, the full transcript and a CD-recording is attached in the appendix.The results show that the oral jali tradition is in some respects both structured and formalised. Hence, it is described as ‘the Oral University’. Delving deeper into the conversations with the musicians ‘inside’ and ‘outside’ the jali musical culture, the thematic outcome is differing. While the ‘insiders’ highlight the intellectual dimension of music education expressed in thoughts on culture and identity, and with references to the Sunjata orature, the ‘outsiders’ highlight the practical instrumental training dimension of music education, expressed, for example, by praising ‘the art of not talking’ as a way of teaching, and claiming that the master level and position is reached when people start to dance to your playing.In conclusion, these differences in attitudes to music teaching and learning reflect different ways of expressing knowledge. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Ling, Jan, Göteborg
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
multicultural, Music education, intercultural, orality, jali, the Gambia, Pedagogik, Pedagogy and didactics, Teacher education, didaktik, Lärarutbildning
in
Studies in Music and Music Education
pages
146 pages
publisher
Malmö Academy of Music, Lund University
defense location
Malmö Academy of Music
defense date
2003-04-04 10:15
ISSN
1404-6539
ISBN
91-628-5573-5
language
English
LU publication?
yes
id
b6386146-d7cf-4eb0-8bec-bf8150f27c12 (old id 21447)
date added to LUP
2007-05-25 16:01:23
date last changed
2019-05-24 08:13:37
@phdthesis{b6386146-d7cf-4eb0-8bec-bf8150f27c12,
 abstract   = {The present study seeks to examine attitudes to teaching and learning among jalis in the Gambia. Although this is the main focus, the horizon of which the study is carried out, analysed and discussed, is the development of music teacher education in Sweden during the last three decades, and of which I have been a participant.<br/><br>
<br/><br>
The intention of the study is to expand current views on music teaching and learning so that teachers will be better equipped to work and function in a multicultural society. Specifically, the intention is to open the doors to the Mandinka approach to music education, in order to illuminate their philosophy of music teaching.<br/><br>
<br/><br>
The research question is: What are the attitudes to music teaching and learning in the Gambia, and in what ways are the jalis experiences of, and attitudes towards music and music education expressed?<br/><br>
<br/><br>
This study concerns cultural meetings on a number of levels: between people, between institutions and between literal and oral worlds of knowledge. The methodology chosen reflects these meetings: all results stem from the travels that I and my informant and co-researcher jali Alagi Mbye have made visiting musicians in the Gambia and, during a long period, moving in and out of each others cultures.<br/><br>
<br/><br>
The core of the empirical data consists of observations and interviews with jalis and other Gambian musicians. The emic and the etic perspectives of these interviews are reflected in different ways. In one of the interviews my main informant, jali Alagi Mbye, acts as a co-researcher, thereby opening up new dimensions to the study. In this interview, it is the accompaniment of the 21-stringed kora that leads the conversation, just as much as the questions. Because of the multifaceted content of this interview, the full transcript and a CD-recording is attached in the appendix.<br/><br>
<br/><br>
The results show that the oral jali tradition is in some respects both structured and formalised. Hence, it is described as ‘the Oral University’. Delving deeper into the conversations with the musicians ‘inside’ and ‘outside’ the jali musical culture, the thematic outcome is differing. While the ‘insiders’ highlight the intellectual dimension of music education expressed in thoughts on culture and identity, and with references to the Sunjata orature, the ‘outsiders’ highlight the practical instrumental training dimension of music education, expressed, for example, by praising ‘the art of not talking’ as a way of teaching, and claiming that the master level and position is reached when people start to dance to your playing.<br/><br>
<br/><br>
In conclusion, these differences in attitudes to music teaching and learning reflect different ways of expressing knowledge.},
 author    = {Saether, Eva},
 isbn     = {91-628-5573-5},
 issn     = {1404-6539},
 keyword   = {multicultural,Music education,intercultural,orality,jali,the Gambia,Pedagogik,Pedagogy and didactics,Teacher education,didaktik,Lärarutbildning},
 language   = {eng},
 pages    = {146},
 publisher  = {Malmö Academy of Music, Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Studies in Music and Music Education},
 title    = {The Oral University. Attitudes to music teaching and learning in the Gambia.},
 year     = {2003},
}